VI Kazimierski Bieg Szlakiem Megalitów/Niedziela/ 30.09.2018 już za nami
Promujemy „Megality ze Słonowic” gigantyczne grobowce z czasów, kiedy w  Egipcie nie było jeszcze ani jednej piramidy

Piękna trasa w  wyjątkowym historycznym miejscu i jak zwykle wspaniała pogoda oraz magia Megalitów sprawiły, że do Kazimierzy przyjechało naprawdę dużo uczestników. Wszystkim  serdecznie gratulujemy, szczególnie zwycięzcom !!!
    W VI Kazimierskim Biegu Szlakiem Megalitów wzięło udział blisko 150 osób: od przedszkolaków do seniorów.  Puchary, medale oraz nagrody rzeczowe najlepszym wręczali  burmistrz Adam Bodzioch oraz Krzysztofa Tunia, Honorowy Obywatel Kazimierzy Wielkiej, /archeolog/ człowiek, który odkry megality. W niedzielnym biegu głównym na 10 kilometrów startowali zawodnicy z różnych stron kraju: między innymi z Warszawy, Krakowa, Kielc, Olkusza, Buska -Zdrój, Proszowic, regionu kazimierskiego. Zwycięzcą biegu na dystansie 10 kilometrów został Damian Sator z Buska-Zdroju, ustanawiając nowy rekord trasy. 33 minuty 28,77 sekund. Drugi był Michał Karasiński z Ostrowca Świętokrzyskiego, trzeci - Michał Tytko z Kazimierzy Wielkiej. Najlepszy rezultat wśród pań uzyskała Anna Żółtak z Buska-Zdroju,
Na pięć kilometrów wygrał Zbigniew Okrajek.  Imprezie patronowało "Echo Dnia" oraz "Głos Proszowicki" 

Po raz pierwszy zostały przyznane nagrody dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z regionu Kazimierza Wielka. Historyczne wyróżnienia otrzymali Marzec Patrycja /Wielgus/ oraz Michał Tytko /Kazimierza Wielka/III zawodnik biegu/. Wyróżnienie otrzymał również najbardziej utytułowany zawodnik z Kazimierzy Wielkiej Mistrz Polski Andrzej Szczepanik,
Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, wolontariuszom, sędziom, strażakom z Podolan, jednostce "Strzelec", harcerzom, Magdalenie, Małgorzacie, Wiolecie oraz pracownikom KOS
za pomoc w organizacji naszej imprezy.
Sponsorzy: 
R.GRUSZKA , ROLMET, BIEL-DACH, PIEKARNIA U OCHENDUSZKÓW, MAX-MED, LACON, DWÓR W ODONOWIE, BIURO RACHUNKOWE TRIO, MEBLO-DAR, MYCENTER, CAFFARO
Organizator
 • Kazimierski Ośrodek Sportowy,
    Współorganizatorzy
 • Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
 • Urząd MiG w Kazimierzy Wielkiej,
 • Centrum Informacji Turystycznej w Kazimierzy Wielkiej,
 • Kazimierski Ośrodek Kultury
    Patronat
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN Kraków

Relacje video: Antoni Kocela

Relacja foto: Pilarscy.eu

Wyniki >>>>

wyniki:

 

Formularz zgłoszeniowy >>>>>>

Kazimierski Bieg „Szlakiem Megalitów”
Kazimierza Wielka, dn. 30.09.2018 r.

REGULAMIN

Cel biegu

 • Propagowanie zdrowego trybu życia,
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • Promocja miasta i regionu,

2. Organizator

 • Kazimierski Ośrodek Sportowy,

    Współorganizatorzy

 • Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej,
 • Urząd MiG w Kazimierzy Wielkiej,
 • Centrum Informacji Turystycznej w Kazimierzy Wielkiej,
 • Kazimierski Ośrodek Kultury
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN Kraków

3. Termin, miejsce i kategorie

 • 30.09.2018 r., godz. 9.00 -11.30 przyjmowanie zgłoszeń
 • 30.09.2018 r., start biegu dzieci /w zależności od ilości zgłoszeń/
  ok. 0,2 km – godz. 12.15 /kategoria przedszkolaki i kasy „0”
 • 30.09.2018 r., start biegu amatorów
  ok. 1 km – godz. 12. 30 /kategoria:
  - Szk. Podst. klasy I-III, kategoria K/M
  - Szk. Podst. klasy IV-VI,   kategoria K/M
  - Szk. Podst. klasy VII-VIII,   kategoria K/M
  • 30.09.2018 r., start biegu 5 km “nordic walking” – godz. 13.00 - ul. Kościuszki, parku miejskiego okolic zbiornika retencyjnego w Kazimierzy Wielkiej
   -  kategoria          OPEN K/M
  • 30.09.2018 r., start biegu 5 oraz 10 km – godz. 13.15 - ul. Kościuszki , parku miejskiego okolic zbiornika retencyjnego w Kazimierzy Wielkiej
  • kategoria Bieg  5km kategoria
   K /M- 16 – 34 lat
   K /M- 35 – 49 lat
   K /M- 50 i pow.
  • Bieg Główny 10km kategorie:
   K /M- 16 – 34 lat
   K /M- 35 – 49 lat
   K /M- 50 – 59 lat
   K /M- 60 lat i pow.

