plakat Zwolański 2300x 100 002
VI Honorowy Bieg Pamięci

 im. mjr dypl.  Ludwika Zwolańskiego

Kazimierza Wielka dn. 18.06.2023 r.

REGULAMIN

 1. Cel biegu
 • Uhonorowanie Pamięci mjr. Ludwika Zwolańskiego
 • Propagowanie zdrowego trybu życia,
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • Promocja miasta i regionu,
 1. Organizator
 • Urząd MiG w Kazimierzy Wielkiej

     Współorganizatorzy

 • Kazimierski Ośrodek Sportowy,
 • Kazimierski Ośrodek Kultury

3. Termin, miejsce i kategorie

 • 18.06.2023 r., godz. 14.00 – 15.45 przyjmowanie zgłoszeń
 • 18.06.2023 r ., start biegu dzieci /w zależności od ilości zgłoszeń/
  ok. 0,2 km – godz. 16.00 /kategoria przedszkolaki i klasy „0”
 • 18.06.2023 r , start biegu młodzież ok. 0,8 km – godz. 16.15
 • 18.06.2023 r. start biegu głównego 5 km /kategoria open, /-  godz. 16.30
 • 18.06.2023 r., start biegu głównego 5 km /kategoria żołnierz/ -  godz. 16.30

4. Zgłoszenia i opłaty
-  formularz zgłoszeniowy należy wysłać do dnia 14.06.2023 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  formularz do pobrania na stronie www.kazimierzawielka.pl oraz  www.kazimierzakos.pl,

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY>>>>

- w dniu biegu zgłoszenia przyjmowane będą ( w godzinach: 14.00 – 15.45)
- Udział w biegach jest  bezpłatny !

Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal !!!

Imię i nazwisko*

 

Wiek* / klasa dotyczy szkół/

                                               Płeć        kobieta           mężczyzna

Miejsce zamieszkania*

 

E-mail

 

Telefon kontaktowy*

 

Dystans:*

     ok. 200 m  /dzieci/

     ok. 800 m  /młodzież/

     5 km  /open/             

     5 km  /żołnierz/  

 (zakreślić właściwe pole)

Rubryki oznaczone gwiazdką * - obowiązkowe do wypełnienia DRUKOWANYMI LITERAMI.

Oświadczam, iż:

 • zapoznałem/zapoznałam się z treścią ̨ regulaminu biegu pod nazwą „VI Honorowy Bieg Pamięci mjr dypl. Ludwika Zwolańskiego w dniu 18 czerwca 2023 i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte,
 • zgadzam się z warunkami uczestnictwa w biegu określonymi w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w biegu,
 • wypełniłem/wypełniłam niniejszy „Formularz zgłoszeniowy uczestnika biegu” zgodnie z prawdą oraz kompletnie,
 • przyjmuję do wiadomości obowiązek przestrzegania zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu,
 • mój obecny stan zdrowia/stan zdrowia mojego podopiecznego/ pozwala na wzięcie udziału w biegu oraz, że startuję w nim dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność, a także że ponoszę związane z tym ryzyko.
 • oświadczam, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wydarzenia.
 • oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka* w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy pokonkursowe, tablice pamiątkowe) i elektronicznej związanych z organizacją wydarzeń sportowych organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej

Akceptuję to, iż Organizator (Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej) i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą ̨ osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację  niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.


Data ............................                  Czytelny podpis uczestnika biegu
                                                       /rodzica lub prawnego opiekuna

                                                        .................................................

