I Honorowy Bieg Pamięci
 im. mjr. dypl. Ludwika Zwolańskiego

Kazimierza Wielka, dn. 18.06.2017 r.

TRASA BIEGU

    W niedzielę 18.06.2017 nad zbiornikiem Małoszówka w Kazimierzy Wielkiej odbył się I Honorowy Bieg Pamięci im. mjr dypl. Ludwika Bogdana Zwolańskiego, w którym uczestniczyło około 200 biegaczy. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale, a najlepsi puchary i nagrody ufundowane przez Burmistrza Adama Bodziocha. Uczestnicy otrzymali równierz słodkie upominki od radnego Marka Zwolańskiego. W biegu uczestniczyły dzieci, młodzież i dorośli, również żołnierze, którzy wcześniej brali udział w uroczystościach na rynku.
 
Klasyfikacja dziesięciu najlepszych osób w biegu.
 1. Nowak Artur /79/
 2. Węgrzyniak Kamil /15/
 3. Serafin Rafał /74/
 4. Marczyk Roman /46/
 5. Tytko Michał /1/
 6. Odziomek Mariusz /24/
 7. Szarek Damian /41/
 8. Fijałkowski Michał /47/
 9. Kędziora Piotr /82/
 10. Odzrobina Rafał /31/
 

 

-  formularz zgłoszeniowy należy wysłać do dnia 16.06.2017 r.
na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

formularz do pobrania na stronie www.kazimierzawielka.pl oraz  www.kazimierzakos.pl,

 

 Formularz zgłoszeniowy do

 I Honorowego Biegu Pamięci im. mjr. dypl. Ludwika Zwolańskiego

 

Imię i nazwisko

 

Wiek

 

Adres zamieszkania

 

E-mail

 

Telefon kontaktowy

 

Dystans:

     ok. 200 m  /dzieci/

     ok. 1 km  /młodzież/

     5 km  /dorośli/

 

 

Informuję, że znam regulamin Biegu organizowanego przez Urząd MiG Kazimierza Wielka zobowiązuje się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora.

 

                                                                                                                                 …………………………………………………..

                                                                                                  Podpis

 

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny (mój podopieczny jest zdolny/a) do udziału w Biegu i uczestniczę w nim na własną odpowiedzialność ( podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dn. 12.09.01r. Dz.U. Nr 101, poz.1095)                                                 
                                                                                                                             …………………………………………………..

                                                                                                  Podpis

 

REGULAMIN

I Honorowy Bieg Pamięci im. mjr. dypl. Ludwika Zwolańskiego

Kazimierza Wielka, dn. 18.06.2017 r.

 

1.      Cel biegu

·         Uhonorowanie Pamięciim. mjr. Ludwika Zwolańskiego
·         Propagowanie zdrowego trybu życia,
·         Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
·         Promocja miasta i regionu,

2.  Organizator

·         Urząd MiG w Kazimierzy Wielkiej

     Współorganizatorzy

·         Kazimierski Ośrodek Sportowy,
·         Kazimierski Ośrodek Kultury

Patronat

·         Dowódca 16 Batalionu Powietrznodesantowego

3. Termin, miejsce i kategorie

·         18.06.2017 r., godz. 10.45 -12.00 przyjmowanie zgłoszeń
·         18.06.2017 r., start biegu dzieci /w zależności od ilości zgłoszeń/ ok. 0,2 km – godz. 12.00 /kategoria przedszkolaki i kasy „0”
·         18.06.2017r., start  biegu młodzież ok. 1 km – godz. 12.15
·         18.06.2017r., start  biegu  głównego 5 km -  godz. 12.30

4. Zgłoszenia i opłaty
-  formularz zgłoszeniowy należy wysłać do dnia 16.06.2018 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  formularz do pobrania na stronie www.kazimierzawielka.pl oraz  www.kazimierzakos.pl,
- w dniu biegu zgłoszenia przyjmowane będą ( w godzinach: 10:45 – 11:50)
- Udział w biegach jest  bezpłatny !

Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal !!!

