IV Honorowy Bieg Pamięci im. mjr. Ludwika Zwolańskiego
31.07.2021 r. Kazimierza Wielka
 biegZwol 087

W sobotę, 31 lipca 2021 r. odbył się IV Honorowy Bieg Pamięci imienia majora dyplomowanego Ludwika Zwolańskiego w któłrym wzieło udział około 90 zawodników. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal, natomias zycięzcy puchary. Podczas biegu prowadzona była również zbiórka pieniędzy dla Emily , która nie ma paluszków w lewej ręce i zmaga się z niezrośniętą szparą międzykomorową serduszka.
Wszystkim  serdecznie gratulujemy, szczególnie zwycięzcom !!!

Wyniki:

5 km Open Mężczyźni
I Miejsce       Kołomański Michał
II Miejsce      Szczepnik Piotr
III Miejsce     Okrajek Zbigniew

5 km Open Kobiety
I Miejsce     
Wójcik Roksana 
II Miejsce    
Żywczyk Karolina 
III Miejsce    
Czebreszczuk Hania

5 km Żołnierz
I Miejsce       Garbień Tomasz
II Miejsce       Kowalski Jarosław
III Miejsce      Bernacki Sławomir
IV-X Miejsca  Drwal Michał, Świercz Mateusz, Marcinek Szymon,
                      
Kempka Łukasz, Mosoń Sławomir, Banaszczyk Krzysztof, Bedra Grzegorz
200 m Przedszkolaki i kl. "0"
I Miejsce       Tokaj Zofia, Nikolas Fiore
II Miejsce       Weronika Woźniak, Adam Kiljan
III Miejsce      Hubert Świt
800 m Szkoła Podstawowa kl. I-IV
I Miejsce        Julia Neumann, Adrian Maderak
II Miejsce       Liliana Kozioł, Filip Wilk
III Miejsce      Kacper Maj
800 m Szkoła Podstawowa kl. V-VIII
I Miejsce        Magdalena Maderak, Bartłomiej Rybiński
II Miejsce       Kamila Kwaśny, Szymon Nastały
III Miejsce      Weronika Tokarek, Filip Godzisz

relacja foto Pilarscy >>>>

plakat Zwolański 2021strona

 mapka21
 

PLAKAT BEZ SPONSORÓW

VIII Kazimierski Bieg Szlakiem Megalitów/Niedziela/ 27.09.2020 już za nami
Promujemy „Megality ze Słonowic” gigantyczne grobowce z czasów, kiedy w  Egipcie nie było jeszcze ani jednej piramidy
Wszystkim  serdecznie gratulujemy, szczególnie zwycięzcom !!!
Za pomyłki i błędy serdecznie przepraszamy!!!

W VIII Kazimierskim Biegu Szlakiem Megalitów w związku z obecna sytuacją wzięła udział symboliczna liczba uczestników.  Puchary, medale  wręczał  burmistrz Adam Bodzioch.

Serdecznie dziękujemy wszystkim  wolontariuszom, sędziom, strażakom z Podolan, Jednostce Strzeleckiej nr 2130 Kazimierza Wielka oraz pracownikom KOS za pomoc w organizacji naszej imprezy.

Relacja foto:pilarscy.eu

Relacja Video: Antoni Kocela

Wyniki:

10 km Mężczyźni Open
I Miejsce        Jakub Baradziej /47:28/
II Miejsce       Adrzej Szczepanik /48:03/
III Miejsce      Paweł Piątek /1:00:02/

5 km Kobiety Open
I Miejsce        Dominika Grzywna/25:56/
II Miejsce       Aneta Możdżeń, Barbara Cieśla, Marta Borek, Wioleta Fryt /30:30/
5 km Mężczyźni Open
I Miejsce        Mateusz Zagrodnik /19:29/
5 km Mężczyźni 16-34 lata
I Miejsce        Andrzej Konwant/22:15/
II Miejsce       Mateusz Zimnicki /23:31/
III Miejsce      Paweł Miszczyk/29:25/
5 km Mężczyźni 16-34 lata
I Miejsce        Hubert Grzywna/19:57/
II Miejsce       Zbigniew Okrajek/20:20/
III Miejsce      Marcin Czopek/23:16/
5 km Kobiety “Nordic Walking” Open
I Miejsce        Magdalena Zamirowska/40:06/
II Miejsce       Barbara Remiszewska /40:08/
5 km Mężczyźni “Nordic Walking” Open
I Miejsce        Mieczysław Remiszewski/40:05/

