11 listopad 23

01 listopad 23

 

132
18

Wyniki

DZIEWCZĘTA 2016 I MŁODSI

 

 

L.p

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

   

1

         

CHŁOPCY 2016 I MŁODSI

 

 

L.p

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

   

1

         

DZIEWCZĘTA 2015

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m dowolny

Miejsce

1

JAROS ZUZANNA 37,70 I 37,00 I

CHŁOPCY 2015

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m dowolny

Miejsce

1

SASAK SZYMON 31,00 I  33,58  I
2 KWIECIEŃ OSKAR 36,08 II 34,38 II

DZIEWCZĘTA 2014

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m dowolny

Miejsce

1

GRZYB ZOFIA 29,93 I 36,88 II

2

RUSIECKA EMILIA 30,03 II 34,96 I
3 MARZEC JUSTYNA 51,64 III --  
4 SZCZĘSNA NADIA 34,64 III --  

CHŁOPCY 2014

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m dowolny

Miejsce

1

SŁUPIK SZYMON 32,55 I 33,69 I

DZIEWCZĘTA 2013

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m dowolny

Miejsce

1

GÓRAK OLIWIA 27,04  I 26,21
I

2

KOWALSKA DARIA

31,00  II  33,98  III 
3 DUSZA MAGDALENA 31,23 III 31,40 II
4 SYRKIEWICZ ANTONINA 35,86 IV ----  

CHŁOPCY 2013

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

25 m grzbiet

Miejsce

25 m dowolny

Miejsce

1

CICHY JAKUB 27,11  24,77 
2 DURBAS JAKUB 29,54  II  36,29  III 
3 KOZANECKI DAWID 31,02 III 25,27 II

DZIEWCZĘTA 2012

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

25 m dowolny

Miejsce

1

 ŻARNOWIECKA KATARZYNA 58,05   24,60 I

2

POLANKO ZUZANNA  1.04,04 II  29,77  II 

CHŁOPCY 2012

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

25 m dowolny

Miejsce

1

GRUDZIEŃ ERYK 1.00,77  29,88 

DZIEWCZĘTA 2011

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 m dowolny

Miejsce

1

KAŁWA OLIWIA 1.02,83  1.00,96 
2 DOLYNSKA TETIANA 2.20,27 II --  

CHŁOPCY 2011

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 m dowolny

Miejsce

1

 ---

 --      

DZIEWCZĘTA 2010

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 m dowolny

Miejsce

1

POLANKO AMELIA 44,38  49,02 

2

ZIĘTEK OLIWIA 45,74  II  53,42  III 
3 OKOPIEŃ SANDRA 45,99 III 49,29 II
4 CZYŻ ALICJA 50,42 IV 55,81 IV
5 KOWALSKA WIKTORIA 56,38 V 1.00,41 V

CHŁOPCY 2010

   

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 m dowolny

Miejsce

1

 ---        

DZIEWCZĘTA 2009

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 m dowolny

Miejsce

1

POMYKALSKA MAGDALENA 47,78  51,07  II 
2 ŻARNOWIECKA KAROLINA 48,92 II 50,27 I
3 DOLYNSKA IRYNA 2.31,54 III 1.31,04 III

CHŁOPCY 2009

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 m dowolny

Miejsce

1

MARZEC MIKOŁAJ  30,28  37,49 
2 MADEJ ANTONI 36,40 II 42,05 II
3 GORCZYCA ANTONI 46,88 III 53,50 III

DZIEWCZĘTA 2008

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 m dowolny

Miejsce

1

         

CHŁOPCY 2008

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

50 m grzbiet

Miejsce

50 dowolny

Miejsce

1

         

DZIEWCZĘTA OPEN

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

100 m grzbiet

Miejsce

100 m dowolny

Miejsce

1

 ---        

CHŁOPCY OPEN

   

L.p.

Imię i nazwisko

100 m grzbiet

Miejsce

100 m dowolny

Miejsce

1

 ---        

456
789
101112
131415
1617
PLAKAT JESIENNE 23

Regulamin:

Cel zawodów:

 • Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży.
 • Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej.
 • Przegląd umiejętności pływackich w celu wyłonienia talentów pływackich wśród dzieci i młodzieży.
 • Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój zainteresowań pływackich.

Organizator zawodów:

Pływacki Klub Sportowy „PIRANIA”

Miejsce, terminy, godzina zawodów:

Kazimierski Ośrodek Sportowy – Pływalnia „Wodny Raj” ul. T. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka.

05.11.2023 /niedziela/ godz.8.30- rozgrzewka , godz. 9.00 – rozpoczęcie zawodów

Uczestnicy:

W zawodach mogą brać udział mieszkańcy Gminy Kazimierza Wielka oraz Powiatu Kazimierskiego, którzy chcą sprawdzić poziom swoich umiejętności pływackich na dystansach określonych regulaminem zawodów.

Przepisy, kategorie, dystanse:

 1. Start ze słupków startowych. Dla roczników 2016 i młodsi dopuszczalny start z murka lub z wody.
 2. W przypadku falstartu zawodnik nie zostaje wykluczony, natomiast wyścig zostaje powtórzony
 3. Poszczególne konkurencje zostaną przeprowadzone na czas.
 4. Wejście na basen dla uczestników na czas trwania zawodów jest bezpłatny.
 5. W zawodach mogą brać udział tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich. Organizator zaleca startującym wykonanie badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w zawodach – o ile takowych nie posiadają.
 6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 7. Zawodnicy mogą wystartować w max 2 konkurencjach.

2016 i młodsi – 25 m grzbiet

2015 - 25m grzbiet, 25m dowolny

2014 - 25 m grzbiet, 25 m klasyczny

2013 - 25 m grzbiet, 25 m klasyczny

2012 – 50 m grzbiet, 25 m dowolny

2011 - 50 m dowolny, 50 m grzbiet

2010 - 50 m dowolny, 50 m grzbiet

2009 - 50 m dowolny, 50 m grzbiet

2008 - 50 m dowolny, 50 m grzbiet

OPEN: rocznik 2006 i starsi 100 m dowolny,

100 m grzbiet

Zgłoszenia:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY>>>>

Zgłoszenia w kasie Krytej Pływalni „Wodny Raj” do dnia 31.10.2023 /wtorek/  lub w dniu zawodów.

Karta startowa winna być podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego /dotyczy osób niepełnoletnich/. Jest to jednoznaczne ze zgodą na udział w zawodach oraz potwierdzeniem braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Nagrody:

Każdy uczestnik otrzymuje słodki upominek i okolicznościowy medal, za I miejsce zawodnik otrzymuje statuetkę (dekoracje w trakcie zawodów).

Postanowienia końcowe:

 • każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem zawodów.
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni.
 • po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące startów zawodników; dopisywanie, zamiana itp.
 • zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu
 • na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Pływalni
 • w sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów.
 • kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje organizator zawodów
 • podczas rozgrywania zawodów na torach basenowych nie mogą znajdować się inni zawodnicy
 • organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 • organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu


LOGO 2324 Z TŁEM

 

Ostateczny termin dostarczenia list do 10.11.2023 r.
Rozpoczęcie PLF 2023/24 18-19 Listopad 2023

Wpisowe: I Liga, II Liga 1600 zł. oraz po 50 zł za każdego zawodnika  powyżej 12.
Płatność przed rozpoczęciem turnieju !!!
ewentualne inne ustalenia w formie pisemnej wyłącznie z osobą odpowiedzialną za drużynę.
Zawodnicy PLF 2023/24 posiadający karnety mają wstęp  na mecze I,II, III Ligi darmowy

Wpisowe w wysokości 1600 zł prosimy uregulować do dnia 16.11.23 /czwartek/ w kasie hali sportowej
lub na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy O/ Kazimierza Wielka 94 8493 0004 0180 0130 3737 0003 w tytule proszę wpisać:
wpisowe PLF 2023/24, nazwę drużyny.

Prosimy o dostarczanie kompletnych listy drużyn do 07.11.2023
 
/W FORMIE ELEKTRONICZNEJ Z AKTUALNYMI ZDJĘCIAMI I DANYMI ORAZ ZAZNACZONYMI ZAWODOWCAMI 
na czerwono/   na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./

 • Lista musi zawierać : nazwisko i imię, datę urodzenia, adres zameldowania, aktualne zdjęcie
  oraz zaznaczonymi na czerwono zawodowcami oraz numer telefonu do kapitana drużyny.
 • Wszyscy zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie!!! – za stan zdrowia poszczególnych zawodników wynikających z tego konsekwencji w trakcie turnieju organizator nie ponosi odpowiedzialności!!!.
 • Organizator Powiatowej Ligi Futsalu sezon 2023/24, wszystkie osoby z nim współpracujące, a   także osoby związane z przeprowadzeniem, organizacją ligi nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

 

Wynik losowania:
I Liga
1. KOMODA SMAKU 
2. METALIKA RAD TEL 
3. PŁYWALNIA KOS
4. KÓZKOWIANKA KÓZKI 
5. NAPRZÓD SKALBMIERZ 
6. RAF-CAR 
7. RACHWAŁOWIANKA  
8. PG BRUK
9. WKS KONIUSZA 
10. MKS WŁOSTOWIANKA 
11. ZŁOTY TEAM 
12. NA BANI 
II Liga
1. TYGRYSKI 
2.  PERSHING TEAM 
3. GLADIATOR KRZCZONÓW 
4. SIELEC TEAM
5. NITRO WISŁA SIEROSŁAWICE  
6. POLONIA SĘDZISZOWICE 
7. KROKODYLKI   
8. VICTORIA JUNIORZY SKALBMIERZ 
9. FINO WINO WIŚLICA   

 

TERMINARZ /AKTUALIZACJA 05.12.2023 GODZ. 08:38/
zmiany do środy godz. 10:00

IV KOLEJKA - I LIGA, III KOLEJKA - II LIGA

SOBOTA 09.12.2023 

       
    II 1511 – 1556
1  SIELEC TEAM - FINO WINO WIŚLICA* II 1603 – 1648
2  KROKODYLKI - POLONIA SĘDZISZOWICE II 1655 – 1740
3  MKS WŁOSTOWIANKA - RAF CAR I 1747 – 1832
4  ZŁOTY TEAM* - NAPRZÓD SKALBMIERZ* I 1839 – 1924
       