Imię i nazwisko

 

Wiek

 

Adres zamieszkania

 

E-mail

 

Telefon kontaktowy

 

Dystans:

     ok. 200 m  /dzieci/

     ok. 1 km  /młodzież/

     5 km  /dorośli/

 

 

Informuję, że znam regulamin Biegu organizowanego przez Urząd MiG Kazimierza Wielka zobowiązuje się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora.

                                                                                                                                …………………………………………………..

                                                                                                  Podpis

 

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny (mój podopieczny jest zdolny/a) do udziału
w Biegu i uczestniczę w nim na własną odpowiedzialność ( podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dn. 12.09.01r. Dz.U. Nr 101, poz.1095)                                                                                                               

                                                                                                                                 …………………………………………………..

                                                                                                  Podpis

 

5. Dane techniczne biegu
Bieg na 1000 m, trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości, co 100 m.
Bieg na 5 km trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości co 100 m..
Max. czas biegu- 40 min.       - typ biegu : uliczny

Trasa biegu
- Start i Meta – zalew Małoszówka Kazimierza Wielka

6. Warunki uczestnictwa

 • Wszystkie chętne osoby popierające ideę zdrowego trybu życia oraz
 • Warunkiem dopuszczenia do biegu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • W biegu mogą brać udział tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych
  i lekarskich. Organizator zaleca startującym wykonanie badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu – o ile takowych nie posiadają.

·         Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
·         Osoby, którym organizator lub oznakowany przedstawiciel organizatora odmówi prawa uczestnictwa w biegu. Przedstawiciel organizatora nie musi podawać przyczyny, dla której odmówił udziału w biegu danej osobie.
·         Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
·         Udział w biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Inne

·         Bieg  odbędzie się bez względu na pogodę.
·         Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyny.
·         Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.

Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku
 w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu.

·         Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
·         Organizator zabezpiecza służby porządkowe na trasie biegu, napoje oraz pomoc medyczną. Lekarz zabezpieczający zawody nie wykonuje badań dopuszczających do biegu.

·         Zawodnicy są zobowiązani do biegu prawą stroną jezdni.
·         Numer startowy podczas biegu powinien być przypięty przez zawodnika z przodu, centralnie na klatce piersiowej.
·         Uczestnicy biegu, którzy po upływie 1 godziny od startu nie dotrą do mety, zobowiązani są do  przerwania biegu i zejścia z trasy.
·         Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu,  które mogą zostać przedstawione na stronie internetowej organizatora, bądź zostaną podane do wiadomości przed startem w dniu imprezy.
·         Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane

z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników.
·         Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

Kontakt:
tel. 41 3501  020 , 696 486 555 Robert Pleszyński

 

wkrótce wiącej informacji...

STAROSTA POWIATU KAZIMIERSKIEGO
ORAZ
KAZIMIERSKI OŚRODEK SPORTOWY
ZAPRASZAJĄ NA  
”BIEGI PRZEŁAJOWE Z OKAZJI DNIA DZIECKA"
 
 
 