Formularz zgłoszeniowy tu pobierz >>>>

REGULAMIN

 • Cel biegu
 • Propagowanie zdrowego trybu życia,
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • Promocja miasta i regionu,

2.  Organizator

 • Kazimierski Ośrodek Sportowy,

     Współorganizatorzy

 • Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej,
 • Urząd MiG w Kazimierzy Wielkiej,
 • Centrum Informacji Turystycznej w Kazimierzy Wielkiej,
 • Kazimierski Ośrodek Kultury

Patronat

 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN Kraków

3. Termin, miejsce i kategorie

 • 09.2020 r., godz. 9.00 -10.30 przyjmowanie zgłoszeń
 • 09.2020 r., start biegu dzieci /w zależności od ilości zgłoszeń/
  ok. 0,2 km – godz. 10.45 /kategoria przedszkolaki i kasy „0”
 • 09.2020 r., start biegu amatorów
  ok. 1 km – kategoria:
  - Szk. Podst. klasy I-III, kategoria K/M godz. 11.00
  - Szk. Podst. klasy IV-VI, kategoria K/M godz. 11.45
  - Szk. Podst. Klasy VII-VIII, kategoria K/M godz. 12.30
 • 09.2020 r., start biegu 5 km “nordic walking” – godz. 13.00 - ul. Kościuszki, parku miejskiego okolic zbiornika retencyjnego w Kazimierzy Wielkiej
  - kategoria OPEN K/M
 • 09.2020 r., start biegu 5 oraz 10 km – godz. 13.15 - ul. Kościuszki , parku miejskiego okolic zbiornika retencyjnego w Kazimierzy Wielkiej

-  Bieg  5km kategoria

K /M               - 16 – 34 lat
K /M               - 35 – 49 lat
K /M               - 50 i pow.

K /M               - Żołnierz

-  Bieg Główny 10km kategorie:

K /M               - 16 – 34 lat
K /M               - 35 – 49 lat
K /M               - 50 – 59 lat

K /M               - 60 lat i pow.

K/M                OPEN

 

Limit uczestników wynosi 100 osób. Organizator ma prawo do zmiany limitu.

Ze względu na zaistniałą sytuację, wprowadzenie wszelkich środków ostrożności nie będzie możliwości pozostawienia depozytu i innych rzeczy w miejscu startu.

 

Organizator zastrzega sobie prawo w przypadku małej ilości uczestników zmiany regulaminu w poszczególnych kategoriach.

4. Zgłoszenia i opłaty
-  formularz zgłoszeniowy należy wysłać do dnia 23.09.2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  formularz do pobrania na stronie www.kazimierzakos.pl
- w dniu biegu zgłoszenia przyjmowane będą ( w godzinach: 9:00 – 11:30)
Opłaty dotyczą biegu na 5 i 10 km
oplata wynosi 25 zł  przeznaczona na na konto do dnia 23.09.2020/środa/ :  Tytuł przelewu „Opłata startowa imię i nazwisko kategoria oraz rocznik” za każdą zgłaszaną osobę
 Bank Spółdzielczy O/ Kazimierza Wielka 94 849300040180013037370003,
 Kazimierski Ośrodek Sportowy ul. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka,

- Każdy zawodnik powinien zgłosić się do biura zawodów osobiście i bez osób towarzyszących (zawodnik niepełnoletni zgłasza się z rodzicem/opiekunem prawnym)

 • Obowiązkowa maseczka w wyznaczonych strefach ( strefa startu i mety) 
  - Pozostałe kategorie bezpłatne !

