WIOSENNE ZAWODY PŁYWACKIE
16.06.2024

 123
45jpg6jpg

Wyniki

DZIEWCZĘTA 2017 I MŁODSI

 

 

L.p

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

   

 

 ------        

CHŁOPCY 2017 I MŁODSI

 

 

L.p

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

   

 

 ------        

DZIEWCZĘTA 2016

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m klasyczny

Miejsce

 

----        

CHŁOPCY 2016

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m klasyczny

Miejsce

1

FRANCUZ WIKTOR 40:67 I 55:26 I

DZIEWCZĘTA 2015

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m klasyczny

Miejsce

 

---        

CHŁOPCY 2015

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m klasyczny

Miejsce

1

SASAK SZYMON 28:73 I 33:99 I
2 KWIECIEŃ OSKAR 31:23 II 34:66 II

DZIEWCZĘTA 2014

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m klasyczny

Miejsce

1

RUSIECKA EMILIA 27:82 I 38:98 I

CHŁOPCY 2014

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m klasyczny

Miejsce

 

-----        

DZIEWCZĘTA 2013

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 m klasyczny

Miejsce

 

----        

CHŁOPCY 2013

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 m klasyczny

Miejsce

1

CICHY JAKUB  56:77 I 1:14:58 I

DZIEWCZĘTA 2012

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 m klasyczny

Miejsce

1

ŻARNOWIECKA KATARZYNA 54:48 I 1:18:48 II
2 POLANKO ZUZANNA 1:05:02 II 58:94

CHŁOPCY 2012

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 m klasyczny

Miejsce

1

GRUDZIEŃ ERYK

57:79  1:10:54 
2 WĘGLOWSKI KACPER 1:14:66 II --- ---
3 MADEJ JAN 1:18:33 III 1:30:64  

DZIEWCZĘTA 2011

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 m klasyczny

Miejsce

1

PIOTROWSKA LENA 53:36 I 1:00:29 

CHŁOPCY 2011

   

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 m klasyczny

Miejsce

 

 ---        

DZIEWCZĘTA 2010

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 m klasyczny

Miejsce

1

OKOPIEŃ SANDRA 47:60 I 57:95 II
2 POLANKO AMELIA 47:97 II 55:37 I
3 CZYŻ ALICJA 55:59 III 1:03:28 III

CHŁOPCY 2010

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 m klasyczny

Miejsce

 

-----        

DZIEWCZĘTA 2009

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 m klasyczny

Miejsce

1

 ŻARNOWIECKA KAROLINA  50:96  I  1:17:10  I

CHŁOPCY 2009

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 klasyczny

Miejsce

1

MARZEC MIKOŁAJ 37:16 42:12
2 MADEJ ANTONI 38:67 II 43:93 II

OPEN DZIEWCZĘTA 2008 I STARSZE

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

100 m grzbiet

Miejsce

100 m klasyczny

Miejsce

 

 ---        

OPEN CHŁOPCY 2008 I STARSI

   

L.p.

Imię i nazwisko

100 m grzbiet

Miejsce

100 m klasyczny

Miejsce

 

 ---        

 78910111213141516

PLAKAT WIOSENNE 24
Regulamin:

Cel zawodów:

 • Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży.
 • Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej.
 • Przegląd umiejętności pływackich w celu wyłonienia talentów pływackich wśród dzieci i młodzieży.
 • Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój zainteresowań pływackich.

Organizator zawodów:

Pływacki Klub Sportowy „PIRANIA”

Miejsce, terminy, godzina zawodów:

Kazimierski Ośrodek Sportowy – Pływalnia „Wodny Raj” ul. T. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka.

16.06.2024 /niedziela/ godz.8.30- rozgrzewka , godz. 9.00 – rozpoczęcie zawodów

Uczestnicy:

W zawodach mogą brać udział mieszkańcy Gminy Kazimierza Wielka oraz Powiatu Kazimierskiego, którzy chcą sprawdzić poziom swoich umiejętności pływackich na dystansach określonych regulaminem zawodów.

Przepisy, kategorie, dystanse:

 1. Start ze słupków startowych. Dla roczników 2017 i młodsi dopuszczalny start z murka lub z wody.
 2. W przypadku falstartu zawodnik nie zostaje wykluczony, natomiast wyścig zostaje powtórzony
 3. Poszczególne konkurencje zostaną przeprowadzone na czas.
 4. Wejście na basen dla uczestników na czas trwania zawodów jest bezpłatny.
 5. W zawodach mogą brać udział tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich. Organizator zaleca startującym wykonanie badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w zawodach – o ile takowych nie posiadają.
 6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 7. Zawodnicy mogą wystartować w max 2 konkurencjach.
 • 2017 i młodsi – 25 m grzbiet
 • 2016 - 25m grzbiet, 25m klasyczny
 • 2015 - 25 m grzbiet, 25 m klasyczny
 • 2014 - 25 m grzbiet, 25 m klasyczny
 • 2013 – 50 m grzbiet, 50 m klasyczny
 • 2012 - 50 m grzbiet, 50 m klasyczny
 • 2011 - 50 m grzbiet, 50 m klasyczny
 • 2010 -50 m grzbiet, 50 m klasyczny
 • 2009 - 50 m grzbiet, 50 m klasyczny
 • OPEN: rocznik 2008 i starsi 100 m grzbiet, 100 m klasyczny

Zgłoszenia:

Zgłoszenia w kasie Krytej Pływalni „Wodny Raj” do dnia 11.06.2024 /wtorek/  lub w dniu zawodów.

Karta startowa winna być podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego /dotyczy osób niepełnoletnich/. Jest to jednoznaczne ze zgodą na udział w zawodach oraz potwierdzeniem braku przeciwwskazań zdrowotnych.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY>>>>

Nagrody:

Każdy uczestnik otrzymuje słodki upominek i okolicznościowy medal, za I miejsce zawodnik otrzymuje statuetkę (dekoracje w trakcie zawodów).

Postanowienia końcowe:

 • każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem zawodów.
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni.
 • po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące startów zawodników; dopisywanie, zamiana itp.
 • zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu
 • na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Pływalni
 • w sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów.
 • kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje organizator zawodów
 • podczas rozgrywania zawodów na torach basenowych nie mogą znajdować się inni zawodnicy
 • organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 • organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu