POWIATOWEJ LIGI FUTSALU
 2021/22


1. Zasady ogólne

 1. Każda drużyna musi się składać minimum z 12 zawodników.
 2. Drużyny  dokonują  wpłaty w wysokości: I Liga  1300zł, II Liga  1200, oraz po 50 zł za każdego zawodnika  powyżej 12 –tu tzw. wpisowe do turnieju, oraz 50 zł za każdego powyżej trzech zawodników nie zawodowców z poza terenu powiatu i gmin ościennych.
  • I LIGA - Drużyna może posiadać w składzie 3 zawodowców ( lub dowolną liczbę zawodników /nie zawodowców/ z poza terenu powiatu i gmin ościennych + jeden zawodnik A klasowy.
   NIE DOTYCZY ZAWODNIKÓW A KLASY NA STAŁE ZAMELDOWANYCH NA TERENIE POWIATU KAZIMIERZA WIELKA i GMIN OŚCIENNYCH
 3. Wpisowe do Ligi musi być wpłacone przed rozpoczęciem turnieju.
 4. Składa listę zawodników, na której musi być podany rok urodzenia zawodników, zaznaczona osoba odpowiedzialna za drużynę (odpowiedzialność finansowa, dyscyplinarna oraz moralna) oraz zaznaczeni zawodnicy czynni.
 5. Każdy mecz musi rozpocząć minimum 8 zawodników, w przypadku braku wystarczającej liczby graczy drużyna obciążana jest karą pieniężną w wysokości 50 zł. Dopuszcza się rozegranie 2 meczy w sezonie bez wystarczającej liczby zawodników i bez konsekwencji.
 6. Oddanie meczu walkowerem bez powiadomienia wyklucza drużynę z dalszych rozgrywek!!!
 7. Jeśli w drużynie wystąpi nieuprawniony zawodnik drużyna zostaje zdyskwalifikowana i wycofana z dalszych rozgrywek. Zdobyte punkty zostają anulowane. Nieuczciwy zawodnik nie może wystąpić w naszych rozgrywkach w następnym sezonie !!!
 8. Złożona lista jest ostateczną i tylko znajdujący się na niej zawodnicy mogą grać w poszczególnych meczach.
 9. W szczególnym przypadku np. kontuzji, która wyklucza z gry w sezonie/ dopuszcza się możliwość zmiany  jednego zawodnika w drużynie. Nie może to być jednak zawodnik zgłoszony w tym sezonie do innej drużyny PLF 2021/2022.
 10. W turnieju mogą grać zawodnicy nie zrzeszeni oraz zrzeszeni grający w klubach i uczestniczący w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez OZPN i PZPN.
 11. Zawodowiec to zawodnik drużyny A klasy, również zawodnik ogólnopolskiej LIgi FUTSALU każdego szczebla, który rozegrał przynajmniej 1 mecz w rundzie jesiennej 2021 w lidze .NIE DOTYCZY ZAWODNIKÓW A KLASY NA STAŁE ZAMELDOWANYCH NA TERENIE POWIATU KAZIMIERZA WIELKA i gmin ościennych
 12. W play-off może wystąpić zawodnik który rozegrał przynajmniej 3 meczy w sezonie.
 13. Zawodnicy urodzeni w latach 2003, 2004, 2005, 2006 muszą doręczyć zgodę rodziców na grę w turnieju na drukach wydanych przez organizatora!!!
 14. Wszyscy zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie!!! – za stan zdrowia poszczególnych zawodników i wynikających z tego konsekwencji w trakcie turnieju organizator nie ponosi odpowiedzialności!!!.
 15. Każda drużyna powinna posiadać dodatkowe ubezpieczenie sportowe np. na wypadek kontuzji lub inne.
 16. Organizator Powiatowej Ligi Futsalu, wszystkie osoby z nim współpracujące, a   także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją ligi nie ponoszą  odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 17. Każdy zawodnik grający w danym meczu musi okazać KARNET wydany przez KOS, który upoważnia go do gry. Brak karnetu wyklucza zawodnika z gry w danym meczu. Za wyrobienie duplikatu KOS pobiera opłatę w wysokości 10zł. Zawodnik powinien posiadać również dokument tożsamości(dowód, paszport, legitymację szkolną lub prawo jazdy). Weryfikacji dokona organizator wspólnie z sędzią przed meczem – tylko zweryfikowani zawodnicy mogą grać w danym meczu. Nie dopuszcza się weryfikacji w przerwie lub podczas meczu.
 18. Drużyna gra w składzie 5-osobowym (czterech graczy w polu + bramkarz).
 19. Drużyna zdekompletowana może wystąpić w minimalnym składzie 3 zawodników.
 20. Mecz składa się z dwóch równych części po 20 min każda z przerwą na zmianę stron.
 21. Maksymalna ilość zawodników - nieograniczona
 22. W meczu może wystąpić dowolna ilość zawodników – wcześniej zweryfikowanych przy zmianach lotnych w strefie zmian. (strefą zmian określony jest obszar przy ławce zawodników rezerwowych).
 23. Do jakichkolwiek dyskusji z sędzią upoważniony jest tylko kapitan drużyny. Dyskusje innych zawodników będą traktowane jako nie sportowe zachowanie!!!
 24. Za czerwone kartki zostaje utrzymana kara pieniężna w wysokości 70 zł. Zawodnik, który nie wpłaci kary nie będzie dopuszczony do gry! Środki zgromadzone z wpłat zostaną przeznaczone na podwyższenie nagrody dla zwycięzcy ligi.
  Pozostałe kary bez zmian patrz 
 25. wprowadzone zostają kary odsunięcia od kolejnego meczu dla zawodnika który w sumie otrzyma 4 żółte kartki.wrpwadzone zostają kary dyscylinarne dla zawodników, którzy  w niesportowy i wulgarny sposób będą odnosić się do sędziów, zachowywać na boisku bądź trybunach:
  - kara odsunięcia od -  1 meczu
  - kara odsunięcia od -  3 meczy
  - kara odsunięcia od -  5 meczy
  - dyskfalifikacja
     /ORGANIZATOR PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE KARY/
 26. Turniej będzie rozgrywany jednakowymi piłkami (skóra rozmiar – 4).
 27. Organizator przedstawi składy wszystkich drużyn na swojej stronie internetowej.

2. System Rozgrywek

 • LIGA  I, II , 

1
Runda

2
Runda

3
Runda

4
Runda

5
Runda

6
Runda

7
Runda

8
Runda

9
Runda

10
Runda

11
Runda

1-(12)

(12)-7

2-(12)

(12)-8

3-(12)

(12)-9

4-(12)

(12)-10

5-(12)

(12)-11

6-(12)

2-11

8-6

3-1

9-7

4-2

10-8

5-3

11-9

6-4

1-10

7-5

3-10

9-5

4-11

10-6

5-1

11-7

6-2

1-8

7-3

2-9

8-4

4-9

10-4

5-10

11-5

6-11

1-6

7-1

2-7

8-2

3-8

9-3

5-8

11-3

6-9

1-4

7-10

2-5

8-11

3-6

9-1

4-7

10-2

6-7

1-2

7-8

2-3

8-9

3-4

9-10

4-5

10-11

5-6

11-1

 •  
 1. W turnieju bierze udział 24 zespoły, które w obecności zainteresowanych podzielono na: I Ligę 12 zespołów, II Ligę -12 zespołów.
 2. W grupach rozgrywane są pojedynki drużyn – każda z każdą jeden mecz./za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, przegrana 0 punktów /.
 3. Przyjmuje się zasadę, iż przy równej ilości zdobytych punktów o wyższej pozycji decyduje kolejno: bezpośredni pojedynek, różnica strzelonych bramek, większa ilość strzelonych bramek, losowanie. 
 4. Z I Ligi spada dwie drużyny. Na miejsce 12  wchodzi,  drużyna z II ligi Ligi,  natomaist drużyna z miejsca 11 gra baraż z  drużyną II ligi
 5. Z II Ligi nie spada żadna drużyna. Na miejsce 12   wchodzi,  drużyna z III ligi natomaist drużyny z miejsca 11  gra baraż  z  drużyną III ligi
 6. O wejściu do finału decyduje wynik dwu-meczu. Dla drużyn 1-4 z play-off mecz i rewanż.
 7. O zwycięstwie w lidze decyduje jeden mecz finałowy, jak również w barażu.
 8. W I i II Lidze po rundzie zasadniczej drużyny, które zajmą miejsce od 1 do 4 w grupie rozegrają Playoff zgodnie z kluczem
 

1 - 4
2 - 3

PRZEGRANI ZAGRAJĄ
O MIEJSCA III i IV
W GRUPIE

ZWYCIĘZCY ZAGRAJĄ
O MIEJSCA II i I
W GRUPIE

W grupach drużyny grają każdy z każdym jeden mecz bez rewanżu

3. Puchar Ligi

W PUCHARZE LIGI PRAWO GRY MAJĄ WSZYSTKIE DRUŻYNY.
·      GRAMY SYSTEMEM PUCHAROWYM - PRZEGRYWAJĄCA DRUŻYN ODPADA.
·      SYSTEM ROZGRYWEK PRZEDSTAWIA DOŁĄCZONA TABELA.
    SYSTEM ROZGRYWEK PRZEDSTAWIA DOŁĄCZONA TABELA.

