VI Kazimierski Bieg Szlakiem Megalitów/Niedziela/ 30.09.2018 już za nami
Promujemy „Megality ze Słonowic” gigantyczne grobowce z czasów, kiedy w  Egipcie nie było jeszcze ani jednej piramidy

Piękna trasa w  wyjątkowym historycznym miejscu i jak zwykle wspaniała pogoda oraz magia Megalitów sprawiły, że do Kazimierzy przyjechało naprawdę dużo uczestników. Wszystkim  serdecznie gratulujemy, szczególnie zwycięzcom !!!
    W VI Kazimierskim Biegu Szlakiem Megalitów wzięło udział blisko 150 osób: od przedszkolaków do seniorów.  Puchary, medale oraz nagrody rzeczowe najlepszym wręczali  burmistrz Adam Bodzioch oraz Krzysztofa Tunia, Honorowy Obywatel Kazimierzy Wielkiej, /archeolog/ człowiek, który odkry megality. W niedzielnym biegu głównym na 10 kilometrów startowali zawodnicy z różnych stron kraju: między innymi z Warszawy, Krakowa, Kielc, Olkusza, Buska -Zdrój, Proszowic, regionu kazimierskiego. Zwycięzcą biegu na dystansie 10 kilometrów został Damian Sator z Buska-Zdroju, ustanawiając nowy rekord trasy. 33 minuty 28,77 sekund. Drugi był Michał Karasiński z Ostrowca Świętokrzyskiego, trzeci - Michał Tytko z Kazimierzy Wielkiej. Najlepszy rezultat wśród pań uzyskała Anna Żółtak z Buska-Zdroju,
Na pięć kilometrów wygrał Zbigniew Okrajek.  Imprezie patronowało "Echo Dnia" oraz "Głos Proszowicki" 

Po raz pierwszy zostały przyznane nagrody dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z regionu Kazimierza Wielka. Historyczne wyróżnienia otrzymali Marzec Patrycja /Wielgus/ oraz Michał Tytko /Kazimierza Wielka/III zawodnik biegu/. Wyróżnienie otrzymał również najbardziej utytułowany zawodnik z Kazimierzy Wielkiej Mistrz Polski Andrzej Szczepanik,
Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, wolontariuszom, sędziom, strażakom z Podolan, jednostce "Strzelec", harcerzom, Magdalenie, Małgorzacie, Wiolecie oraz pracownikom KOS
za pomoc w organizacji naszej imprezy.
Sponsorzy: 
R.GRUSZKA , ROLMET, BIEL-DACH, PIEKARNIA U OCHENDUSZKÓW, MAX-MED, LACON, DWÓR W ODONOWIE, BIURO RACHUNKOWE TRIO, MEBLO-DAR, MYCENTER, CAFFARO
Organizator
 • Kazimierski Ośrodek Sportowy,
    Współorganizatorzy
 • Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
 • Urząd MiG w Kazimierzy Wielkiej,
 • Centrum Informacji Turystycznej w Kazimierzy Wielkiej,
 • Kazimierski Ośrodek Kultury
    Patronat
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN Kraków

Relacje video: Antoni Kocela

Relacja foto: Pilarscy.eu

Wyniki >>>>

wyniki:

 

Formularz zgłoszeniowy >>>>>>

Kazimierski Bieg „Szlakiem Megalitów”
Kazimierza Wielka, dn. 30.09.2018 r.

REGULAMIN

Cel biegu

 • Propagowanie zdrowego trybu życia,
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • Promocja miasta i regionu,

2. Organizator

 • Kazimierski Ośrodek Sportowy,

    Współorganizatorzy

 • Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej,
 • Urząd MiG w Kazimierzy Wielkiej,
 • Centrum Informacji Turystycznej w Kazimierzy Wielkiej,
 • Kazimierski Ośrodek Kultury
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN Kraków

3. Termin, miejsce i kategorie

 • 30.09.2018 r., godz. 9.00 -11.30 przyjmowanie zgłoszeń
 • 30.09.2018 r., start biegu dzieci /w zależności od ilości zgłoszeń/
  ok. 0,2 km – godz. 12.15 /kategoria przedszkolaki i kasy „0”
 • 30.09.2018 r., start biegu amatorów
  ok. 1 km – godz. 12. 30 /kategoria:
  - Szk. Podst. klasy I-III, kategoria K/M
  - Szk. Podst. klasy IV-VI,   kategoria K/M
  - Szk. Podst. klasy VII-VIII,   kategoria K/M
  • 30.09.2018 r., start biegu 5 km “nordic walking” – godz. 13.00 - ul. Kościuszki, parku miejskiego okolic zbiornika retencyjnego w Kazimierzy Wielkiej
   -  kategoria          OPEN K/M
  • 30.09.2018 r., start biegu 5 oraz 10 km – godz. 13.15 - ul. Kościuszki , parku miejskiego okolic zbiornika retencyjnego w Kazimierzy Wielkiej
  • kategoria Bieg  5km kategoria
   K /M- 16 – 34 lat
   K /M- 35 – 49 lat
   K /M- 50 i pow.
  • Bieg Główny 10km kategorie:
   K /M- 16 – 34 lat
   K /M- 35 – 49 lat
   K /M- 50 – 59 lat
   K /M- 60 lat i pow.

