W ostatni weekend czerwca użytkownicy basenu WODNY RAJ w  Kazimierzy Wielkiej mieli okazję  skorzystać z nietypowego wodnego toru przeszkód
Po raz pierwszy w naszym obiekcie dostępna była wodna atrakcja dla całych rodzin. Miejsce spotkań i sportowej rywalizacji . Korzystanie z toru odbywało się w ramach biletu wstępu na pływalnię.
Wielkie brawa dla zawodników którzy zechcieli spróbować sportowej rywalizacji na torze.
 Podajemy najlepsze wyniki z naszych zawodów.
1.  Maria 6,72
2.       Lamine 6,74
3.       Wiktoria 6,97
4.       Martyna 7,28
5.       David 7,89
6.       Victoria 8,43
7.       Gabriela 9,31

Zdjęcia filmiki, regulamin oraz szczegółowe informację na
BASEN - Kazimierski Ośrodek Sportowy Facebook
Foto relacja z imprezy którą ze względu na duże zainteresowanie postaramy się jeszcze kiedyś powtórzyć na naszym basenie !!
 
 
REGULAMIN
 
KORZYSTANIA Z ZESTAWU  WIBIT AQUA TRACK
 
1. Korzystający z zestawu jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu oraz do kulturalnego zachowywania się.
2. Korzystanie z zestawu jest dozwolone  TYLKO DLA OSÓB UMIEJĄCYCH PŁYWAĆ.
3. Zestaw nie jest przeznaczony do użytku dla dzieci poniżej 6-go roku życia.
4. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z zestawu tylko pod opieką opiekuna prawnego.
5.Z zestawu nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
6. Z zestawu może jednocześnie korzystać maksymalnie 15 osób.
7. W przypadku dużej ilości chętnych do korzystania z zestawu, ustala się maksymalny czas pobytu jednej osoby na 10 min.
8. W przypadku gdy użytkownik zejdzie lub spadnie z toru wodnego, musi rozpocząć pokonywanie atrakcji od początku czyli miejsca oznaczonego jako START.
9. Zestaw jest udostępniony do publicznego użytku codziennie w godzinach od 900-2100. Poza tymi godzinami obowiązuje kategoryczny zakaz korzystania z zestawu.
10. Podczas korzystania z zestawu, obowiązuje bezwzględny zakaz:
- wkładania nadgarstków lub stóp pomiędzy uchwyty, paski i stalowe pierścienie,
- skakania, w szczególności na głowę,
-skakania ze słupków startowych w miejscu zakotwiczenia toru
- pływania, stania lub wspinania się znajdując się pod innym użytkownikiem,
- obciążania zestawu w jednym miejscu ciężarem większym niż 120 kg (np. wspinanie się na zestaw z drugą osobą na plecach),
- wykonywania salt,
- nurkowania oraz wpływania pod zestaw,
- używania przedmiotów stanowiących zagrożenie dla pozostałych użytkowników oraz samego zestawu, w tym wszelkiego rodzaju pierścionków, bransoletek, zegarków, itp.
-używania wszelkiego rodzaju makaronów, desek do pływania, rękawków i innych sprzętów nadmuchiwanych, płetw oraz pasów wypornościowych podczas korzystania z zestawu. 
-pływania wzdłuż zestawu w czasie gdy korzystają z niego inne osoby.
11. Korzystający z zestawu ma obowiązek  stosowania się do poleceń  ratownika, mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa użytkownikom zestawu oraz zapewnienie dostępu do zestawu dozwolonej liczbie chętnych.
12. Należy upewnić się że miejsce w którym zamierzamy zejść z produktu wolne jest od innych użytkowników.
13. Nie należy kontynuować korzystania z zestawu, gdy odczuwalne są skutki zmęczenia.
14. Należy być ostrożnym i zachowywać zasady zdrowego rozsądku.
15.W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu toru wodnego wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
16. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania z atrakcji wodnej.
17. Wszelkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z toru wodnego, a także z terenu pływalni.