ORGANIZATOR PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE KARY:

 
a)     ŻÓŁTA KARTKA – WYKLUCZENIE Z GRY NA 2 MIN – ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE (DYSKUSJA Z SĘDZIĄ, PRZEKLEŃSTWA, PYSKOWANIE, FAULE)
DRUGA  ŻÓŁTA KARTKA W MECZU – WYKLUCZENIE DO KOŃCA MECZU. PRZERWA MIĘDZY POŁOWAMI MECZU ANULUJE KARĘ CZASOWĄ.
b)    CZERWONA KARTKA – WYKLUCZENIE Z MECZU ORAZ ODSUNIĘCIE OD KOLEJNEGO SPOTKANIA – ZA BRUTALNE FAULE , AROGANCKIE ZACHOWANIE PO 2 MINUTACH INNY ZAWODNIK DRUŻYNY MOŻE ZASTĄPIĆ ZAWODNIKA ZDYSKWALIFIKOWANEGO W MECZU, DOTYCZY RÓWNIEŻ ZAWODNIKÓW NA ŁAWCE REZERWOWYCH
c)     PODCZAS GRY MOŻNA UŻYWAĆ SŁOWA MOJA, NIE DOPUSZCZA SIĘ KIEROWANIA DRUŻYNĄ PRZEZ KRZYKI ZAWODNIKA DO ZAWODNIKA
 1. ZA GRĘ W DRUŻYNIE NIEUPRAWNIONEGO ZAWODNIKA DRUŻYNA PRZECIWNA OTRZYMUJE WALKOWER  W STOSUNKU 5:0 !!!. GDY W JEDNYM MECZU W OBU DRUŻYNACH WYSTĄPIĄ NIEUPRAWNIENI ZAWODNICY MECZ UWAŻA SIĘ ZA ODBYTY A DRUŻYNY OTRZYMUJĄ  ZERO  PUNKTÓW.
 2. wprowadzone zostają kary odsunięcia od kolejnego meczu dla zawodnika który w sumie otrzyma 4 żółte kartki.wrpwadzone zostają kary dyscylinarne dla zawodników, którzy  w niesportowy i wulgarny sposób będą odnosić się do sędziów, zachowywać na boisku bądź trybunach:
  - kara odsunięcia od -  1 meczu
  - kara odsunięcia od -  3 meczy
  - kara odsunięcia od -  5 meczy
  - dyskfalifikacja
    
 3.  INNE ISTOTNE I SPORNE SPRAWY NIE ZAWARTE W POWYŻSZYM REGULAMINIE REGULUJĄ PRZEPISY OGÓLNE FUTSALU.
 4. W PRZYPADKU REMISU W RUNDZIE PUCHAROWEJ DRUŻYNY WYKONUJĄ RZUTY KARNE PO 3 KAŻDA DRUŻYNA.
 5. ODDANIE  MECZU  WALKOWEREM WYKLUCZA DRUŻYNĘ Z ROZGRYWEK WŁĄCZNIE  
  Z UTRATĄ WPISOWEGO!!
 6. RZUT KARNY I RZUT KARNY PRZEDŁUŻONY ORAZ RZUT WOLNY MUSI BYĆ  WYKONANY, NAWET GDY ZAKOŃCZY SIĘ CZAS GRY\
 7. SPRAWACH TRUDNYCH DECYZJE PODEJMUJE KOMISJA  W SKŁADZIE :
  Robert Pleszyński – przewodniczący,  Wojciech Kozioł – zastępca przewodniczącego    
  PODJĘTE DECYZJE  SĄ OSTATECZNE!

5. Nagrody

 • Powiatowa Liga Futsalu
 • Za zajęcie I,II,III, IV Miejsca puchary - I, II Liga /+ nagrody allspace.com/
 • Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy.
 • Nalepsi zawodnicy poszczególnych lig otrzymują statuetki lub medale.
 • Nagrody rzeczowe /artykuły sportowe/ na kwotę:
 • I Liga - I Miejsce ? zł, II Miejsce ? zł, III Miejsce ? zł
 • II Liga - I Miejsce ? zł, II Miejsce ? zł, III Miejsce ? zł
 • Puchar Ligi
 • Za zajęcie I,II,III, Miejsca puchary
 • Pierwsze osiem drużynyn otrzymują dyplomy.
 • Nagrody rzeczowe /artykuły sportowe/ na kwotę
 •  I Miejsce ? zł, II Miejsce ? zł, III Miejsce ? zł

6. Strefa techniczna podczas meczu

1. Ustala się, iż w trakcie zawodów w strefie technicznej (pole gry, ławki zawodników rezerwowych, szatnie) mogą przebywać jedynie osoby niezbędne dla
prawidłowej organizacji zawodów, w tym zawodnicy, sędziowie, obsługa ligi.
2. Rozgrzewka - drużyny rozgrzewają się na swoich połowach – oddzielnie gospodarze i goście. Zaleca się, aby drużyny do rozgrzewki używały swoich piłek. Piłki meczowe powinny być dezynfekowane przed meczem oraz w czasie przerwy.
3. Wychodzenie na boisko/schodzenie do szatni - wyjście na boisko z szatni – najpierw wychodzą goście, potem gospodarze. Sędzia zarządza i kontroluje kolejność wychodzenia drużyn na płytę boiska. Na płycie boiska bez tradycyjnego uścisku dłoni zawodników i sędziów, bez wspólnego ustawiania zespołów. Zaleca się, jeżeli jest to możliwe, aby zawodnicy i sędziowie nie schodzili w przerwie do szatni. Jeżeli schodzą, to najpierw do szatni schodzą goście, potem gospodarze. Sędzia zarządza i kontroluje kolejność schodzenia drużyn do szatni – po meczu tak samo.
4. W szatni zawodnicy zasłaniaja usta i nos za pomocą maseczki. Maseczkę należy zdjąć na płycie boiska.

7. W czasie stanu epidemii COVID-19, kibice – uczestnicy meczów piłki nożnej zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do poniższych regulacji

Wszystkie osoby znajdujące się na obiekcje zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczącego przestrzegania reżimu sanitarnego.

Każdy uczestnik meczu piłki nożnej jest zobowiązany: posiadać zasłonięte usta i nos Wyjątek stanowi konsumpcja napojów i żywności, zajmować miejsce na widowni wskazane przez Organizatora przemieszczać się po obiekcje wyłącznie w miejscach udostępnionych oraz zgodnie z wskazówkami Organizatora i oznaczeniami obiektu; przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania higienicznych środków ostrożności i zachowaniu maksymalnie możliwych odległości od siebie. Stosować się do ogłoszeń Organizatora ogłaszanych przez spikera, czy też przekazywanych w innej formie, zarówno przed meczem (np. poprzez media społecznościowe, itp.) jak i w jego trakcie

W meczu piłki nożnej mogą uczestniczyć osoby: zdrowe, nie przejawiające widocznych oznak/objawów chorobowych; nie przebywające na kwarantannie.

 Przy wejściu na obiekt każdy uczestnik ma obowiązek zachowania dystansu pomiędzy osobami oczekującymi w kolejce (min. 2 metry) oraz jest zobowiązana do dokonania obowiązkowej dezynfekcji rąk.

 Każdy uczestnik biorący udział w imprezie w charakterze widza, wchodząc na obiekt z własnej woli, potwierdza, że akceptuje i jest świadomy ryzyka, związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 i zrzeka się ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora z tego tytułu.

Organizator meczu upoważniony jest do kontrolowania przestrzegania zapisów niniejszego  Regulaminu i podejmowania decyzji odnośnie obecności poszczególnych osób na obiekcje. Nie stosujących się do powyższych wytycznych, w tym do odmowy wstępu osobom / usuwania z obiektu osób, które nie przestrzegają zaleceń dotyczących stosowania higienicznych środków ostrożności lub nie zachowują maksymalnie możliwych odległości od siebie.

 

 

 

2021

 

UWAGA !!!

W związku z obostrzeniami Kazimierski Ośrodek Sportowy jako organizator PLF 2020/21 z przykrością zakańcza rozgrywki w tym sezonie, pozostawiając je bez rozstrzygnięcia.

Drużyny które wpłaciły wpisowe mogą ubiegać się o zwrot części wpisowego bądź
pozostawienie reszty na przyszły sezon.
Organizator w związku z poniesionymi kosztami ustala kwotę za obecny sezon w wysokości
600 zł od drużyny.
W ramach obecnego sezonu organizator spróbuje jeżeli nie będzie obostrzeń zorganizować mini turniej w którym każda drużyna rozegra minimum 3 mecze -szczegóły uzależnione od sytuacji epidemiologicznej.

 


wkrótce więcej informacji ...

Zmiany do środy godz. 11.00
/AKTUALIZACJA 22.12.2020/  

CAFFARO - WŁOSTOWIANKA (3) /przełożony/
Terminarz


NIEDZIELA 27.12.2020  
1  KOMODA SMAKU* - EDI POP(5)                                                II  1330 – 1415
2 MAX BRAM - WŁOSTOWIAKA (5)    II 1430 – 1515
3 NAPRZÓD SKALBMIERZ - KRKODYLKI  (5)  II 1530 – 1615
4 METALIKA PIOTROWICE* - KRÓLEWSCY (5)  II 1630 – 1715
5 PROMIL - PŁYWALNIA KOS (3) /ZALEGŁY/  I 1730 – 1815
6 DRUŻYNA AA - TAJFUN(5)  II 1830 – 1915
7 GLADIATOR - POL COM (5)  II 1930 – 2015
8 CAFFARO - CZYŻYKI CZYŻOWICE (5) II 2030 – 2115

 

Terminarz

 
SOBOTA 02.01.2021
   
1 GLADIATOR KRZCZONÓW - NAPRZÓD SKALBMIERZ (6) II 1430 – 1515
2 KROKODYLKI - DRUŻYNA AA (6) II 1530 – 1615
3 TAJFUN CIESZKOWY - METALIKA PIOTROWICE (6) II 1630 – 1715
4 KRÓLEWSCY - CAFFARO (6) II 1730 – 1815
5 CZYŻYKI CZYŻOWICE - KOMODA SMAKU (6) II 1830 – 1915
6 EDI POP - MAX BRAM (6) II 1930 – 2015
7 POL COM WŁOSTOWIAKA (6) II 2030 – 2115

 

NIEDZIELA 03.01.2021  
                                                                                    I  1330 – 1415
 I 1430 – 1515
1 WKS KONIUSZA - PROMIL (5)  I 1530 – 1615
2 WISŁA OPATOWIEC  - ZŁOTY TEAM (5)  I 1630 – 1715
3 PG BRK - KILO WIEJSKIEJ (5)  I 1730 – 1815
4 PŁYWALNIA KOS - FUKS (5)  I 1830 – 1915
5 PRZYJACIELE - WILD TEAM (5)  I 1930 – 2015
6 NA BANI - RACHWAŁOWIAKA (5) I 2030 – 2115