Wyniki:
Szkoła Podstawowa – Dziewczęta Młodsze
Nazwisko i Imię
Szkoła
Miejsce
KALINA KWIECIEŃ
SP 3 KW
I
BZDOŃ KAROLINA
WIELGUS
II
GALBAS ANNA
TOPOLA
III
CZECHOWSKA WIOLETTA
SP 3 KW
IV
GUCAŁ ALEKSANDRA
SP 3 KW
V
MAJ ALEKSANDRA
WIELGUS
VI
KAŁAT OLIWIA
SKALBMIERZ
VII
ZAPIÓR ANNA
WIELGUS
VIII
KARBOWNICZEK OLA
SP 3 KW
IX
BIAŁCZYK OLIWIA
SKALBMIERZ
X
Szkoła Podstawowa – Chłopcy Młodsi
Nazwisko i Imię
Szkoła
Miejsce
KAŁUŻA KRYSTIAN
SP 3 KW
I
KRAWCZYK NORBERT
SP 1 KW
II
CHUMIKOWSKI OSKAR
ST CUDZYNOWICE
III
LUBERA KAMIL
SP 1 KW
IV
WALIGÓRA WIKTOR
SKALBMIERZ
V
SWAT FRANCISZEK
SP 3 KW
VI
SZCZERBA GRACJAN
SP 1 KW
VII
HOŁDA MIKOŁAJ
SP 3 KW
VIII
BARTOS ERYK
SP 3 KW
IX
TORA KACPER
SKALBMIERZ
X
Szkoła Podstawowa – Dziewczęta Starsze
Nazwisko i Imię
Szkoła
Miejsce
SIWIEC WIKTORIA
SP 3 KW
I
KOZIK ROKSANA
SP 3 KW
II
JACH NIKOLA
SP 3 KW
III
ŻWIREK JULIA
SP 3 KW
IV
OLSZYCKA GABRIELA
SP 3 KW
V
ADAMCZYK MARIA
SP 1 KW
VI
GODZISZ KAMILA
SP 3 KW
VII
ZAPART NIKOLA
SP 1 KW
VIII
SŁABOSZ MARTYNA
SKALBMIERZ
IX
WENDEL SYLWIA
WIELGUS
X
Szkoła Podstawowa – Chłopcy Starsi
Nazwisko i Imię
Szkoła
Miejsce
BROCIEK BARTOSZ
SKALBMIERZ
I
SORKOWICZ MATEUSZ
SKALBMIERZ
II
GUCAŁ PATRYK
SP 3 KW
III
CELUCH DANIEL
SP 1 KW
IV
BAZAN BARTŁOMIEJ
SP 3 KW
V
COULIBALY LAMINE
SP 3 KW
VI
MYSIOR PATRYK
SP 1 KW
VII
KARBOWNICZEK ŁUKASZ
SP 3 KW
VIII
JUSZCZYK FILIP
ST CUDZYNOWICE
IX
PAŚ PATRYK
SP 1 KW
X
Gimnazjum – Dziewczęta
Nazwisko i Imię
Szkoła
Miejsce
PRAGNĄCA KAMILA
KAZIMIERZA W.
I
JAGŁA KAMILA
KAZIMIERZA W.
II
WALOCH GABRIELA
CIESZKOWY
III
ROJEWSKA WIKTORIA
KAZIMIERZA W.
IV
SEWERYN ŻANETA
CIESZKOWY
V
JAMRÓZ MARZENA
KAZIMIERZA W.
VI
BIEL NATALIA
SKALBMIERZ
VII
SODO DOMINIKA
KAZIMIERZA W.
VIII
GRACA NATALIA
KAZIMIERZA W.
IX
ADAMUSIK AGATA
KAZIMIERZA W.
X
Gimnazjum – Chłopcy
Nazwisko i Imię
Szkoła
Miejsce
HAMUDA MATEUSZ
KAZIMIERZA W.
I
OBARZANEK KRZYSZTOF
KAZIMIERZA W.
II
DUDA DAWID
KAZIMIERZA W.
III
PŁATEK DOMINIK
TOPOLA
IV
JAJEŚNIAK BARTŁOMIEJ
CIESZKOWY
V
BACZYŃSKI FILIP
KAZIMIERZA W.
VI
CHŁOND WOJCIECH
SKALBMIERZ
VII
BANASIK OSKAR
KAZIMIERZA W.
VIII
BAZAN MATEUSZ
KAZIMIERZA W.
IX
SAGAN FILIP
CIESZKOWY
X
Szkoły Ponadgimnazjalne – Dziewczęta
Nazwisko i Imię
Szkoła
Miejsce
BAZAN MAGDALENA
ZSR CUDZYNOWICE
I
NOWAK BARBARA
ZSR CUDZYNOWICE
II
NIEDŹWIEDŹ BERNADETTA
ZSR CUDZYNOWICE
III
GAJDA ALEKSANDRA
ZSR CUDZYNOWICE
IV
ŚMITKOWSKA MAGDALENA
ZSZ ODONÓW
V
ZIELENIEWSKA DAGMARA
LO KW
VI
SOBIERAJ IZABELA
ZSZ ODONÓW
VII
MAMAJ WIKTORIA
LO KW
VIII
MAJ ALEKSANDRA
LO KW
IX
NOWAK PAULINA
LO KW
X
Szkoły Ponadgimnazjalne – Chłopcy
Nazwisko i Imię
Szkoła
Miejsce
BANAŚ SEBASTIAN
ZSR CUDZYNOWICE
I
ADAMCZYK ARKADIUSZ
ZSR CUDZYNOWICE
II
MANDECKI MATEUSZ
ZDZ KW
III
WIECHA MATEUSZ
ZSR CUDZYNOWICE
IV
WILK KRYSTIAN
ZDZ KW
V
OLEŚ DAWID
LO KW
VI
SOWA KRZYSZTOF
ZSZ ODONÓW
VII
ZARÓD KORNEL
ZSZ ODONÓW
VIII
MOŻDŻEŃ BARTEK
LO KW
IX
SZYMAŃSKI DOMINIK
ZSZ ODONÓW
X
Szkoły Podstawowe
Szkoła
Dziew
Młodsze
Chłopcy Młodsi
Dziewczęta Starsze
Dziewczęta Młodsze
Suma PKT
Miejsce
SP 3 KW
23
18
27
19
87
I
SP 1 KW
0
20
8
12
40
II
SKALBMIERZ
5
7
2
19
33
III
WIELGUS
17
0
1
0
18
IV
ST CUDZYNOWICE
0
8
0
2
10
V
TOPOLA
8
0
0
0
8
VI
Gimnazjum
Szkoła
Dziew
 