5. Dane techniczne biegu
Bieg na 800 m, trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości, co 100 m.
Bieg na 5 km  trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości co 100 m..
Max. czas biegu- 60 min.       - typ biegu : uliczny

Trasa biegu
- Start i Meta – zbiornik retencyjny na rzece  Małoszówce w  Kazimierzy Wielkiej

6. Warunki uczestnictwa

 • Wszystkie chętne osoby popierające ideę zdrowego trybu życia
 • Warunkiem dopuszczenia do biegu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • W biegu mogą brać udział tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych
  i lekarskich. Organizator zaleca startującym wykonanie badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu – o ile takowych nie posiadają.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
 • Osoby, którym organizator lub oznakowany przedstawiciel organizatora odmówi prawa uczestnictwa w biegu. Przedstawiciel organizatora nie musi podawać przyczyny, dla której odmówił udziału w biegu danej osobie.
 • Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Udział w biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Inne

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyny.
 • Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
  Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku
  w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Organizator zabezpiecza służby porządkowe na trasie biegu, napoje oraz pomoc medyczną. Ratownik medyczny zabezpieczający zawody nie wykonuje badań dopuszczających do biegu.
 • Zawodnicy są zobowiązani do biegu prawą stroną jezdni.
 • Numer startowy podczas biegu powinien być przypięty przez zawodnika z przodu, centralnie na klatce piersiowej.
 • Uczestnicy biegu, którzy po upływie 1 godziny od startu nie dotrą do mety, zobowiązani są do  przerwania biegu i zejścia z trasy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu,  które mogą zostać przedstawione na stronie internetowej organizatora, bądź zostaną podane do wiadomości przed startem w dniu imprezy.
 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
  z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
  W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

Kontakt:
tel. 41 3501  020 , 696 486 555 Robert Pleszyński
mapka23jpg

wkrótce więcej informacji...

logo orlik 23

POWIATOWA LIGA

PIŁKI NOŻNEJ NA ORLIKU 2023


Do dnia 05.06.2023 /poniedziałek/ prosimy o dostarczenie kompletnej listy drużyny na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lista musi zawierać : nazwisko i imię, datę urodzenia, adres zameldowania, 

numer telefonu do kapitana drużyny oraz zaznaczonymi na czerwono zawodowcami.
Kwota wpisowego zostanie podana 05.06.2023 /poniedziałek/

Mecze będą się odbywać na Orliku przy Liceum Ogólnokształcącym w Kazimierzy Wielkiej. 

Terminarz I  Kolejka

PIĄTEK 09.06.2023
 OLD BOYS - /pauza/                   
 1  WISŁA OPATOWIEC - KÓZKOWIANKA KÓZKI
 1930 - 2030
 2  CAFFARO - PERSHING TEAM
2030 - 2130


Wynik losowania:

1. CAFFARO
2. ----
3. KÓZKOWIANKA KÓZKI
4. WISŁA OPATOWIEC
5. OLD BOYS
6. PERSHING TEAM

System rozgrywek

 I Kolejka
 II Kolejka
 III Kolejka
IV Kolejka
V Kolejka
1 - 6 6 - 4
2 - 6
6 - 5
3 - 6
2 - 5
5 - 3
3 - 1
1 - 4
4 - 2
3 - 4
1 - 2
4 - 5
2 - 3
5 - 1

Drużyny które potwierdziły swój udział w rozgrywkach:

 • KÓZKOWIANKA KÓZKI
 • CAFFARO
 • PERSHING TEAM
 • OLD BOYS
 • WISŁA OPATOWIEC

  Na zgłoszenia czekamy jeszcze do 29.05.2023 /poniedziałek/

wkrótce więcej informacji....

 

 

PLAKAT WSTĘPNY 23 1

Zapraszamy na XI Kazimierski Bieg Szlakiem Megalitów. To forma na promocję zdrowego stylu życia przez
 bieganie, uprawianie nordic walking czy dbania o kondycję, a także promowanie naszego miasta oraz powiatu.

Bieg  odbędzie się 24 września 2023 r. (niedziela) w Kazimierzy Wielkiej koło Hali Sportowej ul. Kościuszki 13

Dystanse:
- bieg 5 km
- bieg 10 km
- marsz Nordic Walking 5 km.

Trasa biegu:

Start – Kazimierski Ośrodek Sportowy ul. Kościuszki 13
- Park Miejski
- ul. Kościuszki oraz tereny droga obok zbiornika retencyjnego
Meta: Kazimierski Ośrodek Sportowy ul. Kościuszki 13

wkrótce więcej informacji...