Formularz zgłoszeniowy do Biegu Szlakiem Megalitów 2020 powinien zawierć

Imię i nazwisko

 

Wiek / klasa dotyczy szkół/

 

Adres zamieszkania

 

E-mail

 

Telefon kontaktowy

 

Dystans:

 

       0,2 km

       1km

      5 km

      5 km żołnierz

      10 km

(zakreślić/podkreślić właściwe pole)

 

Informuję, że znam regulamin Biegu organizowanego przez Kazimierski Ośrodek Sportowy i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora.

                                                                                         

…………………………………………………..

                                                                                                  Podpis

 

5. Dane techniczne biegu
Bieg na 1000 m, trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości, co 100 m. Każdy może wziąć udział
w biegu amatorskim!
Bieg na 5 km  trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości co 100 m..
Max. czas biegu- 40 min.       - typ biegu : uliczny
Bieg na 10km  trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości co 100 m..
Max. czas biegu- 1h 20 min.  - typ biegu : uliczny
Bieg na 5 km „nordic walking”  - trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości co 100 m.
Max. czas biegu- 40 min. - typ biegu : uliczny

Trasa biegu
- Start – Kazimierski Ośrodek Sportowy ul. Kościuszki 13
- Park Miejski
- ul. Kościuszki oraz tereny droga obok zbiornika retencyjnego
Meta: Kazimierski Ośrodek Sportowy ul. Kościuszki 13

6. Warunki uczestnictwa

 • Wszystkie chętne osoby popierające ideę zdrowego trybu życia
 • Warunkiem dopuszczenia do biegu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • W biegu mogą brać udział tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych
  i lekarskich. Organizator zaleca startującym wykonanie badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu – o ile takowych nie posiadają.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
 • Osoby, którym organizator lub oznakowany przedstawiciel organizatora odmówi prawa uczestnictwa w biegu. Przedstawiciel organizatora nie musi podawać przyczyny, dla której odmówił udziału w biegu danej osobie.
 • Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Udział w biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Inne

 • Bieg uliczny odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyny.
 • Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
  Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku
  w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu.
 • W biegu na 10 km kategorie wiekowe wyłonione zostaną w zależności od ilości zgłoszeń.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Zawodnicy są zobowiązani do biegu prawą stroną jezdni.
 • Organizator zabezpiecza służby porządkowe na trasie biegu, napoje oraz pomoc medyczną. Lekarz zabezpieczający zawody nie wykonuje badań dopuszczających do biegu.
 • Zawodnicy są zobowiązani do biegu prawą stroną jezdni.
 • Numer startowy podczas biegu powinien być przypięty przez zawodnika z przodu, centralnie na klatce piersiowej.
 • Uczestnicy biegu, którzy po upływie 1 godziny 20 minut od startu nie dotrą do mety, zobowiązani są do  przerwania biegu i zejścia z trasy.
 • Zawodnicy biorący udział w biegu na 5 i 10 km zostaną dodatkowo oznakowani według klucza: „nordic walking” – naklejka zielona, 5 km – naklejka niebieska, 10 km – naklejka czerwona umieszczone na numerze startowym .
 • Zawodnicy pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony lub zmienią kategorię
  w trakcie biegów nie zostaną sklasyfikowani.
 • w każdej kategorii dla pierwszych trzech zawodników przewidziane są medale, natomiast za miejsca 1-6 dyplomy /organizator zastrzega sobie możliwość wyrobienia dyplomów w późniejszym terminie w przypadku dużej liczby uczestników/.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu,  które mogą zostać przedstawione na stronie internetowej organizatora, bądź zostaną podane do wiadomości przed startem w dniu imprezy.
 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
  z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
  W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

 

Kontakt:
tel. 41 3501  020 , 696 486 555 Robert Pleszyński

Dystans 5 km
Kobiety  -16 – 34 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
 
2
 
3
 
4
 
Kobiety - 35 – 49 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
 Cieśla Barbara
2
 Borek Marta
3
 Możdżeń Aneta
4
 Grzywna Dominika
Kobiety - 50 i pow.
L.p
Nazwisko i Imię
1
 
2
 
3
 
4
 
Mężczyźni-16 – 34 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
 Miszczyk Paweł
2
 
3
 
4
 
Mężczyźni - 35 – 49 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
 Okrajek Zbigniew
2
 Czopek Marcin
3
 Grzywna Hubert
4
 
5  
6  
Mężczyźni - 50 i pow.
L.p
Nazwisko i Imię
1
 
2
 
3
 
4
 

Mapa 2020

wkrótce więcej informacji ....