 

Aktualizacja  02.12.2020

 MECZ KOLEJKI 
IWISŁA OPATOWIEC - PROMIL3 : 4
IIMAXBRAM - CAFFARO 3 : 5
 NIESPODZIANKA KOLEJKI 
     : 
 : 
 BRAMKA KOLEJKI 
   WIBSON SOUSA OLIVIER /PRZYJACIELE/  
 BRAMKARZ KOLEJKI 
I    
II    
 STRZELCY  KOLEJKI  

PRZYBYŁ WOJCIECH /RACHWAŁOWIANKA/
BIZOŃ GRZEGORZ /WISŁA/
ADAMCZYK MARIUSZ /CAFFARO/ 
PIETRAS KACPER /DRUŻYNA AA/
DZIADANA DAWID /WŁOSTOWIAKA/
KĄDZIELSKI KRYSTIA /ZŁOTY TEAM/
GALUS RAFAŁ /KILO WIEJSKIEJ/
ŚLASKI MICHAŁ /NA BANI/

4 BRAMKI
4 BRAMKI
3 BRAMKI
3 BRAMKI
3 BRAMKI
3 BRAMKI
3 BRAMKI
3 BRAMKI

ZAWODNICY  KOLEJKI
 
KARY

M


  
Ostateczny termin składania list do dnia 16.11.2020 /poniedziałek/ na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./

W związku z wakatem w I Lidze w poniedziałek odbędzie się losowanie
jednej drużyny z drugiej ligi w  brakujące miejsce nr.8.

Prosimy o pilne przesłanie list startowych, ewentualnie potwierdzenie udziału
w celu ostatecznego ustalenia składu lig.

 

 Zasady ogólne związane z sytuacją epidemiczną COVID-19

 1. Każda drużyna musi się składać minimum z 12 zawodników.
 2. Mecze rozgrywane będą bez udziału publiczności
 3. W szatniach mogą przebywać wyłącznie zawodnicy drużyn + ewentualnie trener, opiekun
 4. Weryfikacja zawodników odbędzie się przed wejściem do szatni na podstawie dokumentu tożsamośći.
 5. Po zakończonym meczu drużyny w maksymalnie krótkim czasie korzystają z szatni i opuszczają je.
 6. Wchodząc i wychodząc z obiektu konieczne jest zakładanie masek i dezynfekcja rąk
 7. Każdy zawodnik przed wejściem będzie miał mierzoną temperaturę.
 8. Osoby z obiawami przeziębienia nie bądą wpuszczone na obiekt.
 9. Drużyny  dokonują  wpłaty w wysokości: I Liga  1300zł, II Liga  1200 oraz po 50 zł za każdego zawodnika  powyżej 12 –tu tzw. wpisowe do turnieju, oraz 50 zł za każdego powyżej trzech zawodników nie zawodowców
  z poza terenu powiatu i gmin ościennych.
 10. Dane do przelewu:  Bank Spółdzielczy O/ Kazimierza Wielka 94 849300040180013037370003,
   Kazimierski Ośrodek Sportowy ul. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka,
 11. W przypadku konieczności przerwania rozgrywek organizator przewiduje możliwość proporcjonalnego zwrotu wpisowego pod warunkiem posiadania orginału paragonu fiskalnego!!!
 12. Planowany system rozgrywek /uzależniony od sytuacji/
  - I Liga - system każdy z każdym + ewentualne Play-off
  - II Liga - każdy z każdym + / ewentualne Play-off jeśli wystarczy czasu/
 13. Niestety zasady w zależności od panującej sytuacji mogą ulec zmianie.
 14. Wkrótce więcej informacji...

 

 

Wyniki losowania:
I Liga /ZMIANA W ZWIĄZKU Z WYCOFANIEM SIĘ DRUŻYNY PRZEMYKÓW/

 1. FUKS
 2. WKS KONIUSZA
 3. PŁYWALNIA KOS
 4. WISŁA OPATOWIEC
 5. PG BRUK
 6. PRZYJACIELE
 7. NA BANI
 8. RACHWAŁOWIANKA
 9. WILD TEAM
 10. KILO WIEJSKIEJ
 11. ZŁOTY TEAM
 12. PROMIL 

 

II Liga

 1. TAJFUN CIESZKOWY
 2. KROKODYLKI
 3. GLADIATOR KRZCZONÓW
 4. NAPRZÓD SKALBMIERZ
 5. DRUŻYNA AA
 6. METALIKA PIOTROWICE
 7. CAFFARO
 8. KOMODA SMAKU DZIAŁOSZYCE
 9. MAX BRAM OSTRÓW
 10. MKS WŁOSTOWIANKA
 11. EDI-POP
 12. CZYŻYKI
 13. KRÓLEWSCY
 14. POL COM

TERMINARZ I KOLEJKA

W związku z panującą sytuacją termin rozpoczęcia ligi zostanie podany po
15 listopada 2020r.

Planowa rozpoczęcie ligi 14 lub 21 listopad 2020
uzależniony od sytacji epidemiologicznej w kraju

Termin dostarczenia List do 28.10.2020 /W FORMIE ELEKTRONICZNEJ na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./

Lista musi zawieać : nazwisko i imię, datę urodzenia, adres zameldowania, aktualne zdjęce oraz zaznaczonymi na czerwono zawodowcami. Na podstawie zgłoszonej listy zawodników zrzeszonych organizator dokona werfikacji drużyn z II ligi w celu podziału lig.

Uwaga Zmiany !!!

 • I LIGA
  Drużyna może posiadać w składzie 3 zawodowców ( lub dowolną liczbę zawodników /nie zawodowców/ z poza terenu powiatu i gmin ościennych + jeden zawodnik A klasowy.
  NIE DOTYCZY ZAWODNIKÓW A KLASY NA STAŁE ZAMELDOWANYCH NA TERENIE POWIATU KAZIMIERZA WIELKA i GMIN OŚCIENNYCH.
 • Zawodnik zrzeszony niezależnie od poziomu rozgrywek  powyżej 35 roku życia na stałe zameldowany na terenie powiatu kazimierskiego będzie traktowany jako zawodnik nie zrzeszony.
 • Mecze I Ligi będą rozgrywane w niedzielę, II liga sobota nie ma możliwości zmiany terminu rozegrania meczu z niedzieli na sobotę lub odwrotnie.
 • Każdy zawodnik grający w ogólnopolskiej Lidze FUTSALU będzie traktowany jako zawodowiec
 • Pozostałe zasady nie ulegają zmianą.
 • W lidze mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2004 po doręczeniu zgody rodziców na grę w turnieju na drukach wydanych przez organizatora!!!

 

I Liga

 1. PROMIL
 2. WILD TEAM
 3. WKS KONIUSZA
 4. PŁYWALNIA KOS
 5. KILO WIEJSKIEJ
 6. PRZYJACIELE
 7. NITRO
 8. PG BRUK
 9. PRZEMYKÓW
 10. ZŁOTY TEAM
 11. WISŁA OPATOWIEC
 12. NA BANI
 13. FUKS
 14. --

II Liga

 1. DRUŻYNA AA
 2. NAPRZÓD SKALBMIERZ
 3. METALIKA PIOTROWICE
 4. CAFFARO
 5. GLADIATOR KRZCZONÓW
 6. MKS WŁOSTOWIANKA
 7. TAJFUN CIESZKOWY
 8. KROKODYLKI
 9. MAX BRAM OSTRÓW
 10. KRÓLEWSCY
 11. KOMODA SMAKU DZIAŁOSZYCE
 12. CZYŻYKI
 13. POL COM
 14. EDIHAFT

 
NIEPOKONANI

W związku z panującą sytuacją w kraju Kazimierski Ośrodek Sportowy prosi o e-mailowe potwierdzenie chęci wzięcia udziału w rozgrywkach PLF 2020/21 do dnia   09.10.2020 /piątek/, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Rozgrywki będą odbywać  się w innej formie niż dotychczas zgodnie z wytycznymi,  na podobnych zasadach jak w ubiegłym sezonie – dotyczy zawodników zrzeszonych.

Organizator planuje rozegrać turniej w dwóch poziomach rozgrywek niedziela I liga, sobota II liga. Nie będzie możliwości zmiany terminu rozegrania meczu z niedzieli na sobotę lub odwrotnie,  ponieważ każda liga będzie traktowana jako osobny turniej.

 Możliwe obostrzenia: ograniczenie ilości drużyn, dłuższe przerwy między meczami, brak możliwości udostępnienia szatni i natrysków lub inne obostrzenia o których na dzień dzisiejszy nie wiemy.

O szczegółach poinformujemy w zależności od ilości zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji udziału w rozgrywkach. W przypadku konieczności ograniczenia ilości drużyn decydować będzie ranking z poprzedniego sezonu.