Pz
 
samochodzikAutomobilklub Kielecki Koło
w Kazimierzy Wielkiej
zaprasza w dniach 20 i 21 maja 2023 r na:
🚕🚗 XVIII Rajd Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej

 
 
 
 
 
Program:
📆20 maja
⏰9:00 – Olkusz- miasto królewskie lokowane w 1299 roku na prawie magdeburskim, średniowieczne miasto górnicze położone nad rzeką Babą, w 1579 r. uruchomiono tu mennicę królewską, miasto uległo zniszczeniu podczas potopu szwedzkiego, a gwarkowie zmuszeni do wykonania podkopów pod klasztorem na Jasnej Górze, gdzie wszyscy zginęli. W bazylice znajdują się jedne z najstarszych w Europie organy autorstwa Hansa Hummla (1612-1623). Podczas powstania styczniowego z Bergamo do Olkusza przybył oddział ochotników pod dowództwem płk. Francesco Nullo, który 5 maja 1863 roku zginął pod Krzykawą i tylko dzięki mądrości mieszkańców Olkusza do dziś spoczywa na Cmentarzu Starym. Muzea: Afrykanistyczne, Pożarnictwa, PTTK, Wody, Twórczości Władysława Wołkowskiego.
⏰12:00 – Zamek Rabsztyn- zbudowany przez Kazimierza Wielkiego, znajdował się na Szlaku Orlich Gniazd, zniszczony podczas potopu szwedzkiego w 1657 roku, obecnie odbudowywany.
⏰13:30 – Racławice - plac budowy pawilonu Małej Panoramy Racławickiej, oraz Hotel Mercure w Dosłońcu.
⏰14:30 - Kazimierza Wielka- kolekcja Janusza Chama, oraz Kazimierski Ośrodek Sportowy z budowanymi, odkrytymi basenami siarkowymi.
⏰15:30- Bejsce - Pałac Badenich, kościół z Kaplicą Firlejów i udział w imprezie integracyjnej mieszkańców DPS, dla wszystkich pyszne jedzonko.
⏰18:00 – Hebdów- Dom Rekolekcyjny św. Norberta, nocleg ze śniadaniem, indywidualna rezerwacja i opłata tel. 668864712,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.: Tutaj będzie ognisko, mamy drewno, reszta we własnym zakresie.
📆21 maja
⏰7:30 – Hebdów - śniadanie.
⏰9:00 - Kazimierza Mała- kolekcja motocykli, samochodów i samolotów.
⏰11:00 – Wiślica -Muzeum Narodowe i grodzisko.
⏰14:00 - Gorysławice koło Wiślicy-Zajazd Kasztelański-obiad.
Uwaga‼️
Uczestnicy na bieżąco uiszczają opłaty za: hotel, jedzenie, ognisko i wejściówki.
Więcej informacji:
☎️Marek Krupa tel. 509513300,
🌐Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wisła

Podkategorie

V KAZIMIERSKI RAJD SAMOCHODÓW TERENOWYCH
26-27 MAJ 2012

AKTUALNA LISTA STARTOWA


ZOBACZ JAK BYŁO W UBIEGŁYM ROKU !!!http://www.youtube.com/watch?v=WjR_M7eKgngZAPRASZAMY!!!

ZGŁOSZENIA ZAŁÓG ORAZ WPISOWE W KWOCIE
2 DNI         - 350 ZŁ (SOBOTA, NIEDZIELA)
 PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 21.05.2012
I POWINNO ZAWIERAĆ: NAZWISKO I IMIĘ KIEROWCY ORAZ PILOTA, ADRES ZAMIESZKANIA, TEL. KONTAKTOWY, MARKĘ, TYP SAMOCHODU ORAZ NR REJESTRACYJNY. OSTATECZNYM POTWIERDZENIEM UCZESTNICTWA JEST WPŁYW  KWOTY NA KONTO W WYZNACZONYM TERMINIE. W PRZYPADKU BRAKU MIEJSC POWYŻSZA KWOTA BĘDZIE ZWRACANA POMNIEJSZONA O KOSZT PRZELEWU. PO TYM TERMINIE W WYPADKU WOLNYCH MIEJSC KWOTA WPISOWEGO WZRASTA DO 400 ZŁ OD ZAŁOGI. KOLEJNOŚĆ WPŁYWU KWOTY NA KONTO DECYDOWAĆ BĘDZIE O UCZESTNICTWIE W RAJDZIE

