132
18

Wyniki

DZIEWCZĘTA 2016 I MŁODSI

 

 

L.p

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

   

1

         

CHŁOPCY 2016 I MŁODSI

 

 

L.p

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

   

1

         

DZIEWCZĘTA 2015

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m dowolny

Miejsce

1

JAROS ZUZANNA 37,70 I 37,00 I

CHŁOPCY 2015

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m dowolny

Miejsce

1

SASAK SZYMON 31,00 I  33,58  I
2 KWIECIEŃ OSKAR 36,08 II 34,38 II

DZIEWCZĘTA 2014

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m dowolny

Miejsce

1

GRZYB ZOFIA 29,93 I 36,88 II

2

RUSIECKA EMILIA 30,03 II 34,96 I
3 MARZEC JUSTYNA 51,64 III --  
4 SZCZĘSNA NADIA 34,64 III --  

CHŁOPCY 2014

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m dowolny

Miejsce

1

SŁUPIK SZYMON 32,55 I 33,69 I

DZIEWCZĘTA 2013

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m dowolny

Miejsce

1

GÓRAK OLIWIA 27,04  I 26,21
I

2

KOWALSKA DARIA

31,00  II  33,98  III 
3 DUSZA MAGDALENA 31,23 III 31,40 II
4 SYRKIEWICZ ANTONINA 35,86 IV ----  

CHŁOPCY 2013

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m dowolny

Miejsce

1

CICHY JAKUB 27,11  24,77 
2 DURBAS JAKUB 29,54  II  36,29  III 
3 KOZANECKI DAWID 31,02 III 25,27 II

DZIEWCZĘTA 2012

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

25 m dowolny

Miejsce

1

 ŻARNOWIECKA KATARZYNA 58,05   24,60 I

2

POLANKO ZUZANNA  1.04,04 II  29,77  II 

CHŁOPCY 2012

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

25 m dowolny

Miejsce

1

GRUDZIEŃ ERYK 1.00,77  29,88 

DZIEWCZĘTA 2011

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 m dowolny

Miejsce

1

KAŁWA OLIWIA 1.02,83  1.00,96 
2 DOLYNSKA TETIANA 2.20,27 II --  

CHŁOPCY 2011

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 m dowolny

Miejsce

1

 ---

 --      

DZIEWCZĘTA 2010

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 m dowolny

Miejsce

1

POLANKO AMELIA 44,38  49,02 

2

ZIĘTEK OLIWIA 45,74  II  53,42  III 
3 OKOPIEŃ SANDRA 45,99 III 49,29 II
4 CZYŻ ALICJA 50,42 IV 55,81 IV
5 KOWALSKA WIKTORIA 56,38 V 1.00,41 V

CHŁOPCY 2010

   

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 m dowolny

Miejsce

1

 ---        

DZIEWCZĘTA 2009

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 m dowolny

Miejsce

1

POMYKALSKA MAGDALENA 47,78  51,07  II 
2 ŻARNOWIECKA KAROLINA 48,92 II 50,27 I
3 DOLYNSKA IRYNA 2.31,54 III 1.31,04 III

CHŁOPCY 2009

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 m dowolny

Miejsce

1

MARZEC MIKOŁAJ  30,28  37,49 
2 MADEJ ANTONI 36,40 II 42,05 II
3 GORCZYCA ANTONI 46,88 III 53,50 III

DZIEWCZĘTA 2008

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 m dowolny

Miejsce

1

         

CHŁOPCY 2008

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 dowolny

Miejsce

1

         

DZIEWCZĘTA OPEN

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

100 m grzbiet

Miejsce

100 m dowolny

Miejsce

1

 ---        

CHŁOPCY OPEN

   

L.p.

Imię i nazwisko

100 m grzbiet

Miejsce

100 m dowolny

Miejsce

1

 ---        

456
789
101112
131415
1617
PLAKAT JESIENNE 23

Regulamin:

Cel zawodów:

 • Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży.
 • Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej.
 • Przegląd umiejętności pływackich w celu wyłonienia talentów pływackich wśród dzieci i młodzieży.
 • Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój zainteresowań pływackich.

Organizator zawodów:

Pływacki Klub Sportowy „PIRANIA”

Miejsce, terminy, godzina zawodów:

Kazimierski Ośrodek Sportowy – Pływalnia „Wodny Raj” ul. T. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka.

05.11.2023 /niedziela/ godz.8.30- rozgrzewka , godz. 9.00 – rozpoczęcie zawodów

Uczestnicy:

W zawodach mogą brać udział mieszkańcy Gminy Kazimierza Wielka oraz Powiatu Kazimierskiego, którzy chcą sprawdzić poziom swoich umiejętności pływackich na dystansach określonych regulaminem zawodów.

Przepisy, kategorie, dystanse:

 1. Start ze słupków startowych. Dla roczników 2016 i młodsi dopuszczalny start z murka lub z wody.
 2. W przypadku falstartu zawodnik nie zostaje wykluczony, natomiast wyścig zostaje powtórzony
 3. Poszczególne konkurencje zostaną przeprowadzone na czas.
 4. Wejście na basen dla uczestników na czas trwania zawodów jest bezpłatny.
 5. W zawodach mogą brać udział tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich. Organizator zaleca startującym wykonanie badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w zawodach – o ile takowych nie posiadają.
 6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 7. Zawodnicy mogą wystartować w max 2 konkurencjach.

2016 i młodsi – 25 m grzbiet

2015 - 25m grzbiet, 25m dowolny

2014 - 25 m grzbiet, 25 m klasyczny

2013 - 25 m grzbiet, 25 m klasyczny

2012 – 50 m grzbiet, 25 m dowolny

2011 - 50 m dowolny, 50 m grzbiet

2010 - 50 m dowolny, 50 m grzbiet

2009 - 50 m dowolny, 50 m grzbiet

2008 - 50 m dowolny, 50 m grzbiet

OPEN: rocznik 2006 i starsi 100 m dowolny,

100 m grzbiet

Zgłoszenia:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY>>>>

Zgłoszenia w kasie Krytej Pływalni „Wodny Raj” do dnia 31.10.2023 /wtorek/  lub w dniu zawodów.

Karta startowa winna być podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego /dotyczy osób niepełnoletnich/. Jest to jednoznaczne ze zgodą na udział w zawodach oraz potwierdzeniem braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Nagrody:

Każdy uczestnik otrzymuje słodki upominek i okolicznościowy medal, za I miejsce zawodnik otrzymuje statuetkę (dekoracje w trakcie zawodów).

Postanowienia końcowe:

 • każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem zawodów.
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni.
 • po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące startów zawodników; dopisywanie, zamiana itp.
 • zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu
 • na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Pływalni
 • w sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów.
 • kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje organizator zawodów
 • podczas rozgrywania zawodów na torach basenowych nie mogą znajdować się inni zawodnicy
 • organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 • organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu