1Z
16b17b18b
19b20b21b

X Kazimierski Bieg Szlakiem Megalitów/Niedziela/ 25.09.2022 już za nami
Promujemy „Megality ze Słonowic” gigantyczne grobowce z czasów, kiedy w  Egipcie nie było jeszcze ani jednej piramidy

   W X Kazimierskim Biegu Szlakiem Megalitów pomimo trudnych warunków pogodowych

wzięło udział około 100 osób: od przedszkolaków do seniorów.  
Zwycięzcą biegu na dystansie 10 kilometrów został

Sylwester Lepiarz  z wynikiem 34 minut 33 sekundy.

Drugi był Hubert Grzywna, trzeci – Bogusław Opryszek.
Najlepszy rezultat wśród pań uzyskała Dorota Bujak-Kapa.

Puchary za zwycięstwo, medale oraz nagrody rzeczowe wręczał najlepszym Wicestarosta Kazimierski Pan Michał Bucki, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Łukasz Maderak. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jerzy Bojanowicz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  w Kazimierzy Wielkiej Marek Szmuc, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  w Kazimierzy Wielkiej Marek Zwolański oraz Krzysztofa Tunia, Honorowy Obywatel Kazimierzy Wielkiej, /archeolog/ człowiek, który odkrył megality.

Wszystkim  serdecznie gratulujemy, szczególnie zwycięzcom !!!
Za pomyłki i błędy serdecznie przepraszamy!!!

Serdecznie dziękujemy wszystkim  za pomoc w organizacji naszej imprezy.

Wyniki>>>
Relacja Video: Antoni Kocela
 2Z3Z4Z5Z
6Z7Z8Z9Z
10Z11Z
12Z13Z
14Z15Z
 
 
PLAKAT DRUK strona
📃Jak można się zgłosić:
☎️telefonicznie po numerem 41/3501020 wew. 110 - do godziny 15.00 oraz 696 486 555
📧wysyłając e-maila na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. -
należy podać imię nazwisko, wiek oraz dystans.
Formularz zgłoszeniowy uzupełnicie w dniu biegów.

 

Rozgrzewkę dla biegaczy poprowadzi Katarzyna Sendek trenerka personalna

założycielka naszego Kazimierskiego klubu morsa "Endorfina Kazimierskie Morsy"

oraz od niedawna właścicielka firmy zajmującej się usługami sportowymi "Fit Endorfina"

 mapka trasa 22jpg

Formularz zgłoszeniowy>>>>

Lista Startowa ogólna

BIEG GŁÓWNY Dystans 10 km
Kobiety
L.p
Nazwisko i Imię
1
 
2
 
3
 
4
 

Mężczyźni
L.p
Nazwisko i Imię
1
 Lepiarz Sylwester
2
 Pakosiński Krzysztof
3
 Szczygieł Marian
4
 Kwieciak Jarosław
5  Popiołek Grzegorz
6  Bugajski Krystian
7  Grzywna Hubert
8  Baradziej Jakub
9  Karp Jarosław
10  Ziółko Jan
11  Nowak Kamil
12  Kaputa Piotr

Dystans 5 km
Kobiety 
L.p
Nazwisko i Imię
1
 Zabłocka Joanna
2
 Bujak - Kapa Dorota
3
 Nowak Natalia
4
 
Mężczyźni
L.p
Nazwisko i Imię
1
 Okrajek Zbigniew
2
 Szumiec Oliwier
3
 Caban Jakub
4
 Siemiński Piotr
5  Miszczyk Paweł
6  Kapa Tomasz
7  Nowak Dariusz
   
   
 Dystans 5 km Nordic Walking
Kobiety
L.p
Nazwisko i Imię
1  Znamirowska Magdalena
2  Hamowska Elżbieta
3  
4  
5  
Mężczyźni
L.p
Nazwisko i Imię
1
Karłowski Wojciech
2
Buczko Adam
3
 
4
 
5  
6  
7  

REGULAMIN

 1. Cel biegu
 • Propagowanie zdrowego trybu życia,
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • Promocja miasta i regionu,
 1. Organizator
 • Kazimierski Ośrodek Sportowy,

     Współorganizatorzy

 • Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej,
 • Urząd MiG w Kazimierzy Wielkiej,
 • Centrum Informacji Turystycznej w Kazimierzy Wielkiej,
 • Kazimierski Ośrodek Kultury

Patronat

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN Kraków

3. Termin, miejsce i kategorie

 • 25.09.2022 r., godz. 9.00 -10.45 przyjmowanie zgłoszeń
 • 25.09.2022 r., start biegu dzieci /w zależności od ilości zgłoszeń/
  ok. 0,2 km – godz. 11.00 /kategoria przedszkolaki i kasy „0”
 • 25.09.2022 r., start biegu amatorów
  ok. 1 km – kategoria:
  - Szk. Podst. klasy I-III, kategoria K/M godz. 11.15
  - Szk. Podst. klasy IV-VI, kategoria K/M godz. 11.45
  - Szk. Podst. Klasy VII-VIII, kategoria K/M godz. 12.15
 • 25.09.2022 r., start biegu 5 km “nordic walking” – godz. 13.00 - ul. Kościuszki, parku miejskiego okolic zbiornika retencyjnego w Kazimierzy Wielkiej
  - kategoria OPEN K/M
 • 25.09.2022 r., start biegu 5 oraz 10 km – godz. 13.15 - ul. Kościuszki , parku miejskiego okolic zbiornika retencyjnego w Kazimierzy Wielkiej

-  Bieg  5km kategoria

K /M               - 16 – 34 lat
K /M               - 35 – 49 lat
K /M               - 50 i pow.