Organizator zastrzega sobie prawo w przypadku małej ilości uczestników zmiany regulaminu w poszczególnych kategoriach.

4. Zgłoszenia i opłaty
-  formularz zgłoszeniowy należy wysłać do dnia 26.09.2018 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  formularz do pobrania na stronie www.kazimierzakos.pl
- w dniu biegu zgłoszenia przyjmowane będą ( w godzinach: 9:00 – 11:30)
Opłaty dotyczą biegu na 5 i 10 km
oplata wynosi 20 zł na konto do dnia 26.09.2018 /środa/ :
  Tytuł przelewu „Opłata startowa imię i nazwisko kategoria oraz rocznikza każdą zgłaszaną osobę
 Bank Spółdzielczy O/ Kazimierza Wielka 94 849300040180013037370003,
 Kazimierski Ośrodek Sportowy ul. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka,
- opłata w dniu zawodów w biurze 30 zł
- Pozostałe kategorie bezpłatne !

Formularz zgłoszeniowy do Biegu Szlakiem Megalitów 2018 powinien zawierć

Imię i nazwisko

 

Wiek / klasa dotyczy szkół/

 

Adres zamieszkania

 

E-mail

 

Telefon kontaktowy

 

Dystans:

 

      1km

      5 km

      10 km

(zakreślić/podkreślić właściwe pole)

Informuję, że znam regulamin Biegu organizowanego przez Kazimierski Ośrodek Sportowy
i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb wewnętrznych organizatora.
                                                                             .........................………………
                                                                                  Podpis
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny (mój podopieczny jest zdolny/a) do udziału
w Biegu i uczestniczę w nim na własną odpowiedzialność ( podstawa prawna:
rozporządzenie MEN z dn. 12.09.01r. Dz.U. Nr 101, poz.1095).

…………………………………………………..

                            Podpis

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach stworzenia list startowych i podania wyników do publicznej wiadomości.
………………................

(data, podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kazimierski Ośrodek Sportowy
 Sp. z o.o. (ul. Tadeusza Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka, tel.: 41 350-10-20)

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu stworzenia list startowych i podania wyników do publicznej wiadomości.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niepodanie wyniku oraz danych osobowych do informacji publicznej.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

________________________
podpis    

 

 

5. Dane techniczne biegu
Bieg na 1000 m, trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości, co 100 m. Każdy może wziąć udział
w biegu amatorskim!
Bieg na 5 km  trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości
co 100 m..
Max. czas biegu- 40 min.       - typ biegu : uliczny
Bieg na 10km  trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości
co 100 m..
Max. czas biegu- 1h 20 min.  - typ biegu : uliczny
Bieg na 5 km „nordic walking”  - trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni
w odległości co 100 m.
Max. czas biegu- 40 min. - typ biegu : uliczny

Trasa biegu
- Start – Kazimierski Ośrodek Sportowy ul. Kościuszki 13
- Park Miejski
- ul. Kościuszki oraz tereny droga obok zbiornika retencyjnego
Meta: Kazimierski Ośrodek Sportowy ul. Kościuszki 13

6. Warunki uczestnictwa

 • Wszystkie chętne osoby popierające ideę zdrowego trybu życia
 • Warunkiem dopuszczenia do biegu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • W biegu mogą brać udział tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnychi lekarskich. Organizator zaleca startującym wykonanie badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu – o ile takowych nie posiadają.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
 • Osoby, którym organizator lub oznakowany przedstawiciel organizatora odmówi prawa uczestnictwa w biegu. Przedstawiciel organizatora nie musi podawać przyczyny, dla której odmówił udziału w biegu danej osobie.
 • Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Udział w biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Inne

 • Bieg uliczny odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyny.
 • Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
  Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu. /załączniki RODO/
 • W biegu na 10 km kategorie wiekowe wyłonione zostaną w zależności od ilości zgłoszeń.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Zawodnicy są zobowiązani do biegu prawą stroną jezdni.
 • Organizator zabezpiecza służby porządkowe na trasie biegu, napoje oraz pomoc medyczną. Lekarz zabezpieczający zawody nie wykonuje badań dopuszczających do biegu.
 • Zawodnicy są zobowiązani do biegu prawą stroną jezdni.
 • Numer startowy podczas biegu powinien być przypięty przez zawodnika z przodu, centralnie na klatce piersiowej.
 • Uczestnicy biegu, którzy po upływie 1 godziny 20 minut od startu nie dotrą do mety, zobowiązani są do  przerwania biegu i zejścia z trasy.
 • Zawodnicy biorący udział w biegu na 5 i 10 km zostaną dodatkowo oznakowani według klucza: „nordic walking” – naklejka zielona, 5 km – naklejka niebieska, 10 km – naklejka czerwona umieszczone na numerze startowym .
 • Zawodnicy pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony lub zmienią kategorię
  w trakcie biegów nie zostaną sklasyfikowani.
 • w każdej kategorii dla pierwszych trzech zawodników przewidziane są medale, natomiast za miejsca 1-6 dyplomy /organizator zastrzega sobie możliwość wyrobienia dyplomów w późniejszym terminie w przypadku dużej liczby uczestników/.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu,  które mogą zostać przedstawione na stronie internetowej organizatora, bądź zostaną podane do wiadomości przed startem w dniu imprezy.
 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
  z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
  W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