Bieg20

Kos logo STRKazimierski Ośrodek Sportowy powoli wraca do życia.
Zapraszamy od 25.05.2020 /poniedziałek/ na zajęcia i treningi po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem oraz telefonicznym ustaleniu terminu
pod numerem tel. 41/ 3501020

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ - SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE SANITARNE
DLA OTWARCIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA W POLSCE

 1.  Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego obowiązuje dezynfekcja rąk (wchodząc
  i opuszczając obiekt) i własnego sprzętu (płyn dezynfekujący znajduje się przy wejściu do obiektu) oraz uprasza się o zachowanie dystansu społecznego 2-metrowej odległość.
 2. Każda osoba chcąca wejść na teren obiektu przechodzi obowiązkowe mierzenie temperatury ciała.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego (w tym uczestnicy zajęć
  i trenerzy) mają obowiązek zakrywania ust i nosa (w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy). Obowiązek ten nie dotyczy osób znajdujących się na płycie głównej oraz sali.
 4. Obsługa obiektu przed i po zajęciach będzie dezynfekować toalety, ławki, poręcze,
  sprzęt sportowy itp.
 5. Osoby korzystające z obiektu sportowego są zobowiązane do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
 6. Kazimierski Ośrodek Sportowy nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnych do wypełnienia obowiązku wskazanego w punkcie powyżej.
 7. Maksymalna liczba osób przebywających na płycie głównej oraz sali: 32 osoby + 3 trenerów
  (w obiektach powyżej 1000 m2).
 8. Harmonogram udostępniania obiektu uwzględnia 15-minutowy odstęp pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi.
 9. Uczestnicy zajęć i trener po zakończeniu zajęć są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 10. Obowiązuje zakaz przemieszczania się na terenie obiektu.
 11. Wejście do obiektu sportowego następuje wyłącznie w stroju sportowym, nie ma możliwości skorzystania z szatni, przebieralni i natrysków, poza WC.
 12. Podczas gry zaleca się: grę bez zmian stron, przestrzeganie zasad zachowania dystansu minimum 2 metrów podczas przerwy.
 13. Uczestnicy zajęć i trenerzy nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z danego obiektu sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego.
  W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – personel jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.
 14. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.
 15. Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów na pole gry niezwiązanych zwyczajowo
  z uprawianą w trakcie zajęć dyscypliną oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją.
 16. Harmonogram udostępniania obiektu znajduje się w sekretariacie.
 17. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku                  7:00 – 21:00

sobota                                               8:00 – 21:00

niedziela                                           13.00 – 21:00

DODATKOWE INFORMACJE:

Rezerwacje telefoniczne  przyjmujemy z dwudniowym wyprzedzeniem
w dni powszednie pod nr tel. 41/ 3501020.

turniej sparty 20

kolędy 2019

Podkategorie

V KAZIMIERSKI RAJD SAMOCHODÓW TERENOWYCH
26-27 MAJ 2012

AKTUALNA LISTA STARTOWA


ZOBACZ JAK BYŁO W UBIEGŁYM ROKU !!!http://www.youtube.com/watch?v=WjR_M7eKgngZAPRASZAMY!!!