-  Bieg Główny 10km kategorie:

K /M               - 16 – 34 lat
K /M               - 35 – 49 lat
K /M               - 50 – 59 lat

K /M               - 60 lat i pow.

K/M                OPEN

 

Limit uczestników wynosi 100 osób. Organizator ma prawo do zmiany limitu.

 

Organizator zastrzega sobie prawo w przypadku małej ilości uczestników zmiany regulaminu w poszczególnych kategoriach.

4. Zgłoszenia i opłaty
-  formularz zgłoszeniowy należy wysłać do dnia 21.09.2022 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  formularz do pobrania na stronie www.kazimierzakos.pl
- w dniu biegu zgłoszenia przyjmowane będą ( w godzinach: 9:00 – 10:45)
Opłaty dotyczą biegu głównego na 5 i 10 km
oplata wynosi 40 zł  przeznaczona na na konto do dnia 21.09.2022/środa/ :  Tytuł przelewu „Opłata startowa imię i nazwisko kategoria oraz rocznik” za każdą zgłaszaną osobę
 Bank Spółdzielczy O/ Kazimierza Wielka 94 849300040180013037370003,
 Kazimierski Ośrodek Sportowy ul. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka,

 - opłata w dniu zawodów w biurze 50 zł
- Pozostałe kategorie bezpłatne !

5. Dane techniczne biegu
Bieg na 1000 m, trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości, co 100 m. Każdy może wziąć udział  w biegu amatorskim!
Bieg na 5 km  trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości co 100 m..
Max. czas biegu- 40 min.       - typ biegu : uliczny
Bieg na 10km  trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości co 100 m..
Max. czas biegu- 1h 20 min.  - typ biegu : uliczny
Bieg na 5 km „nordic walking”  - trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości co 100 m.
Max. czas biegu- 40 min. - typ biegu : uliczny

Trasa biegu
- Start – Kazimierski Ośrodek Sportowy ul. Kościuszki 13
- Park Miejski
- ul. Kościuszki oraz tereny droga obok zbiornika retencyjnego
Meta: Kazimierski Ośrodek Sportowy ul. Kościuszki 13

6. Warunki uczestnictwa

 • W biegu mogą brać udział tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych
  i lekarskich. Organizator zaleca startującym wykonanie badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu – o ile takowych nie posiadają.
 • Warunkiem dopuszczenia do biegu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • Osoby, które nie ukończyły 16 lat mogą wystartować w biegu, pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego
 • W biegu głównym prawo startu mają osoby, które do dnia 25.09.2022 roku ukończą 16 lat.
 • Wszystkie chętne osoby popierające ideę zdrowego trybu życia
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
 • Osoby, którym organizator lub oznakowany przedstawiciel organizatora odmówi prawa uczestnictwa w biegu. Przedstawiciel organizatora nie musi podawać przyczyny, dla której odmówił udziału w biegu danej osobie.
 • Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnik zapisując się na zawody oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wydarzenia.
  Udział w biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

8. Inne

 • Bieg uliczny odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyny.
 • Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
  Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku
  w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu.
 • W biegu na 10 km kategorie wiekowe wyłonione zostaną w zależności od ilości zgłoszeń.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Zawodnicy są zobowiązani do biegu prawą stroną jezdni.
 • Organizator zabezpiecza służby porządkowe na trasie biegu, napoje oraz pomoc medyczną. Ratownik medyczny zabezpieczający zawody nie wykonuje badań dopuszczających do biegu.
 • Zawodnicy są zobowiązani do biegu prawą stroną jezdni.
 • Numer startowy podczas biegu powinien być przypięty przez zawodnika z przodu, centralnie na klatce piersiowej.
 • Uczestnicy biegu, którzy po upływie 1 godziny 20 minut od startu nie dotrą do mety, zobowiązani są do  przerwania biegu i zejścia z trasy.
 • Zawodnicy biorący udział w biegu na 5 i 10 km zostaną dodatkowo oznakowani według klucza: „nordic walking” – naklejka zielona, 5 km – naklejka niebieska, 10 km – naklejka czerwona umieszczone na numerze startowym .
 • Zawodnicy pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony lub zmienią kategorię
  w trakcie biegów nie zostaną sklasyfikowani.
 • w każdej kategorii dla pierwszych trzech zawodników przewidziane są medale, natomiast za miejsca 1-6 dyplomy /organizator zastrzega sobie możliwość wyrobienia dyplomów w późniejszym terminie w przypadku dużej liczby uczestników/.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu,  które mogą zostać przedstawione na stronie internetowej organizatora, bądź zostaną podane do wiadomości przed startem w dniu imprezy.
 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
  z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
  W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

Kontakt:
tel. 41 3501  020 , 696 486 555 Robert Pleszyński

wkrótce więcej informacji ....