Kos logo STRKazimierski Ośrodek Sportowy powoli wraca do życia.
Zapraszamy od 25.05.2020 /poniedziałek/ na zajęcia i treningi po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem oraz telefonicznym ustaleniu terminu
pod numerem tel. 41/ 3501020

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ - SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE SANITARNE
DLA OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA W POLSCE

 1.  Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego obowiązuje dezynfekcja rąk (wchodząc
  i opuszczając obiekt) i własnego sprzętu (płyn dezynfekujący znajduje się przy wejściu do obiektu) oraz uprasza się o zachowanie dystansu społecznego 2-metrowej odległość.
 2. Każda osoba chcąca wejść na teren obiektu przechodzi obowiązkowe mierzenie temperatury ciała.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego (w tym uczestnicy zajęć
  i trenerzy) mają obowiązek zakrywania ust i nosa (w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy). Obowiązek ten nie dotyczy osób znajdujących się na płycie głównej oraz sali.
 4. Obsługa obiektu przed i po zajęciach będzie dezynfekować toalety, ławki, poręcze,
  sprzęt sportowy itp.
 5. Osoby korzystające z obiektu sportowego są zobowiązane do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
 6. Kazimierski Ośrodek Sportowy nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnych do wypełnienia obowiązku wskazanego w punkcie powyżej.
 7. Maksymalna liczba osób przebywających na płycie głównej oraz sali: 32 osoby + 3 trenerów
  (w obiektach powyżej 1000 m2).
 8. Harmonogram udostępniania obiektu uwzględnia 15-minutowy odstęp pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi.
 9. Uczestnicy zajęć i trener po zakończeniu zajęć są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 10. Obowiązuje zakaz przemieszczania się na terenie obiektu.
 11. Wejście do obiektu sportowego następuje wyłącznie w stroju sportowym, nie ma możliwości skorzystania z szatni, przebieralni i natrysków, poza WC.
 12. Podczas gry zaleca się: grę bez zmian stron, przestrzeganie zasad zachowania dystansu minimum 2 metrów podczas przerwy.
 13. Uczestnicy zajęć i trenerzy nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z danego obiektu sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego.
  W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – personel jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.
 14. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.
 15. Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów na pole gry niezwiązanych zwyczajowo
  z uprawianą w trakcie zajęć dyscypliną oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją.
 16. Harmonogram udostępniania obiektu znajduje się w sekretariacie.
 17. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku                  7:00 – 21:00

sobota                                               8:00 – 21:00

niedziela                                           13.00 – 21:00

DODATKOWE INFORMACJE:

Rezerwacje telefoniczne  przyjmujemy z dwudniowym wyprzedzeniem
w dni powszednie pod nr tel. 41/ 3501020.