ZGŁOSZENIE POWINNO BYĆ PRZESŁANE FAKSEM NA NUMER 0413501022 LUB E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KAZIMIERSKI OŚRODEK SPORTOWY
ul. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka, tel. (041) 3501020, tel. fax. (041) 3501022
 www.kazimierzakos.plRegon: 292828617                         NIP: 662-17-36-373

KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy O/ Kazimierza Wielka 94 849300040180013037370003

·         WYCZYN-  Kazimierza Mała start na lotnisku, jeździmy na czas pętla ok. 8 km trasy,  oczywiście zaliczanie po trasie "PK-ów" do klasyfikacji rajdu liczy się jak największa liczba zaliczonych okrążeń. W niedzielę odcinek specjalny za halą KOS jeździmy na czas,  oczywiście zaliczanie po trasie "PK-ów" do klasyfikacji rajdu liczy się jak największa liczba zaliczonych okrążeń.

·         SPORT-  podobnie jak WYCZYN start w sobotę Kazimierza Mała  (klasa najtrudniejsza) + oczywiście zaliczanie po trasie "PK-ów" + odcinek specjalny w niedzielę za halą KOS do klasyfikacji rajdu liczy się jak największa liczba zaliczonych okrążeń.

WKRÓTCE WIĘCEJ INFORMACJI

MIEJSCA NOCLEGOWE W KAZIMIERZY I OKOLICACH
rezerwacja we własnym zakresie!

MOŻLIWOŚĆ NOCLEGU RÓWNIEŻ NA HALI SPORTOWEJ
TAK JAK W ROKU UBIEGŁYM GRATIS!!!

HARMONOGRAM IMPREZY:
przyjmowanie załóg od 11:00 do 13:30 (SPORT i WYCZYN)
Wyjazd na trasę godzina 13:30

·     26.05.12      GODZ. 12.00 – 14.00     ZLOT SAMOCHODÓW TERENOWYCH ORAZ
                                                            SUV'ÓW  (PARKING PRZED HALĄ KOS)
·    26.05.12      GODZ. 14.00 – 14.30     ODPRAWA TECHNICZNA
·    26.05.12      GODZ. 15.00                 START ROLMET      
·    27.05.12      GODZ. 8.30-9.00           ODPRAWA TECHNICZNA PRZED OS
·    27.05.12      GODZ. 9.00                   START PIERWSZEJ ZAŁOGI HALA KOS,
                                                                „ZBIORNIK MAŁOSZÓWKA”
·     27.05.12      GODZ. 15.00                 ZAKOŃCZENIE RAJDU

ORGANIZATOR ZAPEWNIA DLA ZAŁOGI (KIEROWCA + PILOT):
·       KOLACJA Z SOBOTY NA NIEDZIELĘ
·       NIEDZIELA ŚNIADANIE
·       2 DANIA GORĄCE + KAWA LUB HERBATA
·       DARMOWY GODZINNY POBYT NA BASENIE W KAZIMIERZY WIELKIEJ DLA DWÓCH OSÓB
·       DYPLOMY, UPOMINKI, PUCHARY ZA I, II, III MIEJSCA W TRZECH KATEGORIACH,
·       BUFET, GRILL ORAZ MIŁĄ ATMOSFERĘ