 

VI Kazimierski Bieg Szlakiem Megalitów/Niedziela/ 30.09.2018
Promujemy „Megality ze Słonowic” gigantyczne grobowce z czasów, kiedy w  Egipcie nie było jeszcze ani jednej piramidy

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji imprezy również najmłodszych biegaczy.
Jak zwykle na uczestników czekają fajne nagrody.
Piękna trasa w  wyjątkowym historycznym miejscu i mam nadzieję jak zwykle wspaniała pogoda oraz magia Megalitów sprawi że do Kazimierzy przyjedzie jeszcze więcej biegaczy niż w roku ubiegłym.

Biegł główny to dystans 10 km trasa przebiega : ul. Kościuszki, parku miejskiego okolic zbiornika retencyjnego w Kazimierzy Wielkiej. Przygotowaliśmy kilkanaście kategorii i rożne dystanse
    Organizator
 • Kazimierski Ośrodek Sportowy,
    Współorganizatorzy
 • Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej,
 • Urząd MiG w Kazimierzy Wielkiej,
 • Centrum Informacji Turystycznej w Kazimierzy Wielkiej,
 • Kazimierski Ośrodek Kultury
    Patronat
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN Kraków

Lista Startowa:

BIEG GŁÓWNY Dystans 10 km
Kobiety- 16 – 34 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
Aleksandra Z.
2
Szmyt Barbara
3
 
4
 
Kobiety- 35 – 49 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
 
2
 
3
 
4
 
Kobiety- 50 - 59 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
 
2
 
3
 
4
 
Kobiety- 60 lat i pow.
L.p
Nazwisko i Imię
1
 
2
 
3
 
4
 
Mężczyźni- 16 – 34 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
Piotr Gołdyn
2
 
3
 
4
 
5  
6  
7  
8  
Mężczyźni- 35 – 49 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
Paweł P
2
Trzcionkowski Mariusz
3
Gardyjan Marcin
4
 
5  
   
Mężczyźni- 50 - 59 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
Jacek Ł
2
 
3
 
4
 
5  
Mężczyźni- 60 lat i pow.
L.p
Nazwisko i Imię
1
Andrzej S.
2
 
3
 
4
 
5  
Dystans 5 km
Kobiety  -16 – 34 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
Dukat Marcelina
2
Dukat Wiktoria
3
 
4
 
Kobiety - 35 – 49 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
Renata Szastak
2
Barbara Cieśla
3
Aneta Możdżeń
4
Dukat Justyna
Kobiety - 50 i pow.
L.p
Nazwisko i Imię
1
 
2
 
3
 
4
 
Mężczyźni-16 – 34 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
 
2
 
3
 
4
 
Mężczyźni - 35 – 49 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
Dominik Szastak
2
Grzegorz Olender
3
Patura Kamil
4
Dukat Marek
5 Okrajek Zbigniew
6 Walczyna Dariusz
Mężczyźni - 50 i pow.
L.p
Nazwisko i Imię
1
 
2
 
3
 
4
 
Dystans 5 km Nordic Walking
Kobiety
L.p
Nazwisko i Imię
1  
2  
3  
4  
5  

Wkrótce więcej informacji.

 II Honorowego Biegu Pamięci im. mjr. Ludwika Zwolańskiego
22.07.2018 r. Kazimierza Wielka
Trasa biegu.

Formularz zgłoszeniowy do
 II Honorowego Biegu Pamięci im. mjr. Ludwika Zwolańskiego

Imię i nazwisko

 

Wiek / klasa dotyczy szkół/

 

Adres zamieszkania

 

E-mail

 

Telefon kontaktowy

 

Dystans:
 

 ok. 200 m  /dzieci/

ok. 1 km  /młodzież/

5 km  /open/           

5 km  /żołnierz/

 (zakreślić właściwe pole)

Informuję, że znam regulamin Biegu organizowanego przez Kazimierski Ośrodek Sportowy
i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb wewnętrznych organizatora.
                                                                             .........................………………
                                                                                  Podpis
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny (mój podopieczny jest zdolny/a) do udziału
w Biegu i uczestniczę w nim na własną odpowiedzialność ( podstawa prawna:
rozporządzenie MEN z dn. 12.09.01r. Dz.U. Nr 101, poz.1095).

…………………………………………………..

                            Podpis

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach stworzenia list startowych i podania wyników do publicznej wiadomości.
………………................