Organizator zastrzega sobie prawo w przypadku małej ilości uczestników zmiany regulaminu w poszczególnych kategoriach.

4. Zgłoszenia i opłaty
-  formularz zgłoszeniowy należy wysłać do dnia 26.09.2018 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  formularz do pobrania na stronie www.kazimierzakos.pl
- w dniu biegu zgłoszenia przyjmowane będą ( w godzinach: 9:00 – 11:30)
Opłaty dotyczą biegu na 5 i 10 km
oplata wynosi 20 zł na konto do dnia 26.09.2018 /środa/ :
  Tytuł przelewu „Opłata startowa imię i nazwisko kategoria oraz rocznikza każdą zgłaszaną osobę
 Bank Spółdzielczy O/ Kazimierza Wielka 94 849300040180013037370003,
 Kazimierski Ośrodek Sportowy ul. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka,
- opłata w dniu zawodów w biurze 30 zł
- Pozostałe kategorie bezpłatne !

Formularz zgłoszeniowy do Biegu Szlakiem Megalitów 2018 powinien zawierć

Imię i nazwisko

 

Wiek / klasa dotyczy szkół/

 

Adres zamieszkania

 

E-mail

 

Telefon kontaktowy

 

Dystans:

 

      1km

      5 km

      10 km

(zakreślić/podkreślić właściwe pole)

Informuję, że znam regulamin Biegu organizowanego przez Kazimierski Ośrodek Sportowy
i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb wewnętrznych organizatora.
                                                                             .........................………………
                                                                                  Podpis
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny (mój podopieczny jest zdolny/a) do udziału
w Biegu i uczestniczę w nim na własną odpowiedzialność ( podstawa prawna:
rozporządzenie MEN z dn. 12.09.01r. Dz.U. Nr 101, poz.1095).

…………………………………………………..

                            Podpis

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach stworzenia list startowych i podania wyników do publicznej wiadomości.
………………................

(data, podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kazimierski Ośrodek Sportowy
 Sp. z o.o. (ul. Tadeusza Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka, tel.: 41 350-10-20)

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu stworzenia list startowych i podania wyników do publicznej wiadomości.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niepodanie wyniku oraz danych osobowych do informacji publicznej.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

________________________
podpis    

 

 

5. Dane techniczne biegu
Bieg na 1000 m, trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości, co 100 m. Każdy może wziąć udział
w biegu amatorskim!
Bieg na 5 km  trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości
co 100 m..
Max. czas biegu- 40 min.       - typ biegu : uliczny
Bieg na 10km  trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości
co 100 m..
Max. czas biegu- 1h 20 min.  - typ biegu : uliczny
Bieg na 5 km „nordic walking”  - trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni
w odległości co 100 m.
Max. czas biegu- 40 min. - typ biegu : uliczny

Trasa biegu
- Start – Kazimierski Ośrodek Sportowy ul. Kościuszki 13
- Park Miejski
- ul. Kościuszki oraz tereny droga obok zbiornika retencyjnego
Meta: Kazimierski Ośrodek Sportowy ul. Kościuszki 13

6. Warunki uczestnictwa

 • Wszystkie chętne osoby popierające ideę zdrowego trybu życia
 • Warunkiem dopuszczenia do biegu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • W biegu mogą brać udział tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnychi lekarskich. Organizator zaleca startującym wykonanie badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu – o ile takowych nie posiadają.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
 • Osoby, którym organizator lub oznakowany przedstawiciel organizatora odmówi prawa uczestnictwa w biegu. Przedstawiciel organizatora nie musi podawać przyczyny, dla której odmówił udziału w biegu danej osobie.
 • Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Udział w biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Inne