Chłopcy
Suma PKT
Miejsce
KAZIMIERZA W.
26
27
53
I
CIESZKOWY
14
7
21
II
SKALBMIERZ
4
4
8
III
TOPOLA
0
7
7
IV
WIELGUS
0
0
0
V
Szkoły Ponadgimnazjalne
Szkoła
Dziew
 
Chłopcy
Suma PKT
Miejsce
ZSR CUDZYNOWICE
27
26
53
I
ZSZ ODONÓW
10
8
18
II
LO KW
10
7
17
III
ZDZ KW
0
14
14
IV
 
Organizator:  Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, Kazimierski Ośrodek Sportowy oraz Szkolny Związek Sportowy
 
Termin i miejsce zawodów:          01.06.2017 /czwartek/ godz. 930
 
   Zawody odbędą się na terenie Kazimierskiego Ośrodka Sportowego, ul. Kościuszki 13
     i okolicy .
 
Zgłoszenia:     należy dokonać w dniu zawodów do godziny 915 lub e mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Zasady:
Biegi przełajowe odbędą się w czterech kategoriach (chłopcy i dziewczynki):
 • Szkoły podstawowe klasy IV i młodsze dystans 500 m
 • Szkoły podstawowe klasy V i VI dystans 600 m
 • Gimnazja dziewczęta dystans 800 m, chłopcy dystans 1000 m
 • Szkoły ponadgimnazjalne dziewczęta dystans 1000 m, chłopcy dystans 1200 m
  W każdej kategorii punktowanych jest 10 pierwszych miejsc wg klucza:
    1 miejsce -10 punktów, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6, 6-5, 7-4, 8-3, 9-2, 10-1, -
 
Klasyfikacja drużynowa to suma punktów trzech najlepszych zawodników z danej szkoły.
Nagrody:
Indywidualnie : Pierwsze trzy miejsca otrzymują medale i dyplomy
                       w każdej kategorii.
Drużynowo: Pierwsze trzy szkoły otrzymują puchary i dyplomy.
 
  PONADTO ZAPRASZAJĄ NA
        ”ZAWODY PŁYWACKIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA”
 
                   W kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz  średnich dnia 02.06.2017 (piątek) o godz. 9.30.
          Zgłoszenia należy dokonać w dniu zawodów, style oraz dystanse zostaną ustalone z opiekunami w dniu zawodów.
          Organizator Pan Zbigniew Kwiecień tel. 607 919 199
 
 
                                                                                                                     SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 
                       ZA ORGANIZATORÓW
                       Stefan Marzec

 

Automobilklub Kielecki Koło w Kazimierzy Wielkiej, Starostwa Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej i Pińczowie

oraz UMiG Skalbmierz zapraszają  na:

XIV Rajd Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej

 

Program

20.05.2017r.