(data, podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kazimierski Ośrodek Sportowy
 Sp. z o.o. (ul. Tadeusza Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka, tel.: 41 350-10-20)

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu stworzenia list startowych i podania wyników do publicznej wiadomości.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niepodanie wyniku oraz danych osobowych do informacji publicznej.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

________________________

podpis            

Burmistrz miasta i gminy działoszyce

Automobilklub Kielecki - koło w Kazimierzy Wielkiej, Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Działoszycach

Rada sołecka wsi Bronocice, KGW Opatkowice-Iżykowice

zapraszają na

VIII Rajd zabytkowych pojazdów (najstarsze pojazdy świata ) Szlakiem Wazy z Bronocic 

 

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 24 CZERWCA 2018

W PROGRAMIE:

Godz. 10.00 - Przyjazd zabytkowych pojazdów (Działoszyce - parking obok synagogi), rewia mody neolitycznej, prezentacja pojazdów, złożenie kwiatów przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki (rys historyczny genezy pomnika), przejazd paradny przez Rynek 

Godz. 11.00 - Wyjazd do Racławic -złożenie kwiatów przed pomnikiem Bartosza Głowackiego, zwiedzanie Kopca Kościuszki, spotkanie z Prezesem Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego

Godz.13.00 - Neolityczne jadło - remiza OSP Opatkowice-Iżykowice

Godz. 14.30 - Złożenie kwiatów z okazji XV rocznicy odsłonięcia pomnika “Praojcom i Archeologom” - Bronocice

Godz. 15.30 - Pokaz krzesania ognia i konkurencje sprawnościowe, m.in. krzesanie ognia, rzut maczugą

Godz. 17.00 - Ognisko, zakończenie Rajdu, ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i dyplomów

Wpisowe 20 zł. od pojazdu ( płatne w dniu imprezy)

relacja na stronie http://powiat.kazimierzaw.pl/index.php/64-wiadomosci/1274-relacja-z-xv-rajdu-pojazdow-zabytkowych-szlakiem-republiki-partyzanckiej

 

Automobilklub Kielecki Koło w Kazimierzy Wielkiej

i Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

zapraszają na:

 

XV Rajd Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej

Program:

19.05.2018r.

 

9:00–Kazimierski Ośrodek Sportowy www.kazimierzakos.pl

Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą patriotyczny zryw w okresie od 24 lipcu do 12 sierpnia 1944 roku, który zaowocował utworzeniem Republiki Partyzanckiej, obejmującej swoim obszarem ok. 1000 km2 (Proszowice, Nowe Brzesko, Opatowiec, Nowy Korczyn, Kazimierza Wielka, Słomniki, Miechów, Jędrzejów, Pińczów, Wiślica, Skalbmierz). Zabieramy młodzież z Domu Dziecka.

10:15-Opatowiec www.ug.opatowiec.pl Złożenie kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, który od 1994 roku stoi nad wiślanym brzegiem w miejscu ujścia Dunajca i przeprawy promowej. W chwili odsłonięcia był to pierwszy w Polsce pomnik przedstawiający całą postać marszałka i nadal mimo upływu czasu uznawany jest za najładniejszy. Zaprojektowali go artyści krakowscy: Edward Osiecki i Władysław Dudka. Inicjatorem budowy był pochodzący z Ksan, przedwojenny oficer, piłsudczyk Stanisław Parlak. Pomnik upamiętnia miejsce przeprawy przez Wisłę oraz przekroczenie granicy zaborów rosyjskiego i austriackiego przez 1. Pułk Piechoty Legionów po dowództwem Józefa Piłsudskiego. Na tablicy czytamy, że miało to miejsce w dniach 23, 24 i 27 września 1914 roku. Jednak w pamiętnikach widnieje inna data rozpoczęcia przeprawy -16 września 1914 roku

10:20-Rozpoczęcie przeprawy. Na promie mieszczą się 3 samochody. Opłata 7 zł/samochód.

11:30-Gręboszów www.spgreboszow.ep.pl Cmentarz wojenny żołnierzy z okresu I wojny światowej i legionistów (złożenie kwiatów). Szkoła Podstawowa z „Izbą Pamięci” poświęconą mjr Henrykowi Sucharskiemu dowódcy obrony Westerplatte, który urodził się tutaj w 1898 roku (złożenie kwiatów). W marcu 1919 roku walczył na froncie czeskim, w październiku 1919 roku na wojnie polsko-bolszewickiej za co został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych. Zmarł w 1946 roku w Neapolu.

 

12:15– Zalipie wieś malowana – Dom Malarek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13:30-Muzeum Drogownictwa w Szczucinie https://www.gddkia.gov.pl/pl/906/iwww

Przepiękne, jedyne takie muzeum w Polsce, które powstało dzięki staraniom pasjonata Marcelego Bochenka. Obecnie zarządzane przez Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

 