Prawo do rozgrywek mają:

 • I LIGA  
 • NITRO
 • Pływalnia KOS
 • Wisła Opatowiec
 • Tank Chem
 • Rafis
 • Kojot Miechów
 • WKS Koniusza
 • FUKS
 • PG Bruk Cieszkowy
 • Królewscy
  Przyjaciele

II LIGA

 • Lewart II
 • Wild Team
 • Kilo Wiejskiej
 • Metalika Piotrowice
 • Drapieżne Koty
 • Lewart
 • Naprzód Skalbmierz
 • Pol Com Zorza 
 • Złoty Team
 • Euforia Czarnocin
 • Gladiator  

III LIGA

 • Włostowianka
 • MaxBram Ostrów
 • RafCar
 • Tajfun
 • Sparta Juniorzy
 • Coś poszło nie tak
 • Iskra Pałecznica
 • Komoda Smaku Działoszyce

IV LIGA

 • Sielec Team
 • KF Czyżowice
 • Antyszczepionkowcy
 • Polonia Sędziszowice
 • Krokodylki
 • Caffaro
 • Drużyna AA
 • Edihaft

 

 
SOBOTA 19.12.2020
   
1 EDI-POP - CAFFARO (4) II 1430 – 1515
2 CZYŻYKI - METALICA PIOTROWICE(4) II 1530 – 1615
3 TAJFUN - NAPRZÓD (4) II 1630 – 1715
4 WKS WŁOSTOWIANKA - KOMODA SMAKU (4) II 1730 – 1815
5 KROKODYLKI - GLADIATOR (4) II 1830 – 1915
6 POL-COM - MAXBRAM (4) II 1930 – 2015
7

KRÓLEWSCY - DRUŻYNA AA* (4)

II 2030 – 2115

 

NIEDZIELA 20.12.2020  
                                                                                      I  1330 – 1415
     I 1430 – 1515
1 FUKS - WKS KONIUSZA (4)  I 1530 – 1615
2 KILO WIEJSKIEJ - WISŁA (4)  I 1630 – 1715
3 ZŁOTY TEAM - PŁYWALNIA KOS (4)  I 1730 – 1815
4 WILD TEAM - PG BRUK* (4)  I 1830 – 1915
5 RACHWAŁOWIANKA - PRZYJACIELE (4)  I 1930 – 2015
6 PROMIL - NA BANI*(4) I 2030 – 2115

 

 


LOG1920 logo 1 big

Uwaga !!!

Ze względów bezpieczeństwa mecze finałowe pucharu ligi przełożone na inny termin.

Prezes Zarządu

 

WISŁA OPATOWIEC

MISTRZEM

1złoty team

 

 

MISTRZ II LIGI

ZŁOTY TEAM

 

 

 

Drużyny Metalika Przemyków oraz Lewart Bejsce II
wywalczone nagrody przekazały
na rzecz
"Zespołu Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej". 
Dziękujemy

przekazanie nagrody

Nagrodę odebrał Dyrektor - Pan Zbigniew Zieleniewski

8

16 

2345677a159101113

 

I LIGA

FINAŁ
WISŁA OPATOWIEC
Majcherczyk M. 2, Stalmach M. 1, Bizoń G. 1,
Suchan D. 1, Kupiszewski Ł. 1
 
METALIKA PRZEMYKÓW
Nowak P. 2, Mocherek D. 1,
Mocherek D. 1
6 : 4
O III MIEJSCE
FUKS
Nowak D. 2, Bartosik K. 1, Kaczor A. 1
 
PG BRUK CIESZKOWY
Śmiech D. 1, Cichy K. 1
4 : 2

II LIGA

FINAŁ
LEWART BEJSCE II
Stankiewicz M. 1, Kozioł M. 1
 
ZŁOTY TEAM
Wieczorek D. 3, Łakota Ł. 1,
Kaczmarczyk W. 1
2 : 5
O III MIEJSCE
WILD TEAM

 
KILO WIEJSKIEJ

0 : 3 VO

 

TERMINARZ FINAŁ PUCHARU LIGI 

NIEDZIELA 15.03.2020
     
1 PŁYWALNIA KOS - GLADIATOR /O III MIEJSCE/ P 1839 – 1924
2 WISŁA - METALIKA /FINAŁ / P 1931 – 2016
  ZAKOŃCZENIE, WRĘCZENIE NAGRÓD   2023
       

Powiatowa Liga Futsalu sezon 2019/20

Aktualizacja  17.02.2020

 MECZ KOLEJKI 
I METALIKA PRZEMYKÓW -  FUKS
6 : 2
II ZŁOTY TEAM - KILO WIEJSKIEJ4 : 1
III KOMODA SMAKU - MAXBRAM3 : 6
IVPOLONIA - CAFFARO3 :  3
 NIESPODZIANKA KOLEJKI 
     : 
 : 

 BRAMKA KOLEJKI 
     
 BRAMKARZ KOLEJKI 
I    
II    
III    
IV    
 STRZELCY  KOLEJKI  
BADZIOCH PIOTR /POL COM ZORZA/

10 BRAMEK

ZAWODNICY  KOLEJKI
 
KARY

ORACZ JAROSŁAW /METALIKA PRZEMYKÓW/ - WYKLUCZENIE DO KOŃCA ROZGRYWEK
NOGA SEBASTIAN /METALIKA PRZEMYKÓW/ - WYKLUCZENIE DO KOŃCA ROZGRYWEK, NIESPORTOWE ZACHOWANIE W STOSUNKU DO SĘDZIÓW
MOCHEREK PIOTR /METALIKA PRZEMYKÓW/ - WYKLUCZENIE DO KOŃCA ROZGRYWEK, NIESPORTOWE ZACHOWANIE W STOSUNKU DO SĘDZIÓW

PLAKAT FINAŁ20JPG

PUCHAR 20 PLAKAT PÓŁ

Król Strzelców I Liga - Piotr Piotrowski / Pływalna Kos/
Najlepszy Bramkarz I Liga - Bartosz Opałka /Fuks/

Najlepszy Zawodnik -I Ligi
Mateusz Majcherczyk /Wisła Opatowiec/
Karol Bartosik /Fuks/Damian Mocherek /Metalika Przemyków/
Damian Cichy /PG Bruk Cieszkowy/
Michał Nowak /Pływalnia KOS/
Łukasz Gądek /Przyjaciele/
Tomasz Grzegórzko /WKS Koniusza/
Sebastian Zając /Królewscy/
Wojciech Przybył /Nitro/
Mariusz Adamczyk /Rafis/
Mateusz Mudyn /Kojot Miechów/

Król Strzelców II Liga - Arkadiusz Zaleśny /Metalika Piotrowice/
Najlepszy Bramkarz  II Liga -Michał Cieśniarski /Złoty Team/

Najlepszy Zawodnik - II Ligi
Damian Wieczorek /Złoty Team/
Bartosz Kościółek /Lewart Bejsce II/
Kamil Sznajder /Wild Team/
Damian Wójcik /Kilo Wiejskiej/
Łukasz Kapusta /Metalika Piotrowice/
Hubert Pietras /Lewart Bejsce/
Piotr Nowak /Gladiator Krzczonów/
Piotr Badzioch /Pol Com Zorza/
Piotr Gajda /Euforia Czarnocin/
Wojciech Wójcik /Naprzód Skalbmierz/
Filip Czaja /Drapieżne Koty/

Król Strzelców III Liga - Dawid Dziadana /MKS Włostowianka/
Najlepszy Bramkarzy III Liga - Hubert Grzęda /Raf Car/

Najlepszy Zawodnik - III Ligi
Patryk Klepacz /Raf Car/
Kamil Olesiński /Komoda Smaku Działoszyce/
Mateusz Rogala /Tajfun Cieszkowy/
Dominik Domagała /Max Bram Ostrów/
Mateusz Witkowski /MKS Włostowianka/
Jakub Swat /Sparta Juniorzy/
Kamil Adamski /Coś Poszło Nie Tak/
Dominik Bartoś /Iskra Pałecznica/

Król Strzelców IV Liga - Hubert Przebieracz /Drużyna AA/
Najlepszy Bramkarzy IV Liga - Wojciech Adamczyk /Sielec Team/

Najlepszy Zawodnik -IV Ligi
Mateusz Zagrodnik /Caffaro/
Bartosz Kurczyna /Drużyna AA/
Dominik Jaworski /Polonia Sędziszowice/
Eugeniusz Śpiewak /Edihaft/
Kacper Fryt /Antyszczepionkowcy/
Marek Ziomkowski /Czyżyki Czyżowice/
Adrian Blady /Sielec Team/
Patryk Malara/Krokodylki/

I Liga
II PLAY OFF

WISŁA OPATOWIEC
Suchan D. 1, Majcherczyk M. 1, Kupiszewski Ł. 1, Cieślik K. 1 
: PG BRUK CIESZKOWY
Fakowski P. 2, Cichy D. 1, Gołębiowski P. 1            
4 : 4
10 : 5
METALIKA PRZEMYKÓW
Mocherek D. 3, Mocherek T. 2, Nowak P. 2
: FUKS
Kaczor A. 2, Kwiecień Sz. 2,
Grabski Sz. 1

7 : 6
13: 8

II Liga
II PLAY OFF

LEWART BEJSCE II
Stankiewicz  M. 1, Kościółek B. 1         
: WILD TEAM
Piłat D. 1
2 : 1
4 : 3
ZŁOTY TEAM
Kaczmarczyk P. 2, Wieczorek D. 1, Dybał D. 1
: KILO WIEJSKIEJ                                            
Galus R. 2, Nowak N. 1, Wójcik D. 1, Róźdźyński M. 1

4 : 5
8: 6

I Liga

I PLAY OFF

WISŁA OPATOWIEC
Majcherczyk M. 2, Stalmach M. 1, Bizoń G. 1, Suchan D. 1,
Cieślik K. 1      
: PG BRUK CIESZKOWY
Śmiech D. 1             
6 : 1
METALIKA PRZEMYKÓW
Mocherek J. 3, Mocherek Damian. 2, Nowak P. 1
: FUKS
Bartosik J. 1, Nowak D. 1
6 : 2

II Liga

I PLAY OFF

LEWART BEJSCE II
Stankiewicz M. 1, Adamczyk A. 1            
: WILD TEAM
Orzechowski M. 1, Długajczyk L. 1
2 : 2
ZŁOTY TEAM
Kaczmarczyk P. 1, Łakota Ł. 1, Tabor K. 1,
Dybał D. 1
: KILO WIEJSKIEJ                                            
Katarzyński K. 1
4 : 1

TERMINARZ

zmiany do środy godz. 11.00
/AKTUALIZACJA 02.03.2020/ 

TERMINARZ PLAY OFF  

PIĄTEK 06.03.2020
       
1 WISŁA OPATOWIEC - PŁYWALNIA KOS /PÓŁFINAŁ PUCHARU/ P 2025 – 2110
2 GLADIATOR - METALIKA  /PÓŁFINAŁ PUCHARU/ P 2115 – 2200 

 

NIEDZIELA 08.03.2020
       
1 KILO WIEJSKIEJ  III MIEJSCE II walkower 
2 LEWART II - ZŁOTY TEAM /FINAŁ II LIGA/ II 1839 – 1924
3 FUKS - PG BRUK /O III MIEJSCE I LIGA/ I 1931 – 2016
4 WISŁA  - METALIKA PRZEMYKÓW /FINAŁ I LIGA/ I 2023 – 2108
  ZAKOŃCZENIE, WRĘCZENIE NAGRÓD   2115

 

1/32 FINAŁU HALOWEGO PUCHARU POLSKI:

Zawodnicy zespołu Pływalnia Kos Kazimierza Wielka wystąpili w meczu 1/32 finału Pucharu Polski
w futsalu. Mimo walki przegrali z ekstraklasowym przeciwnikiem 1:3.

124

Dla zespołu z Kazimierzy Wielki możliwość zagrania na szczeblu centralnym Pucharu Polski była nagrodą za wygranie trofeum w okręgu świętokrzyskim. Przeciwnik, na jakiego trafiła Pływalnia Kos, był jednak niezwykle trudny do pokonania.

Gwiazda Ruda Śląska jest bowiem zespołem, który na co dzień gra w futsalowej ekstraklasie, w przeciwieństwie do Pływalni Kos, która nie jest zrzeszona w żadnych rozgrywkach. Gwiazda w ubiegłym sezonie wywalczyła sobie awans do futsalowej elity poprzez baraże, teraz jest przedostatnia w tabeli.

Ekipa z Kazimierzy Wielkiej potrafiła się jednak postawić dużo bardziej renomowanemu przeciwnikowi i stoczyła z nim zacięty pojedynek. Ostatecznie przegrała jednak różnicą dwóch goli, choć w pewnym momencie przegrywając 0:1 potrafiła doprowadzić do remisu.

Pływalnia Kos Kazimierza Wielka - Gwiazda Ruda Śląska 1:3
Bramki:
 Robert Ciekalski 27 - Patryk Widuch 13, 39, Mateusz Dynek 35.

źródło Echo Dnia: DW

 

PUCHPUCHAR LIGI 2019/2020

Zapraszamy wszystkie zainteresowane drużyny do rozgrywek w Pucharze Ligi 2019/20
W losowaniu wezmą udział  drużyny które prześlą zgłoszenie na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 31.12.2019 włącznie.
Drużyny które się nie zgłoszą nie będą brały udziału w losowaniu.
LOSOWANIE 02.01.2020 GODZINA 11.00

Zobacz wyniki losowania >>>>>

 1. PŁYWALNIA KOS
 2. POLONIA SĘDZISZOWICE
 3. CAFFARO
 4. WILD TEAM
 5. DRUŻYNA AA
 6. SIELEC TEAM
 7. WŁOSTOWIANKA
 8. NAPRZÓD SKALBMIERZ
 9. RAF CAR
 10. MAX BRAM OSTRÓW
 11. NITRO
 12. CZYŻYKI CZYŻOWICE
 13. WISŁA OPATOWIEC
 14. METALIKA PIOTROWICE
 15. KS KRÓLEWSCY
 16. PRZYJACIELE
 17. LEWART BEJSCE II
 18. POL COM ZORZA
 19. GLADIATOR KRZCZONÓW
 20. PG BRUK CIESZKOWY
 21. METALIKA PRZEMYKÓW
 22. ZŁOTY TEAM
 23. FUKS
 24. KOJOT MIECHÓW
 25. SPARTA JUNIORZY
 26. LEWART BEJSCE
 27. WKS KONIUSZA
 28. TAJFUN CIESZKOWY
 29. KROKODYLKI
 30. KOMODA SMAKU DZIAŁOSZYCE
 31. ANTYSZCZEPIONKOWCY
 32. COŚ POSZŁO NIE TAK

 

Bardzo miła informacja !!!
 Pływalnia Kos Kazimierza Wielka
Zwycięzcą turnieju
"OKRĘGOWY PUCHAR POLSKI W FUTSALU"
img

http://www.busko.com.pl/okregowy-puchar-polski-w-futsalu-re

W niedzielę, 1 grudnia br. w buskiej hali przy ul. Kusocińskiego rozegrano turniej futsalowy o Okręgowy Puchar Polski. Zwycięzca turnieju Pływalnia Kos Kazimierza Wielka w styczniu nowego roku zagra w 1/32 na szczeblu centralnym. Organizatorem zawodów sportowych było Buskie Stowarzyszenie Futsalu.
Turniej rozegrano w dwóch kategoriach : Mężczyzn oraz Kobiet. W tym roku wzięło udział 15 zespołów męskich oraz 5 żeńskich. Poniżej przedstawiamy wszystkie zespoły, które zaprezentowały się w niedziele w Busku Zdroju.

Mężczyźni:
BSF Busko Zdrój, UKS Futsal Pińczów, GKS EKOM Futsal Nowiny II, Futsal Team Busko, Vitalpol Solec Zdrój, Elmar Jędrzejów, Hutnik Starachowice, Metalik Ławy, SimsetNet Jędrzejów, Pływalnia KOS Kazimierza Wielka, AZS Politechnika Świętokrzyska, Tompawex Obice, Złoty Team, Hotel Mateo Stopnica, Żabiec

Kobiety:
Sparta Daleszyce, Dzikie Koty, Wisła Nowy Korczyn, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Victoria Pińczów.

b3b2b1

Oficjalne Rozpoczęcie 17 edycji Powiatowej Ligi Futsalu PLF 2019/20
oraz zakończenie Powiatowej Ligi na Orliku 2019
z udziałem Starosty Powiatu Kazimierskiego Jana Nowaka
oraz Prezesa KOS Roberta Pleszńskiego.
o5
o2o3o4

o1

MISTRZ POWIATOWEJ LIGI NA ORLIKU 2019
CIŚNIENIOWCY

KLASYFIKACJA
1. Ciśnieniowcy
2. Caffaro
3. PG BRUK Cieszkowy
4. Old Boys
KRÓL STRZELCÓW
DAMIAN CICHY /PGBRUK CIESZKOWY/
NAJLEPSZY BRAMKARZ
MICHAŁ CIEŚNIARSKI /CIŚNIENIOWCY/

W sezonie 2019/20 weźmie udział 38 zespołów, które zostały podzielone na 4 Ligi.
W I i II Lidze po 11 zespołów rywalizować będzie systemem każdy z każdym.
Po rundzie zasadniczej rozegrane zostaną Play-offy które wyłonią zwycięzcę.
W III i IV Lidze wystąpi po 8 zespołów, które rozegrają rundę zasadniczą.
O zwycięstwie  w lidze zdecyduje runda rewanżowa dla 6 najlepszych zespołów.  

Wszystkie informację znajdują się na www.kazimierzakos.pl  

 HALA - Kazimierski Ośrodek Sportowy - Strona główna | Facebook

UWAGA !!!
Dziękujemy wszystkim ambitnym drużynom 
podjęcia wyzwania gry w Powiatowej Lidze Futsalu w Kazimierzy Wielkiej.

 1.  W związku ze zmianami prawnymi prosimy wszystkie drużyny o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za drużynę /kapitana/,która będzie odpowiadała za kwestie ewentualnej zmiany terminu, wszystkie kwestie finansowe, RODO oraz inne
 2. Wpisowe: I Liga  1200zł, II Liga  1100, III i IV Liga 1050 zł oraz po 50 zł za każdego zawodnika  powyżej 12 –tu tzw. wpisowe do turnieju, oraz 50 zł za każdego powyżej trzech zawodników nie zawodowców z poza terenu powiatu i gmin ościennych.Wpisowe zawiera ubezpieczenie  NW Sport. Płatność przed rozpoczęciem turnieju !!! ewentualne inne ustalenia w formie pisemnej wyłącznie z osobą odpowiadzielną za drużynę.
 3. Rozpoczęcie PLF 2019/20 16-17 Listopad 2019
 4. Pozostałe informację wkrótce !!!

Załączniki do ściągnięcia:

Drużyny które potwierdziły udział w rozgrywkach  na dzien 31.10.2019 skład lig I Liga 11 zespołów, II Liga 11 zespołów, III i IV Liga 8 drużyny

Drużyny  /kolor szary/ które nie dostarczyły kompletu dokumentów.

I LIGA  /Play-off 1-4/

 1. NITRO
 2. Pływalnia KOS
 3. Wisła Opatowiec
 4. Tank Chem
 5. Rafis
 6. Kojot Miechów
 7. WKS Koniusza
 8. FUKS
 9. PG Bruk Cieszkowy
 10. Królewscy
 11. Przyjaciele 

II LIGA /Play-off 1-4/

 1. Lewart II
 2. Wild Team
 3. Kilo Wiejskiej
 4. Metalika
 5. Drapieżne Koty
 6. Lewart
 7. Naprzód Skalbmierz
 8. Zorza 
 9. Złoty Team
 10. Euforia
 11. Gladiator  

III LIGA /każdy z każdym mecz i rewanż dla najlepszej 6 po rundzie zasadniczej/

 1. Włostowianka
 2. MaxBram Ostrów
 3. RafCar
 4. Tajfun
 5. Sparta Juniorzy
 6. Coś poszło nie tak
 7. Iskra Pałecznica
 8. Komoda Działoszyce

IV LIGA /każdy z każdym mecz i rewanż dla najlepszej 6 po rundzie zasadniczej/

 1. Sielec Team
 2. KF Czyżowice
 3. Antyszczepionkowcy
 4. Polonia Sędziszowice
 5. Krokodylki
 6. Caffaro
 7. Drużyna AA
 8. Edihaft

 

Ostateczny termin dostarczenie List 28.10.2019

/W FORMIE ELEKTRONICZNEJ Z AKTUALNYMI ZDJĘCIAMI
I DANYMI ORAZ ZAZNACZONYMI ZAWODOWCAMI/

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozgrywkami
kolejnej edycji Ligi FUTSALU w Kazimierzy Wielkiej
II spotkanie - 21.10.2019 /poniedziałek/ godzina 20:00
sala konferencyjna KOS

Podczas spotkania można dostarczać już kompletne listy drużyn
/W FORMIE ELEKTRONICZNEJ Z AKTUALNYMI ZDJĘCIAMI I DANYMI ORAZ ZAZNACZONYMI ZAWODOWCAMI na czerwono/-

Uwaga Zmiany !!!

 • I LIGA
  Drużyna może posiadać w składzie 3 zawodowców ( lub dowolną liczbę zawodników /nie zawodowców/ z poza terenu powiatu i gmin ościennych + jeden zawodnik A klasowy.
  NIE DOTYCZY ZAWODNIKÓW A KLASY NA STAŁE ZAMELDOWANYCH NA TERENIE POWIATU KAZIMIERZA WIELKA i GMIN OŚCIENNYCH.
 • Mecze I Ligi w każdy ostatni weekend miesiąca rozgrywane będą w sobotę  !!!
 • II, III i ewentualnie IV LIGA
  Drużyna może posiadać w składzie 3 zawodowców ( lub dowolną liczbę zawodników /nie zawodowców/ z poza terenu powiatu i gmin ościennych + jeden zawodnik A klasowy.
 • Każdy zawodnik grający w ogólnopolskiej Lidze FUTSALU będzie traktowany jako zawodowiec
 • Pozostałe zasady nie ulegają zmianą.

wkrótce więcej informacji ....

SKŁADY LIG 2018/19
I LIGA

1.     Rolmet
2.     Promil      

3.     Rosiejów nad Stawem
4.     Wisła Opatowiec
5.     Tank Chem
6.     Na Bani
7.     Best Bruk
8.     Pływalnia Kos
9.     Królewscy
10.  Rafis         

11.  Rachwałowianka

II LIGA

1.       PG BRUK Cieszkowy
2.       Złoty Team
3.       Gladiator
4.       Przyjaciele
5.       EUFORIA Czarnocin
6.       Kojot Miechów
7.       Lewart
8.       Ciśnieniowcy
9.       NITRO MK Witowianka
10.   Zorza Mikołajów
11.   Naprzód

III LIGA

1.         WILD TEAM
2.         Drapieżne Koty
3.         Kilo Wiejskiej
4.         Lewart II
5.         Tajfun
6.         Spec-Bud
7.         Metalika Piotrowice
8.         Spartanie
9.         Sędziszowice
10.     Kuliś Team
11.     Edihaft
12.     Drożejowice

IV  LIGA

1.         Komoda Smaku Działoszyce
2.         Fino Wino Wiślica
3.         Włostowianka
4.         Coś poszło nie tak
5.         DANROB
6.         Chaos Team
7.         Typiarze
8.         BUD MAX
9.         Sielec Team
10.     Krokodylki
11.     KF Czyżowice

ZGŁOSZENIA DO LIG 2019/20

 1. TANK CHEM
 2. FUKS /Best-Bruk/
 3. Pływalnia KOS
 4. PG Bruk
 5. Złoty Team
 6. Gladiator
 7. Lewart
 8. Lewart II
 9. Kilo Wiejskiej
 10. Drapieżne Koty
 11. Metalika Piotrowice
 12. Włostowianka
 13. Danrob- inna nazwa
 14. Coć poszło nie tak
 15. Czyżowice
 16. Krokodylki
 17. Działoszyce
 18. MaxBram Ostrów
 19. RafCar Wiślica

 

 

 

 

PUCHPUCHAR LIGI 2019/2020

 

PUCHAR LIGI 2019/20

 

1

 ZŁOTY TEAM                  
 1                      6 : 4        
ZŁOTY TEAM                 
32 TAJFUN                  
    19                  6 : 4       ZŁOTY TEAM              
17 NAPRZÓD                  
   2                         12 : 4 NAPRZÓD                 
16 KROKODYLKI                  
        27                     GLADIATOR        

9

POLONIA                  
   3                     4 : 5 SPARTA JUN.                 
24 SPARTA JUN.                  
    20              3 : 9   GLADIATOR             
8 COŚ POSZŁO NIE TAK                  
                         0 : 3 VO GLADIATOR                 
25 GLADIATOR                  
                METALIKA      

5

KRÓLEWSCY                  
                                  4 : 6
LEWART                 
28 LEWART                  
    21           5 : 6   NITRO             
12 KOJOT                  
   6                            3 : 6        NITRO                 
21 NITRO                  
        28           2 : 8           METALIKA         

13

KONIUSZA                  
                           4 : 3   KONIUSZA                 
20 MAX BRAM                  
    22                     METALIKA             
29 WILD TEAM                  
                         5 : 10           METALIKA PRZEMYKÓW                 
4 METALIKA PRZEMYKÓW                  
                     

3

PRZYJACIELE                  
                      12:2 PRZYJACIELE                 
30 ANTYSZCZEPIONKOWCY                  
    23                 8 : 6   PRZYJACIELE              
19 LEWART II                  
   10                    1 : 6       PG BRUK                 
14 PG BRUK                  
        29                3 : 8      WISŁA         

11

SIELEC TEAM                  
   11                  2 : 5
 DRUŻYNA AA                
22 DRUŻYNA AA                  
    24                     1:7    WISŁA             
27 WŁOSTOWIANKA                  
  12                  2 : 4 WISŁA                 
6 WISŁA                  
                WISŁA      

7

KOMODA SMAKU                  
  13                  3 : 5 METALIKA PIOTROWICE                 
26 METALIKA PIOTROWICE                  
    25            3 : 10
   FUKS             
23 POL COM ZORZA                  
   14                6 : 10                  FUKS                 
10 FUKS                  
        30             4 : 6          PŁYWALNIA KOS        

15

CZYŻYKI CZYŻOWICE                  
   15                   3 : 7 CAFFARO                
18 CAFFARO                  
    26              3 : 5   PŁYWALNIA KOS             
31 RAF CAR                  
   16                     3 : 4 PŁYWALNIA KOS                 
2 PŁYWALNIA KOS                  

RUNDA BARAŻOWA

33            
  17                           
             
             
34            
  18                         
             
             

Wyniki:

WISŁA OPATOWIEC
Majcherczyk M. 3, Stalmach M. 2, Suchan D. 2,
Bizoń G. 1
  PŁYWALNIA KOS
Ciekalski R. 3, Bialik A. 1
8:4
GLADIATOR KRZCZONÓW
Stokłosa D. 1, Nowak P. 1, Sala J. 1, Misiewicz Ł. 1
  METALIKA PRZEMYKÓW
Gwóźdź D. 4, Mocherek D. 3, Mocherek T. 2, Marzec Ł. 1
4:10
WISŁA OPATOWIEC
Bizoń G. 4, Kupiszewski Ł. 2,  Kański R. 1,
Suchan D. 1,
  PRZYJACIELE
Gądek Ł. 2, Nowak K. 1
8:3
NITRO
Stalmach K. 2
  METALIKA PRZEMYKÓW
Gwóźdź D. 2, Mocherek D. 2, Kłoda K. 2,
Mocherek T. 1, Nowak P. 1
2:8
FUKS
Nowak D. 3, Janik M. 1
  PŁYWALNIA KOS
Wątek N. 3, Ciekalski R. 2, Piotrowski P. 1
4:6
ZŁOTY TEAM
Łakota Ł. 2. Wieczorek D. 1, Dybał D. 1
  GLADIATOR KRZCZONÓW
Nowak P. 3, Sala J. 3
4:6
METALIKA PRZEMYKÓW
Mocherek D. 6, Gwóźdż D. 2, Mocherek T. 1,
Nowak P. 1
  WKS KONIUSZA
Kuczkowski M. 2, Bucki P. 2, Krawiec A. 2, Zasada M. 1
10:7
PG BRUK CIESZKOWY
Cichy D. 2, Wrzesień M. 2, Śmiech D. 1,
Fakowski P. 1
  PRZYJACIELE
Nowak K. 3, Sokół M. 2, Biłos D. 1, Pełka P. 1, Gądek Ł. 1
6:8
PŁYWALNIA KOS
Ciekalski R. 3, Nowak M. 1, Wątek K. 1
  CAFFARO
Kozioł M. 1, Szczerba A. 1, Maderak S. 1
5:3
LEWART BEJSCE
Kowalski D. 1, Pietras H. 1, Uchto Sz. 1, Grudzień M. 1, Magiera Sz. 1
  NITRO
Ślaski M. 3, Przybył w. 2, Stalmach K. 1
5:6
SPARTA JUNIORZY
Mucha J. 1, Swat J. 1, Nowak M. 1
  GLADIATOR KRZCZONÓW
Stokłosa D. 1, Nowak P. 3, Stokłosa A. 1,
Modzelewski A. 1, Misiewicz Ł. 1
3:9
METALIKA PIOTROWICE
Wątek A. 2, Kapusta Ł. 1
  FUKS
Nowak D. 5, Janik M. 3, Bartosik J. 2
3:10
ZŁOTY TEAM
Tabor K. 2, wieczorek D. 2, Dybał D. 1, Łakota Ł. 1
  NAPRZÓD SKALBMIERZ
SPawlik D. 1, Wójcik W. 1, Przybycień k. 1,
Prusek J. 1
6:4
PRZYJACIELE
Sarna D. 4, Nowak K. 3, Gądek Ł. 3, Sokół M. 2
  ANTYSZCZEPIONKOWCY
Franasik E. 1, Widyk J. 1
12:2
WISŁA OPATOWIEC
Cieślik K. 2, Suchan D. 2, Majcherczyk M. 1,
Włusek P. 1, Mateusz S. 1
  DRUŻYNA AA
Kurczyna B. 1
7:1
PŁYWALNIA KOS
Szlembarski M. 2, piotrowski P. 1, Ciekalski R. 1
  RAF CAR
Rzępała G. 1, Kumor M. 1, Modrzewiecki M. 1
4:3
MAX BRAM OSTRÓW
Lachowski J. 2, Dryja D. 1
  WKS KONIUSZA
Sobczyk M. 2, Zasada M. 1, Krawiec A. 1
3:4
KRÓLEWSCY
Kadzielski M. 2, Zając S. 1, Szczepański M. 1
  LEWART BEJSCE
Grudzień M. 2, Lozia K. 2, Kowalski P. 1,
Magiera Sz. 1
4:6
COŚ POSZŁO NIE TAK
  GLADIATOR KRZCZONÓW
0:3 VO
KOJOT MIECHÓW
Mudyn M.1, Łanecki P. 1, Bartoś P. 1
  NITRO
Stalmach K. 2, Stalmach D. 1, Kudelski B. 1,
Przybył W. 1, Niciarz P. 1
3:6
NAPRZÓD SKALBMIERZ
Banaś J. 5, Pawlik D. 2, Wójcik W. 2, Maj K. 2,
Pszczoła K. 1
  KROKODYLKI
Nowak B. 1, Chmielewski M. 1, Mzyk A. 1,
Malara P. 1
12:4
PG BRUK CIESZKOWY
Cichy D. 3, Śmiech D. 1, Cichy K. 1, Wrzesień M. 1
  LEWART BEJSCE II
Stankiewicz M. 1
6:1
SIELEC TEAM
Borek K. 1, Klasiński J. 1
  DRUŻYNA AA
Kurczyna B. 3, Janczyk G. 1, Bożęcki D. 1
2:5
WŁOSTOWIANKA
Cisak B. 1, Zuwała K. 1
  WISŁA OPATOWIEC
Kupiszewski Ł. 2, Suchan D. 1, Stalmach M. 1
2:4
POLONIA SĘDZISZOWICE
Jaworski D. 3, Staniszewski J. 1
  SPARTA JUNIORZY
Mucha J. 2, Swat J. 2, Baczyński F. 1
4:5
METALIKA PRZEMYKÓW
Mocherek D. 4, Nowak P. 2, Mocherek T. 1,
Gwóźdź D. 1,
Samobójcza 1
  WILD TEAM
Król S. 2, Sznajder K. 2,
Piłat D. 1
10:5
FUKS
Kaczmarczyk S. 4, Grabski Sz. 2, Kaczor A. 2,
Bartosik J. 1, Bartosik K. 1
  POL COM ZORZA
Badzioch P. 3, Niedźwiedź A. 2, Stanek M. 1
10:6
ZŁOTY TEAM
Wieczorek D. 2, Dybał D. 1, Tabor K. 1, Łakota Ł. 1,
kaczmarczyk P. 1
  TAJFUN CIESZKOWY
Sambur J. 2, Sambur K. 1, Stroński R. 1
6:4
METALIKA PIOTROWICE
Wątek A. 2, Wiącek K. 1, Zaleśny A. 1,
Zaleśny R. 1
  KOMODA SMAKU DZIAŁOSZYCE
Nowak D. 2, Bochniak K. 1
5:3