ZGŁOSZENIA ZAŁÓG ORAZ WPISOWE W KWOCIE
2 DNI         - 350 ZŁ (SOBOTA, NIEDZIELA)
 PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 21.05.2012
I POWINNO ZAWIERAĆ: NAZWISKO I IMIĘ KIEROWCY ORAZ PILOTA, ADRES ZAMIESZKANIA, TEL. KONTAKTOWY, MARKĘ, TYP SAMOCHODU ORAZ NR REJESTRACYJNY. OSTATECZNYM POTWIERDZENIEM UCZESTNICTWA JEST WPŁYW  KWOTY NA KONTO W WYZNACZONYM TERMINIE. W PRZYPADKU BRAKU MIEJSC POWYŻSZA KWOTA BĘDZIE ZWRACANA POMNIEJSZONA O KOSZT PRZELEWU. PO TYM TERMINIE W WYPADKU WOLNYCH MIEJSC KWOTA WPISOWEGO WZRASTA DO 400 ZŁ OD ZAŁOGI. KOLEJNOŚĆ WPŁYWU KWOTY NA KONTO DECYDOWAĆ BĘDZIE O UCZESTNICTWIE W RAJDZIE

ZGŁOSZENIE POWINNO BYĆ PRZESŁANE FAKSEM NA NUMER 0413501022 LUB E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KAZIMIERSKI OŚRODEK SPORTOWY
ul. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka, tel. (041) 3501020, tel. fax. (041) 3501022
 www.kazimierzakos.plRegon: 292828617                         NIP: 662-17-36-373

KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy O/ Kazimierza Wielka 94 849300040180013037370003

·         WYCZYN-  Kazimierza Mała start na lotnisku, jeździmy na czas pętla ok. 8 km trasy,  oczywiście zaliczanie po trasie "PK-ów" do klasyfikacji rajdu liczy się jak największa liczba zaliczonych okrążeń. W niedzielę odcinek specjalny za halą KOS jeździmy na czas,  oczywiście zaliczanie po trasie "PK-ów" do klasyfikacji rajdu liczy się jak największa liczba zaliczonych okrążeń.

·         SPORT-  podobnie jak WYCZYN start w sobotę Kazimierza Mała  (klasa najtrudniejsza) + oczywiście zaliczanie po trasie "PK-ów" + odcinek specjalny w niedzielę za halą KOS do klasyfikacji rajdu liczy się jak największa liczba zaliczonych okrążeń.

WKRÓTCE WIĘCEJ INFORMACJI

MIEJSCA NOCLEGOWE W KAZIMIERZY I OKOLICACH
rezerwacja we własnym zakresie!

MOŻLIWOŚĆ NOCLEGU RÓWNIEŻ NA HALI SPORTOWEJ
TAK JAK W ROKU UBIEGŁYM GRATIS!!!

HARMONOGRAM IMPREZY:
przyjmowanie załóg od 11:00 do 13:30 (SPORT i WYCZYN)
Wyjazd na trasę godzina 13:30

·     26.05.12      GODZ. 12.00 – 14.00     ZLOT SAMOCHODÓW TERENOWYCH ORAZ
                                                            SUV'ÓW  (PARKING PRZED HALĄ KOS)
·    26.05.12      GODZ. 14.00 – 14.30     ODPRAWA TECHNICZNA
·    26.05.12      GODZ. 15.00                 START ROLMET      
·    27.05.12      GODZ. 8.30-9.00           ODPRAWA TECHNICZNA PRZED OS
·    27.05.12      GODZ. 9.00                   START PIERWSZEJ ZAŁOGI HALA KOS,
                                                                „ZBIORNIK MAŁOSZÓWKA”
·     27.05.12      GODZ. 15.00                 ZAKOŃCZENIE RAJDU

ORGANIZATOR ZAPEWNIA DLA ZAŁOGI (KIEROWCA + PILOT):
·       KOLACJA Z SOBOTY NA NIEDZIELĘ
·       NIEDZIELA ŚNIADANIE
·       2 DANIA GORĄCE + KAWA LUB HERBATA
·       DARMOWY GODZINNY POBYT NA BASENIE W KAZIMIERZY WIELKIEJ DLA DWÓCH OSÓB
·       DYPLOMY, UPOMINKI, PUCHARY ZA I, II, III MIEJSCA W TRZECH KATEGORIACH,
·       BUFET, GRILL ORAZ MIŁĄ ATMOSFERĘ

