O ZROBIĆ ABY ZOSTAĆ CZŁONKIEM PKS PIRANIA !
OBOWIĄZUJE OD 01.10.2009

  1. CZŁONKIEM KLUBU PIRANIA MOŻE ZOSTAĆ KAŻDY MAŁOLETNI PONIŻEJ 18 LAT ZA ZGODĄ PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH, WYRAŻONĄ NA PIŚMIE (DEKLARACJA CZŁONKOWSKA)
  2. WARUNKIEM  UCZESTNICTWA JEST OPŁACENIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA BIEŻĄCY ROK, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ USTALA ZARZĄD KLUBU
  3. CZŁONKOWIE KLUBU MAJĄ PRAWO UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH, ZAWODACH IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB ORAZ KORZYSTAĆ Z POMOCY I URZĄDZEŃ KLUBU NA ZASADACH OKREŚLONYCH PRZEZ ZARZĄD
  4. KAŻDY CZŁONEK KLUBU JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU PŁYWALNI "WODNY RAJ"  ORAZ AKCEPTUJE STATUT "PKS PIANIA"
  5. CZŁONKOWIE TRENUJĄ W WYBRANYCH PRZEZ SIEBIE SZKOŁACH PŁYWANIA.
  6. CZŁONKOWIE KLUBU KTÓRZY TRENUJĄ MINIMUM 2 RAZY W TYGODNIU W GRUPACH MINIMUM 8 OSOBOWYCH MAJĄ WSTĘP WOLNY NA TRENINGI, ZAWODY I INNE USTALONE Z KIEROWNICTWEM PŁYWALNI.
  7. NA ZAWODACH ZEWNĘTRZNYCH CZŁONKOWIE KLUBU REPREZENTUJĄ PKS PIRANIA KAZIMIERZA WIELKA
  8. O SKŁADZIE REPREZENTACJI NA ZAWODY ZEWNĘTRZNE DECYDUJE ZARZĄD KLUBU NA PODSTAWIE WYNIKÓW (KWALIFIKACJE TYDZIEŃ PRZED ZAWODAMI), FREKWENCJI ORAZ ZAANGAŻOWANIA W DZIAŁALNOŚĆ KLUBU
  9. WYPEŁNIENIE DEKLARACJI ORAZ DOKONYWANIE WPŁAT W KASIE PŁYWALNI.