    III LIGA FUTSALU    

 

NIEDZIELA 10.12.2023 

     
       
   PUCHAR POLSKI FUTSAL   1500 – 1630
       
1  KOMODA SMAKU* - KÓZKOWIANKA KÓZKI I 1655 – 1740
2  NITRO WISŁA SIEROSŁAWICE - MBG JUNIORZY* II 1747 – 1832
3  PŁYWALNIA KOS* - METALIKA RAD TEL I 1839 – 1924
4  NA BANI - PG BRUK* I 1931 – 2016
5  GLADIATOR KRZCZONÓW* - TYGRYSKI II 2023 – 2108


V KOLEJKA - I LIGA, IV KOLEJKA - II LIGA

PIĄTEK 15.12.2023 

       
       
   III LIGA FUTSALU
  1800 – 2030
       
                                                              

 

SOBOTA 16.12.2023 

       
    II 1511 – 1556
1  MBG JUNIORZY - POLONIA SĘDZISZOWICE II 1603 – 1648
2  TYGRYSKI - SIELEC TEAM II 1655 – 1740
3  FINO WINO WIŚLICA - NIRTO WISŁA SIEROSŁAWICE II 1747 – 1832
4  PERSHING TEAM - GLADIATOR KRZCZONÓW II 1839 – 1924
5  PŁYWALNIA KOS - NA BANI I  1931 – 2016
       

 

NIEDZIELA 17.12.2023 

       
       
  I 1603 – 1648 
1  KÓZKOWIANKA KÓZKI - METALIKA RAD TEL I 1655 – 1740
2  NAPRZÓD SKALBMIERZ - KOMODA SMAKU I 1747 – 1832
3  RAF CAR - ZŁOTY TEAM I 1839 – 1924
4  RACHWAŁOWIANKA - MKS WŁOSTOWIANKA I 1931 – 2016
      2023 – 2108


UWAGA !!!
 EWENTUALNE ZMIANY  ZASAD NA SPOTKANIU !!!

 • I LIGA
  Drużyna może posiadać w składzie 3 zawodowców ( lub dowolną liczbę zawodników /nie zawodowców/ z poza terenu powiatu i gmin ościennych + jeden zawodnik A klasowy.
  NIE DOTYCZY ZAWODNIKÓW A KLASY NA STAŁE ZAMELDOWANYCH NA TERENIE POWIATU KAZIMIERZA WIELKA i GMIN OŚCIENNYCH.
 • Zawodnik zrzeszony niezależnie od poziomu rozgrywek  powyżej 35 roku życia na stałe zameldowany na terenie powiatu kazimierskiego będzie traktowany jako zawodnik nie zrzeszony.
 • Mecze będą rozgrywane w niedzielę lub sobotę.
 • Każdy zawodnik grający w ogólnopolskiej Lidze FUTSALU będzie traktowany jako zawodowiec
 • Pozostałe zasady nie ulegają zmianą.
 • W lidze mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2007 po doręczeniu zgody rodziców na grę w turnieju na drukach wydanych przez organizatora!!!
 •   WYSOKOŚĆ WPISOWEGO ZALEŻNA BĘDZIE OD ILOŚCI ZGŁOSZONYCH DRUŻYN !!!

 

Aktualizacja 30.10.2023
Skład lig:
I Liga
1. NA BANI
2. MKS WŁOSTOWIANKA
3. PŁYWALNIA KOS
4. ZŁOTY TEAM
5. RAF-CAR
6. WKS KONIUSZA
7. KOMODA SMAKU
8. PG BRUK
9. NAPRZÓD SKALBMIERZ
10. RACHWAŁOWIANKA
11. PERSHING TEAM
12. METALIKA RAD TEL

II Liga
1. KROKODYLKI
2. FINO WINO WIŚLICA
3. POLONIA SĘDZISZOWICE
4. SIELEC TEAM
5.
TYGRYSKI
6. GLADIATOR KRZCZONÓW
7. VICTORIA JUNIORZY SKALBMIERZ
8. NITRO WISŁA SIEROSŁAWICE
9. KÓZKOWIANKA KÓZKI

 Wkrótce więcej szczegółów.

 

 

Zgłoszenia na dzień 16.10.2023 r.

1. NA BANI
2. MKS WŁOSTOWIANKA
3. PŁYWALNIA KOS
4. ZŁOTY TEAM
5. RAF-CAR
6. PERSHING TEAM
7. NAPRZÓD SKALBMIERZ
8. FINO WINO WIŚLICA
9. KÓZKOWIANKA KÓZKI
10. POLONIA SĘDZISZOWICE
11. KOMODA SMAKU
12. GLADIATOR KRZCZONÓW
13. PG BRUK
14.SIELEC TEAM

UTRUDNIENIA BIEG 2023