15:00- Czarkowy. Miejscowość wzmiankowana w 1250 roku, w okresie reformacji należała do pisarza i działacza ariańskiego Hieronima Moskorzewskiego. Odbywały się tu synody ariańskie. Joachim Morsztyn w latach 1773-75 zbudował tu pałac. Następnymi właścicielami byli Radziwiłłowie, a ostatnimi Pusłowscy. Od XVIII wieku do 1924 roku funkcjonowała tu kopalnia siarki zwanej „czarcim złotem”. Przy jej wydobyciu i oczyszczaniu pracowało ok. 120 osób. Czarkowy były ważnym ośrodkiem dawnej Małopolski. Przebywali tutaj: Julian Ursyn Niemcewicz, król Stanisław August Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Jacek Malczewski, Józef Mehoffer, Olga Boznańska i inni. 23 września 1914 roku Rosjanie spalili pałac w odwecie za pomoc legionistom, a Franciszka Xawerego Pusłowskiego aresztowali i uwięzili w moskiewskim więzieniu. W 1910 roku w parku usypano kopiec grunwaldzki upamiętniający 500 rocznicę bitwy. Rodzina Pusłowskich spoczywa na cmentarzu w Starym Korczynie. W tym samym Starym Korczynie w 1226 roku żona Leszka Białego Grymisława urodziła Bolesława Wstydliwego. Przy drodze Józefa Piłsudskiego w pobliskich Winiarach w 1939 roku postawiono szkołę i nadano jej imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Przy drodze im. Józefa Piłsudzkiego w 1928 roku prezydent Ignacy Mościcki odsłonił pomnik autorstwa prof. Konstantego Laszki- „Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego o niepodległość Polski”(złożenie kwiatów). Na cokole czytamy również „W tym miejscu poległ w zwycięskiej walce pluton Młota Fijałkowskiego 23.09.2014”, wymienione są także miejscowości związane z walkami legionów. W styczniu 1945 roku wojska rosyjskie wysadziły pomnik w powietrze. W 1992 roku odbudowany staraniem lokalnego komitetu, w skład którego wchodził również Józef Parlak. Na cmentarzu obok pomnika spoczywa nieznany legionista, 44 żołnierzy września 1939 roku poległych pod Ksanami i porucznik AK. W dzwonnicy w Starym Korczynie w 25 rocznicę pierwszych bojów ufundowano dzwony: „Józef” i „Władysław”. Ten drugi poświęcony Władysławowi Bandurskiemu nazywanemu biskupem legionów.

 

15:45-Ksany. To jedyna w Polsce miejscowość o takiej nazwie . Wzmiankowana już w 1275 roku. Jej strategiczne położenie w pobliżu Wisły, Dunajca i Nidy oraz granic zaborów skutkowało ciągłymi działaniami wojennymi i ofiarami. Z inicjatywy mieszkańców, a szczególnie Stanisława Parlaka powstał pomnik upamiętniający tamte wydarzenia. W dniu 10 września 1989 roku dokonano jego odsłonięcia . Pomnik autorstwa Winicjusza Stoksika pochodzącego z pobliskich Rzemienowic przedstawia orła w koronie oraz postacie trzech żołnierzy: legionisty, żołnierza września 1939 i partyzanta 1939-1945 (złożenie kwiatów). Symbolika postaci nie jest przypadkowa ponieważ 23 września 1914 roku pod Ksanami pierwsze boje stoczyli legioniści z I Brygady Legionów pod dowództwem pułkownika Władysława Beliny –Prażmowskiego. Walczyli tutaj również Czesław Młot-Fijałkowski, Tadeusz Wyrwa Furgalski i Czesław Jarnuszewicz- absolwent krakowskiej ASP, autor orzełka legionowego bez korony. W dniu 8 września 1939 roku żołnierze z 11. Pułku Piechoty z Tarnowskich Gór mieli za zadanie zatrzymać na jedną dobę oddział niemiecki. Rozkaz wykonali. Dwoma działkami zniszczyli 15 szt. niemieckich wozów bojowych. W miejscowych przekazach zachowała się pamięć o tym jak do okopujących się młodych polskich żołnierzy dziewczyny z Ksan przyniosły picie i jedzenie. Żołnierze dziękując powiedzieli „ My już tu zostaniemy, pamiętajcie o nas, narwijcie kwiatów i przynieście na nasze mogiły”. Niestety tego samego dnia poległo ich już 66. Pochowano ich tam gdzie zginęli. W dniu 21 czerwca 1944 roku, po ekshumacji i uzyskaniu zgody okupanta, odbył się ich pogrzeb . Była to ogromna patriotyczna manifestacja. Pogrzebowy, wielotysięczny kondukt z Ksan do Starego Korczyna prowadził umundurowany i uzbrojony oddział AK. W kościele w Starym Korczynie z kwiatów ułożono flagę i symbol Polski walczącej. Podczas niemieckiej okupacji w Ksanach działały oddziały partyzanckie AK i BCH .

 

17:00- Skalbmierz- restauracja Skorpion. Wreszcie coś na ząbek. Za 20 zł. proponują pierś z kurczaka z pieczarkami, ziemniakami i kompot (każdy płaci indywidualnie).

`

 

19:00Tor Kielce Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wjazd gratis- impreza Automobilklubu Kieleckiego, próby sprawnościowe z udziałem tylko samochodów wyprodukowanych przed 1992 rokiem.

20:00 - Ognisko na kempingu przy Torze. Mamy drewno i ogień, pozostałe zaopatrzenie, każdy realizuje indywidualnie. Miejsca hotelowe uczestnicy rezerwują sami i płacą za nie indywidualnie, do wyboru między innymi:

- Motel na Torze Kielce – tel. 413031660, 798118230, www.automobilklub.kielce.pl

- Pensjonat - Aleksandry Budkiewicz – tel. 41 303 46 28, www.olwo.pl (już brak miejsc),

- Hotel Pod Jaskółką Tumlin - tel. 41 3003058, www.podjaskolka.pl . W lokalu są komunie, które kończą się ok. godz. 21.

 

20.05.2018

 

7:30-8:15-Śniadanie.

8:30 - Zbiórka na stacji BP w kierunku Łodzi, droga nr 74. Wyjazd do Chlewisk.

Po drodze w Antoniowie pomnik upamiętniający walkę (21 sierpnia 1944r.) żołnierzy 4 Pułku Piechoty Legionów AK udających się z odsieczą do Warszawy. Poległo 8 żołnierzy AK i 150 Niemców.

9:30- Muzeum Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego w Chlewiskach www.chlewiska.pl Bilet wstępu 6 zł. Znajduje się tutaj Zabytkowa Huta Żelaza z zespołem wielkiego pieca (1882-1892) o wydajności 13 t surówki na dobę, który opalany węglem drzewnym pracował do 1940 roku. Był to jeden z najważniejszych ośrodków hutniczych na terenie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

Są również wystawy czasowe:

- motocykli

- samochodów

- obrabiarek

- maszyn do szycia.

10:40- Skłoby- Cmentarz Ofiar Wojny. 11 kwietnia 1940 r. w odwecie za pomoc oddziałom mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” Niemcy zamordowali 246 mężczyzn w wieku od 15 do 60 lat. Spalone zostały wsie :Gałki, Hucisko, Szałas Stary i Skłoby. Były to pierwsze w Polsce masowe zbrodnie na ludności cywilnej. Nad ciszą spoczywających czuwa motto „Wciąż oskarżamy dając świadectwo prawdy”( złożenie kwiatów).

11:00- Manor House SPA. Ośrodek konferencyjno- wypoczynkowy położony w dawnej posiadłości Odrowążów. Istnieje możliwość zwiedzania parku i budynków z zewnątrz. W cenie 15 zł. za bilet wstępu otrzymujemy materiały promocyjne.

Początek Chlewisk przypada na XII w. W 1121 Piotr Dunin, starosta kraśnicki, wrocławski i kaliski buduje kościół, a w 1135 zachodnią część pałacu. Kolejnymi właścicielami Chlewisk byli: Odrowążowie, którzy przyjęli nazwisko Chlewickich, Podkańscy, Stanisław Sołtyk (współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Nauk) i rodzina Platerów. Przy drodze zabytkowy zegar z 1902 roku.

12:15- Szydłowiec www.szydlowiecpowiat.pl Początki miasta sięgają XII wieku, to przepiękne klimatyczne i historyczne miasteczko z oryginalnym trzyrynkowym układem urbanistycznym. Na jednym z nich w latach 1602- 1629 zbudowany został ratusz. Przed nim znajduje się pręgierz i postać tajemniczej „Zośki”, dalej ufundowany przez Szydłowieckich gotycki kościół farny św. Zygmunta. Już w 1427 roku w Szydłowcu istniał kamienny dwór na jego miejscu w latach 1470-1480 z inicjatywy Stanisława Szydłowieckiego wybudowano murowany gotycki zamek, który był rezydencja Szydłowieckich i Radziwiłłów. Obecnie mieści się w nim jedyne w Polsce Muzeum Ludowych Instrumentów. Pomysł utworzenia placówki pojawił się w 1968 roku. W 1975 powstało jako oddział Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach. W 1977 roku UNESCO uznało muzeum w Szydłowcu za pierwsze na świecie muzeum ludowych instrumentów muzycznych jednego kraju. Od 2005 roku przejęte przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W muzeum zwiedzający mogą grać na wystawianych instrumentach.

 

Na Rynku prezentacja pojazdów uczestników Rajdu. W podziemiach ratusza w Piwnicy Szydłowieckiej obiad w postaci fileta z kurczaka i kompotu - 18 zł.(każdy płaci indywidualnie).

 

Uwaga

Podczas rajdu zostanie przez Automobilkub Kielecki pobrane wpisowe w wysokości 20 zł od pojazdu. Uczestnicy płacą indywidualnie za: konsumpcję, hotel, przeprawę promową, bilety wstępu. Powyższe ceny mogą ulec niewielkim zmianom. Dzieci i młodzież proszę o zabranie ważnych legitymacji szkolnych.

Więcej informacji: Marek Krupa tel. 509513300 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.kazimierzakos.pl

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
""W sobotę 27.01.18r. w Samborcu k.Sandomierza odbył się Ogólnopolski Turniej Karate o Puchar Gminy Samborzec. W zawodach uczestniczyło łącznie około 160 zawodników i zawodniczek pochodzących m.in. z Tarnobrzegu, Hrubieszowa, Kielc, Klimontowa, Samborca, Sandomierza, Buska-Zdroju i Kazimierzy Wielkiej. Prezes Buskiego Klubu Karate Robert Hornik (4 dan) wystawił łącznie 15 podopiecznych z sekcji buskiej i kazimierskiej, z czego aż 12 zdobyło medale. Z kazimierskiej sekcji medale wywalczyli: Paulina Szota (2008r. - II miejsce), Nikodem Podsada (2002r. - III miejsce), Filip Pełka (2009r. III miejsce).
Medale wywalczyli również zawodnicy z buskiej sekcji:
1. miejsca zdobyli: Sieradzki Michał (2006r.), Krzemiński Jakub (2004r.), Jacher Oliwia (2009r.).
2. miejsca zdobyli: Grzywa Bartłomiej (2004r. Busko), Oszywa Mateusz (2006r. Busko), Markulis Maja (2005r.).
3. miejsca zdobyli: Ściubisz Szymon (2006r.), Molisak Mateusz (2007r.), Milka Zuzanna (2008r.).
 