 • Bieg uliczny odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyny.
 • Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
  Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu. /załączniki RODO/
 • W biegu na 10 km kategorie wiekowe wyłonione zostaną w zależności od ilości zgłoszeń.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Zawodnicy są zobowiązani do biegu prawą stroną jezdni.
 • Organizator zabezpiecza służby porządkowe na trasie biegu, napoje oraz pomoc medyczną. Lekarz zabezpieczający zawody nie wykonuje badań dopuszczających do biegu.
 • Zawodnicy są zobowiązani do biegu prawą stroną jezdni.
 • Numer startowy podczas biegu powinien być przypięty przez zawodnika z przodu, centralnie na klatce piersiowej.
 • Uczestnicy biegu, którzy po upływie 1 godziny 20 minut od startu nie dotrą do mety, zobowiązani są do  przerwania biegu i zejścia z trasy.
 • Zawodnicy biorący udział w biegu na 5 i 10 km zostaną dodatkowo oznakowani według klucza: „nordic walking” – naklejka zielona, 5 km – naklejka niebieska, 10 km – naklejka czerwona umieszczone na numerze startowym .
 • Zawodnicy pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony lub zmienią kategorię
  w trakcie biegów nie zostaną sklasyfikowani.
 • w każdej kategorii dla pierwszych trzech zawodników przewidziane są medale, natomiast za miejsca 1-6 dyplomy /organizator zastrzega sobie możliwość wyrobienia dyplomów w późniejszym terminie w przypadku dużej liczby uczestników/.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu,  które mogą zostać przedstawione na stronie internetowej organizatora, bądź zostaną podane do wiadomości przed startem w dniu imprezy.
 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
  z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
  W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

 

VI Kazimierski Bieg Szlakiem Megalitów/Niedziela/ 30.09.2018
Promujemy „Megality ze Słonowic” gigantyczne grobowce z czasów, kiedy w  Egipcie nie było jeszcze ani jednej piramidy

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji imprezy również najmłodszych biegaczy.
Jak zwykle na uczestników czekają fajne nagrody.
Piękna trasa w  wyjątkowym historycznym miejscu i mam nadzieję jak zwykle wspaniała pogoda oraz magia Megalitów sprawi że do Kazimierzy przyjedzie jeszcze więcej biegaczy niż w roku ubiegłym.

Biegł główny to dystans 10 km trasa przebiega : ul. Kościuszki, parku miejskiego okolic zbiornika retencyjnego w Kazimierzy Wielkiej. Przygotowaliśmy kilkanaście kategorii i rożne dystanse
    Organizator
 • Kazimierski Ośrodek Sportowy,
    Współorganizatorzy
 • Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej,
 • Urząd MiG w Kazimierzy Wielkiej,
 • Centrum Informacji Turystycznej w Kazimierzy Wielkiej,
 • Kazimierski Ośrodek Kultury
    Patronat
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN Kraków

Lista Startowa:

BIEG GŁÓWNY Dystans 10 km
Kobiety- 16 – 34 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
Aleksandra Z.
2
Szmyt Barbara
3
 
4
 
Kobiety- 35 – 49 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
 
2
 
3
 
4
 
Kobiety- 50 - 59 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
 
2
 
3
 
4
 
Kobiety- 60 lat i pow.
L.p
Nazwisko i Imię
1
 
2
 
3
 
4
 
Mężczyźni- 16 – 34 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
Piotr Gołdyn
2
 
3
 
4
 
5  
6  
7  
8  
Mężczyźni- 35 – 49 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
Paweł P
2
Trzcionkowski Mariusz
3
Gardyjan Marcin
4
 
5  
   
Mężczyźni- 50 - 59 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
Jacek Ł
2
 
3
 
4
 
5  
Mężczyźni- 60 lat i pow.
L.p
Nazwisko i Imię
1
Andrzej S.
2
 
3
 
4
 
5  
Dystans 5 km
Kobiety  -16 – 34 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
Dukat Marcelina
2
Dukat Wiktoria
3
 
4
 
Kobiety - 35 – 49 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
Renata Szastak
2
Barbara Cieśla
3
Aneta Możdżeń
4
Dukat Justyna
Kobiety - 50 i pow.
L.p
Nazwisko i Imię
1
 
2
 
3
 
4
 
Mężczyźni-16 – 34 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
 
2
 
3
 
4
 
Mężczyźni - 35 – 49 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
Dominik Szastak
2
Grzegorz Olender
3
Patura Kamil
4
Dukat Marek
5 Okrajek Zbigniew
6 Walczyna Dariusz
Mężczyźni - 50 i pow.
L.p
Nazwisko i Imię
1
 
2
 
3
 
4
 
Dystans 5 km Nordic Walking
Kobiety
L.p
Nazwisko i Imię
1  
2  
3  
4  
5  

Wkrótce więcej informacji.