Zapraszamy wszystkie zainteresowane drużyny do rozgrywek w Pucharze Ligi 2019/20
W losowaniu wezmą udział  drużyny które prześlą zgłoszenie na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 31.12.2019 włącznie.
Drużyny które się nie zgłoszą nie będą brały udziału w losowaniu.

AKTUALIZACJA 02.01.2020

ZGŁOSZENIA

 1. PŁYWALNIA KOS
 2. POLONIA SĘDZISZOWICE
 3. CAFFARO
 4. WILD TEAM
 5. DRUŻYNA AA
 6. SIELEC TEAM
 7. WŁOSTOWIANKA
 8. NAPRZÓD SKALBMIERZ
 9. RAF CAR
 10. MAX BRAM OSTRÓW
 11. NITRO
 12. CZYŻYKI CZYŻOWICE
 13. WISŁA OPATOWIEC
 14. METALIKA PIOTROWICE
 15. KS KRÓLEWSCY
 16. PRZYJACIELE
 17. LEWART BEJSCE II
 18. POL COM ZORZA
 19. SIELEC TEAM
 20. GLADIATOR KRZCZONÓW
 21. PG BRUK CIESZKOWY
 22. METALIKA PRZEMYKÓW
 23. ZŁOTY TEAM
 24. FUKS
 25. KOJOT MIECHÓW
 26. SPARTA JUNIORZY
 27. LEWART BEJSCE
 28. WKS KONIUSZA
 29. TAJFUN CIESZKOWY
 30. KROKODYLKI
 31. KOMODA SMAKU DZIAŁOSZYCE
 32. ANTYSZCZEPIONKOWCY
 33.  COŚ POSZŁO NIE TAK
POWIATOWEJ LIGI FUTSALU
 2019/20

/ w trakcie aktualizacji/

1. Zasady ogólne

 1. Każda drużyna musi się składać minimum z 12 zawodników.
 2. Drużyny  dokonują  wpłaty w wysokości: I Liga  1200zł, II Liga  1100, III i IV Liga 1050 zł oraz po 50 zł za każdego zawodnika  powyżej 12 –tu tzw. wpisowe do turnieju, oraz 50 zł za każdego powyżej trzech zawodników nie zawodowców z poza terenu powiatu i gmin ościennych.Wpisowe zawiera ubezpieczenie  NW Sport.
  • I LIGA - Drużyna może posiadać w składzie 3 zawodowców ( lub dowolną liczbę zawodników /nie zawodowców/ z poza terenu powiatu i gmin ościennych + jeden zawodnik A klasowy.
   NIE DOTYCZY ZAWODNIKÓW A KLASY NA STAŁE ZAMELDOWANYCH NA TERENIE POWIATU KAZIMIERZA WIELKA i GMIN OŚCIENNYCH.
  • Mecze I Ligi przynajmniej raz w miesiącu rozgrywane będą w sobotę  !!!
  • II, III i IV LIGA - Drużyna może posiadać w składzie 3 zawodowców ( lub dowolną liczbę zawodników /nie zawodowców/ z poza terenu powiatu i gmin ościennych + jeden zawodnik A klasowy.  
 3. Wpisowe do Ligi musi być wpłacone przed rozpoczęciem turnieju.
 4. Składa listę zawodników, na której musi być podany rok urodzenia zawodników, zaznaczona osoba odpowiedzialna za drużynę (odpowiedzialność finansowa, dyscyplinarna oraz moralna) oraz zaznaczeni zawodnicy czynni.
 5. Każdy mecz musi rozpocząć minimum 8 zawodników, w przypadku braku wystarczającej liczby graczy drużyna obciążana jest karą pieniężną w wysokości 50 zł. Dopuszcza się rozegranie 2 meczy w sezonie bez wystarczającej liczby zawodników i bez konsekwencji.
 6. Oddanie meczu walkowerem bez powiadomienia wyklucza drużynę z dalszych rozgrywek!!!
 7. Jeśli w drużynie wystąpi nieuprawniony zawodnik drużyna zostaje zdyskwalifikowana i wycofana z dalszych rozgrywek. Zdobyte punkty zostają anulowane. Nieuczciwy zawodnik nie może wystąpić w naszych rozgrywkach w następnym sezonie !!!
 8. Złożona lista jest ostateczną i tylko znajdujący się na niej zawodnicy mogą grać w poszczególnych meczach.
 9. W szczególnym przypadku np. kontuzji, która wyklucza z gry w sezonie/ dopuszcza się możliwość zmiany  jednego zawodnika w drużynie. Nie może to być jednak zawodnik zgłoszony w tym sezonie do innej drużyny PLF 2018/2019.
 10. W turnieju mogą grać zawodnicy nie zrzeszeni oraz zrzeszeni grający w klubach i uczestniczący w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez OZPN i PZPN.
 11. Zawodowiec to zawodnik drużyny A klasy, również zawodnik ogólnopolskiej LIgi FUTSALU każdego szczebla, który rozegrał przynajmniej 1 mecz w rundzie jesiennej 2019 w lidze .NIE DOTYCZY ZAWODNIKÓW A KLASY NA STAŁE ZAMELDOWANYCH NA TERENIE POWIATU KAZIMIERZA WIELKA i gmin ościennych
 12. W play-off może wystąpić zawodnik który rozegrał przynajmniej 3 meczy w sezonie.
 13. Zawodnicy urodzeni w latach 2001, 2002, 2003, 2004 muszą doręczyć zgodę rodziców na grę w turnieju na drukach wydanych przez organizatora!!!
 14. Wszyscy zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie!!! – za stan zdrowia poszczególnych zawodników i wynikających z tego konsekwencji w trakcie turnieju organizator nie ponosi odpowiedzialności!!!.
 15. Każda drużyna powinna posiadać dodatkowe ubezpieczenie sportowe np. na wypadek kontuzji lub inne.
 16. Organizator Powiatowej Ligi Futsalu, wszystkie osoby z nim współpracujące, a   także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją ligi nie ponoszą  odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 17. Każdy zawodnik grający w danym meczu musi okazać KARNET wydany przez KOS, który upoważnia go do gry. Brak karnetu wyklucza zawodnika z gry w danym meczu. Za wyrobienie duplikatu KOS pobiera opłatę w wysokości 5zł. Zawodnik powinien posiadać również dokument tożsamości(dowód, paszport, legitymację szkolną lub prawo jazdy). Weryfikacji dokona organizator wspólnie z sędzią przed meczem – tylko zweryfikowani zawodnicy mogą grać w danym meczu. Nie dopuszcza się weryfikacji w przerwie lub podczas meczu.
 18. Drużyna gra w składzie 5-osobowym (czterech graczy w polu + bramkarz).
 19. Drużyna zdekompletowana może wystąpić w minimalnym składzie 3 zawodników.
 20. Mecz składa się z dwóch równych części po 20 min każda z przerwą na zmianę stron.
 21. Maksymalna ilość zawodników - nieograniczona
 22. W meczu może wystąpić dowolna ilość zawodników – wcześniej zweryfikowanych przy zmianach lotnych w strefie zmian. (strefą zmian określony jest obszar przy ławce zawodników rezerwowych).
 23. Do jakichkolwiek dyskusji z sędzią upoważniony jest tylko kapitan drużyny. Dyskusje innych zawodników będą traktowane jako nie sportowe zachowanie!!!
 24. Za czerwone kartki zostaje utrzymana kara pieniężna w wysokości 50 zł. Zawodnik, który nie wpłaci kary nie będzie dopuszczony do gry! Środki zgromadzone z wpłat zostaną przeznaczone na podwyższenie nagrody dla zwycięzcy ligi.
  Pozostałe kary bez zmian patrz 
 25. wprowadzone zostają kary odsunięcia od kolejnego meczu dla zawodnika który w sumie otrzyma 4 żółte kartki.wrpwadzone zostają kary dyscylinarne dla zawodników, którzy  w niesportowy i wulgarny sposób będą odnosić się do sędziów, zachowywać na boisku bądź trybunach:
  - kara odsunięcia od -  1 meczu
  - kara odsunięcia od -  3 meczy
  - kara odsunięcia od -  5 meczy
  - dyskfalifikacja
     /ORGANIZATOR PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE KARY/
 26. Turniej będzie rozgrywany jednakowymi piłkami (skóra rozmiar – 4).
 27. Organizator przedstawi składy wszystkich drużyn na swojej stronie internetowej.