WYMOGI TECHNICZNE

·       SAMOCHÓD SPRAWNY TECHNICZNIE, DO 3,5 TONY, ZAREJESTROWANY, POSIADAJĄCY WAŻNE BADANIA TECHNICZNE, OC ORAZ OBOWIĄZKOWO NW
·       KIEROWCA I PILOT MUSZĄ BYĆ OSOBAMI PEŁNOLETNIMI
·       KIEROWCA POSIADA UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI DANEGO TYPU
·       KIEROWCA I PILOT STARTUJĄ W  KASKACH
·       ZAŁOGA OBOWIĄZKOWO PODPISUJE OŚWIADCZENIE…
·       WYPOSAŻENIE POJAZDU – PASY BEZPIECZEŃSTWA, SPRAWNA GAŚNICA, STABILNIE ZAMOCOWANY AKUMULATOR, APTECZKA
·       OBOWIĄZKOWO WYPOSAŻENIE POJAZDU TO: HAKI Z TYŁU I Z PRZODU POJAZDU O WYSTARCZAJĄCEJ WYTRZYMAŁOŚCI, PAŁĄK BEZPIECZEŃSTWA LUB ZAMKNIĘTE NADWOZIE, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA
·       ZAŁOGA PODCZAS ZAWODÓW NIE MOŻE BYĆ POD WYPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
·       W POJEŹDZIE PODCZAS UDZIAŁU W ZAWODACH MOŻE PRZEBYWAĆ TYLKO KIEROWCA I PILOT
·       ZAŁOGA BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGA ZASAD REGULAMINU ORAZ PODPORZĄDKOWUJE SIĘ POLECENIOM ORGANIZATORÓW
·       ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STAN ZDROWIA UCZESTNIKÓW ORAZ SZKODY WYRZĄDZONE W SPRZĘCIE I OSOBACH.
·       UCZESTNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWĄ ZA EWENTUALNIE WYRZĄDZONE SZKODY.
·       UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO PORUSZANIA SIĘ PO ŚCIŚLE WYZNACZONYCH TRASACH

LISTA STARTOWA
AKTUALNA LISTA STARTOWA NA DZIEŃ 20.04.2012

  Kierowca Pilot Samochód   Klasa
1 WTOREK SŁAWOMIR PLUTA RADOSŁAW CZARNY    
2 BOMBA PAWEŁ   MITSUBISHI BRONISZÓW  
3 RYSZARD LAMPA JERZY ROGALA SUZUKI SAMURAI JASTRZĘBIA  
4 PIOTR KOPEĆ DAREK DOPIERAŁA ŁADA NIWA ZAGÓRZYCE  
5 JANUSZ RUSEK   JOŃCZYK PAWEŁ  SUZUKI BULOWICE SPORT
6 SZARAWARA MARIUSZ   MATUSZKIEWICZ MARCIN TOYOTA  KRAKÓW SPORT
7 WOJTCZAK PAWEŁ   SUZUKI SAMURAI KRAKÓW SPORT
8 MARCIN CZAJA   UAZ 469\B   SPORT
9 BŁAUT GRZEGORZ   SUZUKI SAMURAI KRAKÓW  
10 SKRZELA PIOTR KOPEĆ MATEUSZ SUZUKI SANTANA    
11 PIĄTEK RYSZARD   SUZUKI SAMURAI KADZICE SPORT
12 SKÓRA ADAM   Land Rover KRAKÓW  
13 GICAL ANDRZEJ   SAM EV 1 BOCHNIA  
14 KONEFAL KAMIL PAWEŁ ASSMAN   MIELEC  
15 JANUSZ DURBAS RAFAŁ DURBAS SUZUKI SAMURAI PROSZOWICE  
16 ŁYSOŃ DARIUSZ      JEEP WRANGLER     SPORT
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
 

IV Kazimierski Rajd samochodów terenowych zobacz więcej>>

III Kazimierski Rajd samochodów terenowych zobacz więcej>>

II Kazimierski Rajd samochodów terenowych zobacz więcej>>

I Kazimierski Rajd samochodów terenowych zobacz więcej >>

 

Powiatowa Letnia Liga Piłki Nożnej