W zawodach uczestniczyli również Aleksandra Murdzek z Buska oraz Julia Molo i Gabriel Maj z Kazimierzy Wielkiej.
Gabriel Maj, mimo przegranej w walce, dostał wyróżnienie, jako zawodnik najlepszy technicznie. Warto zaznaczyć, że Buski Klub Karate zdobył 1. miejsce drużynowo.
"Jestem bardzo zadowolony ze startów tych zawodników. Większość z nich startowało pierwszy raz. Uważam, że branie udziału w zawodach podnosi rangę i prestiż karateki. Chciałbym również bardzo podziękować Panu Włodzimierzowi Kruszyńskiemu Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej za udostępnianie sali gimnastycznej pod treningi karate" - skomentował Robert Hornik.
Prezes Buskiego Klubu Karate prowadzi treningi w kazimierskiej sekcji od ponad 28 lat. Z powodzeniem wystawia do zawodów swoich podopiecznych, z czego duża część regularnie zdobywa medale.
Buski Klub Karate serdecznie zaprasza na treningi do kazimierskiej sekcji w każdy wtorek i czwartek o godzinie 16:00. Treningi odbywają się na sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej.""
Mateusz Grudzień

Podkategorie

V KAZIMIERSKI RAJD SAMOCHODÓW TERENOWYCH
26-27 MAJ 2012

AKTUALNA LISTA STARTOWA


ZOBACZ JAK BYŁO W UBIEGŁYM ROKU !!!http://www.youtube.com/watch?v=WjR_M7eKgngZAPRASZAMY!!!

ZGŁOSZENIA ZAŁÓG ORAZ WPISOWE W KWOCIE
2 DNI         - 350 ZŁ (SOBOTA, NIEDZIELA)
 PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 21.05.2012
I POWINNO ZAWIERAĆ: NAZWISKO I IMIĘ KIEROWCY ORAZ PILOTA, ADRES ZAMIESZKANIA, TEL. KONTAKTOWY, MARKĘ, TYP SAMOCHODU ORAZ NR REJESTRACYJNY. OSTATECZNYM POTWIERDZENIEM UCZESTNICTWA JEST WPŁYW  KWOTY NA KONTO W WYZNACZONYM TERMINIE. W PRZYPADKU BRAKU MIEJSC POWYŻSZA KWOTA BĘDZIE ZWRACANA POMNIEJSZONA O KOSZT PRZELEWU. PO TYM TERMINIE W WYPADKU WOLNYCH MIEJSC KWOTA WPISOWEGO WZRASTA DO 400 ZŁ OD ZAŁOGI. KOLEJNOŚĆ WPŁYWU KWOTY NA KONTO DECYDOWAĆ BĘDZIE O UCZESTNICTWIE W RAJDZIE

ZGŁOSZENIE POWINNO BYĆ PRZESŁANE FAKSEM NA NUMER 0413501022 LUB E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KAZIMIERSKI OŚRODEK SPORTOWY
ul. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka, tel. (041) 3501020, tel. fax. (041) 3501022
 www.kazimierzakos.plRegon: 292828617                         NIP: 662-17-36-373

KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy O/ Kazimierza Wielka 94 849300040180013037370003

·         WYCZYN-  Kazimierza Mała start na lotnisku, jeździmy na czas pętla ok. 8 km trasy,  oczywiście zaliczanie po trasie "PK-ów" do klasyfikacji rajdu liczy się jak największa liczba zaliczonych okrążeń. W niedzielę odcinek specjalny za halą KOS jeździmy na czas,  oczywiście zaliczanie po trasie "PK-ów" do klasyfikacji rajdu liczy się jak największa liczba zaliczonych okrążeń.

·         SPORT-  podobnie jak WYCZYN start w sobotę Kazimierza Mała  (klasa najtrudniejsza) + oczywiście zaliczanie po trasie "PK-ów" + odcinek specjalny w niedzielę za halą KOS do klasyfikacji rajdu liczy się jak największa liczba zaliczonych okrążeń.

WKRÓTCE WIĘCEJ INFORMACJI

MIEJSCA NOCLEGOWE W KAZIMIERZY I OKOLICACH
rezerwacja we własnym zakresie!

MOŻLIWOŚĆ NOCLEGU RÓWNIEŻ NA HALI SPORTOWEJ
TAK JAK W ROKU UBIEGŁYM GRATIS!!!