2. System Rozgrywek

 • LIGA  I, II , 

1
Runda

2
Runda

3
Runda

4
Runda

5
Runda

6
Runda

7
Runda

8
Runda

9
Runda

10
Runda

11
Runda

1-(12)

(12)-7

2-(12)

(12)-8

3-(12)

(12)-9

4-(12)

(12)-10

5-(12)

(12)-11

6-(12)

2-11

8-6

3-1

9-7

4-2

10-8

5-3

11-9

6-4

1-10

7-5

3-10

9-5

4-11

10-6

5-1

11-7

6-2

1-8

7-3

2-9

8-4

4-9

10-4

5-10

11-5

6-11

1-6

7-1

2-7

8-2

3-8

9-3

5-8

11-3

6-9

1-4

7-10

2-5

8-11

3-6

9-1

4-7

10-2

6-7

1-2

7-8

2-3

8-9

3-4

9-10

4-5

10-11

5-6

11-1

 •  
 1. W turnieju bierze udział 38 zespoły, które w obecności zainteresowanych podzielono na: I Ligę 11 zespołów, II Ligę -11 zespołów,III ligę 8 zespołów i IV Ligę - 8 zespołów
 2. W grupach rozgrywane są pojedynki drużyn – każda z każdą jeden mecz./za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, przegrana 0 punktów /.
 3. Przyjmuje się zasadę, iż przy równej ilości zdobytych punktów o wyższej pozycji decyduje kolejno: bezpośredni pojedynek, różnica strzelonych bramek, większa ilość strzelonych bramek, losowanie. 
 4. Z I Ligi nie spada żadna drużyna. Na miejsce 12  wchodzi,  drużyna z II ligi Ligi,  natomaist drużyna z miejsca 11 gra baraż z  drużyną II ligi
 5. Z II Ligi nie spada żadna drużyna. Na miejsce 12   wchodzi,  drużyna z III ligi natomaist drużyny z miejsca 11  gra baraż  z  drużyną III ligi
 6. Z III ligi nie spada drużyna. z miejsca  12 a na jej miejsce  wchodzi,  1  drużyna z IV ligi natomaist drużyny z miejsca 11 gra baraż z drużyną IV lig
 7. O wejściu do finału decyduje wynik dwu-meczu. Dla drużyn 1-4 z play-off mecz i rewanż /za wyjątkiem IV Ligi/ O wejściu do finału decyduje wynik dwu meczu - 1 mecz z rundy zasadniczej zaliczony jest jako I Play-Off.
 8. O zwycięstwie w lidze decyduje jeden mecz finałowy, jak również w barażu.
 9. W I i II Lidze po rundzie zasadniczej drużyny, które zajmą miejsce od 1 do 4 w grupie rozegrają Playoff zgodnie z kluczem
 

1 - 4
2 - 3

PRZEGRANI ZAGRAJĄ
O MIEJSCA III i IV
W GRUPIE

ZWYCIĘZCY ZAGRAJĄ
O MIEJSCA II i I
W GRUPIE

W grupach drużyny grają każdy z każdym jeden mecz bez rewanżu

3. Puchar Ligi

W PUCHARZE LIGI PRAWO GRY MAJĄ WSZYSTKIE DRUŻYNY.
·      GRAMY SYSTEMEM PUCHAROWYM - PRZEGRYWAJĄCA DRUŻYN ODPADA.
·      SYSTEM ROZGRYWEK PRZEDSTAWIA DOŁĄCZONA TABELA.
    SYSTEM ROZGRYWEK PRZEDSTAWIA DOŁĄCZONA TABELA.

1

                                           
                                                                                                                          

32

                         
                           

33

                         
                           

17

                         
                           

48

                         
                           

16

                     
                           

9

                     
                           

24

                         
                           

41

                         
                           

25

                         
                           

40

                         
                           

8

                     
                           

5

                     
                           

28

                         
                           

37

                         
                           

21

                         
                           

44

                         
                           

12

                     
                           

13

                     
                           

20

                         
                           

45

                         
                           

29

                         
                           

35

                         
                           

4

                     
                           

3

                     
                           

30

                         
                           

35

                         
                           

19

                         
                           

46

                         
                           

14

                     
                           

11

                     
                           

22

                         
                           

43

                         
                           

27

                         
                           

38

                         
                           

6

                     
                           

7

                     
                           

26

                         
                           

39

                         
                           

23

                         
                           

42

                         
                           

10

                     
                           

15

                     
                           

18

                         
                           

47

                         
                           

31

                         
                           

40

                         
                           

2

                     
 

ORGANIZATOR PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE KARY:

 
a)     ŻÓŁTA KARTKA – WYKLUCZENIE Z GRY NA 2 MIN – ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE (DYSKUSJA Z SĘDZIĄ, PRZEKLEŃSTWA, PYSKOWANIE, FAULE)
DRUGA  ŻÓŁTA KARTKA W MECZU – WYKLUCZENIE DO KOŃCA MECZU. PRZERWA MIĘDZY POŁOWAMI MECZU ANULUJE KARĘ CZASOWĄ.
b)    CZERWONA KARTKA – WYKLUCZENIE Z MECZU ORAZ ODSUNIĘCIE OD KOLEJNEGO SPOTKANIA – ZA BRUTALNE FAULE , AROGANCKIE ZACHOWANIE PO 2 MINUTACH INNY ZAWODNIK DRUŻYNY MOŻE ZASTĄPIĆ ZAWODNIKA ZDYSKWALIFIKOWANEGO W MECZU, DOTYCZY RÓWNIEŻ ZAWODNIKÓW NA ŁAWCE REZERWOWYCH
c)     PODCZAS GRY MOŻNA UŻYWAĆ SŁOWA MOJA, NIE DOPUSZCZA SIĘ KIEROWANIA DRUŻYNĄ PRZEZ KRZYKI ZAWODNIKA DO ZAWODNIKA
 1. ZA GRĘ W DRUŻYNIE NIEUPRAWNIONEGO ZAWODNIKA DRUŻYNA PRZECIWNA OTRZYMUJE WALKOWER  W STOSUNKU 5:0 !!!. GDY W JEDNYM MECZU W OBU DRUŻYNACH WYSTĄPIĄ NIEUPRAWNIENI ZAWODNICY MECZ UWAŻA SIĘ ZA ODBYTY A DRUŻYNY OTRZYMUJĄ  ZERO  PUNKTÓW.
 2. wprowadzone zostają kary odsunięcia od kolejnego meczu dla zawodnika który w sumie otrzyma 4 żółte kartki.wrpwadzone zostają kary dyscylinarne dla zawodników, którzy  w niesportowy i wulgarny sposób będą odnosić się do sędziów, zachowywać na boisku bądź trybunach:
  - kara odsunięcia od -  1 meczu
  - kara odsunięcia od -  3 meczy
  - kara odsunięcia od -  5 meczy
  - dyskfalifikacja
    
 3.  INNE ISTOTNE I SPORNE SPRAWY NIE ZAWARTE W POWYŻSZYM REGULAMINIE REGULUJĄ PRZEPISY OGÓLNE FUTSALU.
 4. W PRZYPADKU REMISU W RUNDZIE PUCHAROWEJ DRUŻYNY WYKONUJĄ RZUTY KARNE PO 3 KAŻDA DRUŻYNA.
 5. ODDANIE  MECZU  WALKOWEREM WYKLUCZA DRUŻYNĘ Z ROZGRYWEK WŁĄCZNIE  
  Z UTRATĄ WPISOWEGO!!
 6. RZUT KARNY I RZUT KARNY PRZEDŁUŻONY ORAZ RZUT WOLNY MUSI BYĆ  WYKONANY, NAWET GDY ZAKOŃCZY SIĘ CZAS GRY\
 7. SPRAWACH TRUDNYCH DECYZJE PODEJMUJE KOMISJA  W SKŁADZIE :
  Robert Pleszyński – przewodniczący,  Wojciech Kozioł – zastępca przewodniczącego    
  PODJĘTE DECYZJE  SĄ OSTATECZNE!

5. Nagrody

 • Powiatowa Liga Futsalu
 • Za zajęcie I,II,III, IV Miejsca puchary - I, II, III, IV Liga
 • Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy.
 • Nalepsi zawodnicy poszczególnych lig otrzymują statuetki i medale.
 • Nagrody rzeczowe /artykuły sportowe/ na kwotę:
 • I Liga - I Miejsce ? zł, II Miejsce ? zł, III Miejsce ? zł
 • II Liga - I Miejsce ? zł, II Miejsce ? zł, III Miejsce ? zł
 • III Liga - I Miejsce ? zł
 • IV Liga - I Miejsce ? zł
 • Puchar Ligi
 • Za zajęcie I,II,III, IV Miejsca puchary
 • Pierwsze osiem drużynyn otrzymują dyplomy.
 • Nagrody rzeczowe /artykuły sportowe/ na kwotę
 •  I Miejsce ? zł, II Miejsce ? zł, III Miejsce ? zł

Podkategorie