I Honorowy Bieg Pamięci
 im. mjr. dypl. Ludwika Zwolańskiego

Kazimierza Wielka, dn. 18.06.2017 r.

TRASA BIEGU

    W niedzielę 18.06.2017 nad zbiornikiem Małoszówka w Kazimierzy Wielkiej odbył się I Honorowy Bieg Pamięci im. mjr dypl. Ludwika Bogdana Zwolańskiego, w którym uczestniczyło około 200 biegaczy. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale, a najlepsi puchary i nagrody ufundowane przez Burmistrza Adama Bodziocha. Uczestnicy otrzymali równierz słodkie upominki od radnego Marka Zwolańskiego. W biegu uczestniczyły dzieci, młodzież i dorośli, również żołnierze, którzy wcześniej brali udział w uroczystościach na rynku.
 
Klasyfikacja dziesięciu najlepszych osób w biegu.
 1. Nowak Artur /79/
 2. Węgrzyniak Kamil /15/
 3. Serafin Rafał /74/
 4. Marczyk Roman /46/
 5. Tytko Michał /1/
 6. Odziomek Mariusz /24/
 7. Szarek Damian /41/
 8. Fijałkowski Michał /47/
 9. Kędziora Piotr /82/
 10. Odzrobina Rafał /31/
 

 

-  formularz zgłoszeniowy należy wysłać do dnia 16.06.2017 r.
na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

formularz do pobrania na stronie www.kazimierzawielka.pl oraz  www.kazimierzakos.pl,

 

 Formularz zgłoszeniowy do

 I Honorowego Biegu Pamięci im. mjr. dypl. Ludwika Zwolańskiego

 

Imię i nazwisko

 

Wiek

 

Adres zamieszkania

 

E-mail

 

Telefon kontaktowy

 

Dystans:

     ok. 200 m  /dzieci/

     ok. 1 km  /młodzież/

     5 km  /dorośli/

 

 

Informuję, że znam regulamin Biegu organizowanego przez Urząd MiG Kazimierza Wielka zobowiązuje się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora.

 

                                                                                                                                 …………………………………………………..

                                                                                                  Podpis

 

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny (mój podopieczny jest zdolny/a) do udziału w Biegu i uczestniczę w nim na własną odpowiedzialność ( podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dn. 12.09.01r. Dz.U. Nr 101, poz.1095)                                                 
                                                                                                                             …………………………………………………..

                                                                                                  Podpis

 

REGULAMIN

I Honorowy Bieg Pamięci im. mjr. dypl. Ludwika Zwolańskiego

Kazimierza Wielka, dn. 18.06.2017 r.

 

1.      Cel biegu

·         Uhonorowanie Pamięciim. mjr. Ludwika Zwolańskiego
·         Propagowanie zdrowego trybu życia,
·         Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
·         Promocja miasta i regionu,

2.  Organizator

·         Urząd MiG w Kazimierzy Wielkiej

     Współorganizatorzy

·         Kazimierski Ośrodek Sportowy,
·         Kazimierski Ośrodek Kultury

Patronat

·         Dowódca 16 Batalionu Powietrznodesantowego

3. Termin, miejsce i kategorie

·         18.06.2017 r., godz. 10.45 -12.00 przyjmowanie zgłoszeń
·         18.06.2017 r., start biegu dzieci /w zależności od ilości zgłoszeń/ ok. 0,2 km – godz. 12.00 /kategoria przedszkolaki i kasy „0”
·         18.06.2017r., start  biegu młodzież ok. 1 km – godz. 12.15
·         18.06.2017r., start  biegu  głównego 5 km -  godz. 12.30

4. Zgłoszenia i opłaty
-  formularz zgłoszeniowy należy wysłać do dnia 16.06.2018 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  formularz do pobrania na stronie www.kazimierzawielka.pl oraz  www.kazimierzakos.pl,
- w dniu biegu zgłoszenia przyjmowane będą ( w godzinach: 10:45 – 11:50)
- Udział w biegach jest  bezpłatny !

Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal !!!

Imię i nazwisko

 

Wiek

 

Adres zamieszkania

 

E-mail

 

Telefon kontaktowy

 

Dystans:

     ok. 200 m  /dzieci/

     ok. 1 km  /młodzież/

     5 km  /dorośli/

 

 

Informuję, że znam regulamin Biegu organizowanego przez Urząd MiG Kazimierza Wielka zobowiązuje się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora.

                                                                                                                                …………………………………………………..

                                                                                                  Podpis

 

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny (mój podopieczny jest zdolny/a) do udziału
w Biegu i uczestniczę w nim na własną odpowiedzialność ( podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dn. 12.09.01r. Dz.U. Nr 101, poz.1095)                                                                                                               

                                                                                                                                 …………………………………………………..

                                                                                                  Podpis

 

5. Dane techniczne biegu
Bieg na 1000 m, trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości, co 100 m.
Bieg na 5 km trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości co 100 m..
Max. czas biegu- 40 min.       - typ biegu : uliczny

Trasa biegu
- Start i Meta – zalew Małoszówka Kazimierza Wielka

6. Warunki uczestnictwa

 • Wszystkie chętne osoby popierające ideę zdrowego trybu życia oraz
 • Warunkiem dopuszczenia do biegu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • W biegu mogą brać udział tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych
  i lekarskich. Organizator zaleca startującym wykonanie badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu – o ile takowych nie posiadają.

·         Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
·         Osoby, którym organizator lub oznakowany przedstawiciel organizatora odmówi prawa uczestnictwa w biegu. Przedstawiciel organizatora nie musi podawać przyczyny, dla której odmówił udziału w biegu danej osobie.
·         Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
·         Udział w biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Inne

·         Bieg  odbędzie się bez względu na pogodę.
·         Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyny.
·         Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.

Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku
 w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu.

·         Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
·         Organizator zabezpiecza służby porządkowe na trasie biegu, napoje oraz pomoc medyczną. Lekarz zabezpieczający zawody nie wykonuje badań dopuszczających do biegu.

·         Zawodnicy są zobowiązani do biegu prawą stroną jezdni.
·         Numer startowy podczas biegu powinien być przypięty przez zawodnika z przodu, centralnie na klatce piersiowej.
·         Uczestnicy biegu, którzy po upływie 1 godziny od startu nie dotrą do mety, zobowiązani są do  przerwania biegu i zejścia z trasy.
·         Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu,  które mogą zostać przedstawione na stronie internetowej organizatora, bądź zostaną podane do wiadomości przed startem w dniu imprezy.
·         Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane

z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników.
·         Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

Kontakt:
tel. 41 3501  020 , 696 486 555 Robert Pleszyński

 

wkrótce wiącej informacji...