HARMONOGRAM IMPREZY:
przyjmowanie załóg od 11:00 do 13:30 (SPORT i WYCZYN)
Wyjazd na trasę godzina 13:30

·     26.05.12      GODZ. 12.00 – 14.00     ZLOT SAMOCHODÓW TERENOWYCH ORAZ
                                                            SUV'ÓW  (PARKING PRZED HALĄ KOS)
·    26.05.12      GODZ. 14.00 – 14.30     ODPRAWA TECHNICZNA
·    26.05.12      GODZ. 15.00                 START ROLMET      
·    27.05.12      GODZ. 8.30-9.00           ODPRAWA TECHNICZNA PRZED OS
·    27.05.12      GODZ. 9.00                   START PIERWSZEJ ZAŁOGI HALA KOS,
                                                                „ZBIORNIK MAŁOSZÓWKA”
·     27.05.12      GODZ. 15.00                 ZAKOŃCZENIE RAJDU

ORGANIZATOR ZAPEWNIA DLA ZAŁOGI (KIEROWCA + PILOT):
·       KOLACJA Z SOBOTY NA NIEDZIELĘ
·       NIEDZIELA ŚNIADANIE
·       2 DANIA GORĄCE + KAWA LUB HERBATA
·       DARMOWY GODZINNY POBYT NA BASENIE W KAZIMIERZY WIELKIEJ DLA DWÓCH OSÓB
·       DYPLOMY, UPOMINKI, PUCHARY ZA I, II, III MIEJSCA W TRZECH KATEGORIACH,
·       BUFET, GRILL ORAZ MIŁĄ ATMOSFERĘ

WYMOGI TECHNICZNE

·       SAMOCHÓD SPRAWNY TECHNICZNIE, DO 3,5 TONY, ZAREJESTROWANY, POSIADAJĄCY WAŻNE BADANIA TECHNICZNE, OC ORAZ OBOWIĄZKOWO NW
·       KIEROWCA I PILOT MUSZĄ BYĆ OSOBAMI PEŁNOLETNIMI
·       KIEROWCA POSIADA UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI DANEGO TYPU
·       KIEROWCA I PILOT STARTUJĄ W  KASKACH
·       ZAŁOGA OBOWIĄZKOWO PODPISUJE OŚWIADCZENIE…
·       WYPOSAŻENIE POJAZDU – PASY BEZPIECZEŃSTWA, SPRAWNA GAŚNICA, STABILNIE ZAMOCOWANY AKUMULATOR, APTECZKA
·       OBOWIĄZKOWO WYPOSAŻENIE POJAZDU TO: HAKI Z TYŁU I Z PRZODU POJAZDU O WYSTARCZAJĄCEJ WYTRZYMAŁOŚCI, PAŁĄK BEZPIECZEŃSTWA LUB ZAMKNIĘTE NADWOZIE, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA
·       ZAŁOGA PODCZAS ZAWODÓW NIE MOŻE BYĆ POD WYPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
·       W POJEŹDZIE PODCZAS UDZIAŁU W ZAWODACH MOŻE PRZEBYWAĆ TYLKO KIEROWCA I PILOT
·       ZAŁOGA BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGA ZASAD REGULAMINU ORAZ PODPORZĄDKOWUJE SIĘ POLECENIOM ORGANIZATORÓW
·       ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STAN ZDROWIA UCZESTNIKÓW ORAZ SZKODY WYRZĄDZONE W SPRZĘCIE I OSOBACH.
·       UCZESTNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWĄ ZA EWENTUALNIE WYRZĄDZONE SZKODY.
·       UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO PORUSZANIA SIĘ PO ŚCIŚLE WYZNACZONYCH TRASACH

LISTA STARTOWA
AKTUALNA LISTA STARTOWA NA DZIEŃ 20.04.2012

  Kierowca Pilot Samochód   Klasa
1 WTOREK SŁAWOMIR PLUTA RADOSŁAW CZARNY    
2 BOMBA PAWEŁ   MITSUBISHI BRONISZÓW  
3 RYSZARD LAMPA JERZY ROGALA SUZUKI SAMURAI JASTRZĘBIA  
4 PIOTR KOPEĆ DAREK DOPIERAŁA ŁADA NIWA ZAGÓRZYCE  
5 JANUSZ RUSEK   JOŃCZYK PAWEŁ  SUZUKI BULOWICE SPORT
6 SZARAWARA MARIUSZ   MATUSZKIEWICZ MARCIN TOYOTA  KRAKÓW SPORT
7 WOJTCZAK PAWEŁ   SUZUKI SAMURAI KRAKÓW SPORT
8 MARCIN CZAJA   UAZ 469\B   SPORT
9 BŁAUT GRZEGORZ   SUZUKI SAMURAI KRAKÓW  
10 SKRZELA PIOTR KOPEĆ MATEUSZ SUZUKI SANTANA    
11 PIĄTEK RYSZARD   SUZUKI SAMURAI KADZICE SPORT
12 SKÓRA ADAM   Land Rover KRAKÓW  
13 GICAL ANDRZEJ   SAM EV 1 BOCHNIA  
14 KONEFAL KAMIL PAWEŁ ASSMAN   MIELEC  
15 JANUSZ DURBAS RAFAŁ DURBAS SUZUKI SAMURAI PROSZOWICE  
16 ŁYSOŃ DARIUSZ      JEEP WRANGLER     SPORT
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
 

IV Kazimierski Rajd samochodów terenowych zobacz więcej>>

III Kazimierski Rajd samochodów terenowych zobacz więcej>>

II Kazimierski Rajd samochodów terenowych zobacz więcej>>

I Kazimierski Rajd samochodów terenowych zobacz więcej >>

 

Powiatowa Letnia Liga Piłki Nożnej