WYMOGI TECHNICZNE

·       SAMOCHÓD SPRAWNY TECHNICZNIE, DO 3,5 TONY, ZAREJESTROWANY, POSIADAJĄCY WAŻNE BADANIA TECHNICZNE, OC ORAZ OBOWIĄZKOWO NW
·       KIEROWCA I PILOT MUSZĄ BYĆ OSOBAMI PEŁNOLETNIMI
·       KIEROWCA POSIADA UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI DANEGO TYPU
·       KIEROWCA I PILOT STARTUJĄ W  KASKACH
·       ZAŁOGA OBOWIĄZKOWO PODPISUJE OŚWIADCZENIE…
·       WYPOSAŻENIE POJAZDU – PASY BEZPIECZEŃSTWA, SPRAWNA GAŚNICA, STABILNIE ZAMOCOWANY AKUMULATOR, APTECZKA
·       OBOWIĄZKOWO WYPOSAŻENIE POJAZDU TO: HAKI Z TYŁU I Z PRZODU POJAZDU O WYSTARCZAJĄCEJ WYTRZYMAŁOŚCI, PAŁĄK BEZPIECZEŃSTWA LUB ZAMKNIĘTE NADWOZIE, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA
·       ZAŁOGA PODCZAS ZAWODÓW NIE MOŻE BYĆ POD WYPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
·       W POJEŹDZIE PODCZAS UDZIAŁU W ZAWODACH MOŻE PRZEBYWAĆ TYLKO KIEROWCA I PILOT
·       ZAŁOGA BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGA ZASAD REGULAMINU ORAZ PODPORZĄDKOWUJE SIĘ POLECENIOM ORGANIZATORÓW
·       ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STAN ZDROWIA UCZESTNIKÓW ORAZ SZKODY WYRZĄDZONE W SPRZĘCIE I OSOBACH.
·       UCZESTNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWĄ ZA EWENTUALNIE WYRZĄDZONE SZKODY.
·       UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO PORUSZANIA SIĘ PO ŚCIŚLE WYZNACZONYCH TRASACH

LISTA STARTOWA
AKTUALNA LISTA STARTOWA NA DZIEŃ 20.04.2012

  Kierowca Pilot Samochód   Klasa
1 WTOREK SŁAWOMIR PLUTA RADOSŁAW CZARNY    
2 BOMBA PAWEŁ   MITSUBISHI BRONISZÓW  
3 RYSZARD LAMPA JERZY ROGALA SUZUKI SAMURAI JASTRZĘBIA  
4 PIOTR KOPEĆ DAREK DOPIERAŁA ŁADA NIWA ZAGÓRZYCE  
5 JANUSZ RUSEK   JOŃCZYK PAWEŁ  SUZUKI BULOWICE SPORT
6 SZARAWARA MARIUSZ   MATUSZKIEWICZ MARCIN TOYOTA  KRAKÓW SPORT
7 WOJTCZAK PAWEŁ   SUZUKI SAMURAI KRAKÓW SPORT
8 MARCIN CZAJA   UAZ 469\B   SPORT
9 BŁAUT GRZEGORZ   SUZUKI SAMURAI KRAKÓW  
10 SKRZELA PIOTR KOPEĆ MATEUSZ SUZUKI SANTANA    
11 PIĄTEK RYSZARD   SUZUKI SAMURAI KADZICE SPORT
12 SKÓRA ADAM   Land Rover KRAKÓW  
13 GICAL ANDRZEJ   SAM EV 1 BOCHNIA  
14 KONEFAL KAMIL PAWEŁ ASSMAN   MIELEC  
15 JANUSZ DURBAS RAFAŁ DURBAS SUZUKI SAMURAI PROSZOWICE  
16 ŁYSOŃ DARIUSZ      JEEP WRANGLER     SPORT
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
 

IV Kazimierski Rajd samochodów terenowych zobacz więcej>>

III Kazimierski Rajd samochodów terenowych zobacz więcej>>

II Kazimierski Rajd samochodów terenowych zobacz więcej>>

I Kazimierski Rajd samochodów terenowych zobacz więcej >>

 

Powiatowa Letnia Liga Piłki Nożnej