9,00–Kazimierski Ośrodek Sportowy www.kazimierzakos.pl- próby sprawnościowe z udziałem dzieci z Domu Dziecka. Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą patriotyczny zryw  w okresie od  24 lipcu do 12 sierpnia 1944 roku, który zaowocował utworzeniem Republiki Partyzanckiej, obejmującej swoim obszarem ok. 1000 km2 (Proszowice, Nowe Brzesko, Opatowiec, Nowy Korczyn, Kazimierza Wielka, Słomniki, Miechów, Jędrzejów, Pińczów, Wiślica, Skalbmierz).

10,00Skalbmierz.  W tym roku  miasto obchodzi 800 lecie wzmiankowania (prawa miejskie uzyskał w roku 1342). Przed 1217 rokiem istniał tu kościół.  Stąd  pochodził Stanisław ze Skalbmierza (1365-1431) pierwszy rektor wznowionej Akademii Krakowskiej, twórca polskiego prawa międzynawowego (kazanie o wojnie sprawiedliwej), autor ok. 600 kazań, kanonik wawelski, spowiednik królowej Jadwigi, wygłosił również kazanie na jej pogrzebie. Zmarł podczas celebrowania mszy            w katedrze wawelskiej i tam spoczywa. W przykościelnej skalbmierskiej  szkole, przygotowującej do studiów, pierwsze nauki pobierał mieszkający w pobliskiej Topoli  Mikołaj Rej (1505-1569) ojciec literatury polskiej. W Skalbmierzu u swojego stryja notariusz kilkakrotnie przebywała kilkunastoletnia Maria Skłodowska. W katedrze  między innymi zabytkowe, odnowione stalle , obraz szkoły flamandzkiej ( ucznia Rubensa) Jakuba Jordeansa „Pokłon Trzech Króli”.

12,00– Młodzawy. Jak pisałAdolf Dygasiński –„CzymRzym dla Europy, Częstochowa dla Polski, tym Młodzawy dla Ponidzia”.  Od 1326 roku istniała tu już parafia. Obecny kościół rozpoczął budować w 1716 roku  Michał Kępski, podczaszy bracławski. Pod prezbiterium znajdują się krypty Wielopolskich między innymi  Aleksandra, XII ordynata pińczowskiego, polityka, dyplomaty, naczelnika Rządu Cywilnego, wiceprezesa Rady Stanu Królestwa, spoczywa tam również margrabia Józef Gonzaga Myszkowski, czy też rodzice kardynała Zbigniewa Oleśnickiego.

13,30- Pińczów www.pinczow.pl - prezentacja pojazdów na parkingu przed muzeum. Zwiedzanie muzeum, a później w podziemiach obiad. Pińczów prawa miejskie otrzymał w 1429 roku, był ośrodkiem reformacji, w latach 1555-61 istniała tu protestancka drukarnia, pod koniec XVI w. Santi Gucci ( nadworny architekt  Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy),  wykorzystując wyjątkowe własności kamienia pińczowskiego, prowadził  zakład kamieniarski. W 1701 roku powstała     tu szkoła gimnazjalna, która była   pod opieką Akademii Krakowskiej. Uczęszczał   do niej Hugo Kołłątaj, późniejszy proboszcz Pińczowa. Podczas Republiki Partyzanckiej (Pińczowskiej) 10.04.1944 r. oddział BCh  po udanej akcji                 na hitlerowskie więzienie uwalnił 281 więźniów.

16,00– Chałupki - Ośrodek Tradycji Garncarstwa

18,00Tor Kielce  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   wjazd gratis-    impreza Automobilklubu Kieleckiego, próby sprawnościowe z udziałem tylko samochodów wyprodukowanych przed 1991 rokiem.

20,30- Hotel Pod Jaskółką Tumlin Osowa  (rezerwacja i opłaty indywidualnie)-  tel.          41 3003058, www.podjaskolka.pl.  W lokalu  są komunie, które kończą się ok.  godz. 21. W odległości ok. 5 km znajdują się również :  Pensjonat - Aleksandry Budkiewicz -       41 303 46 28, www.olwo.pl i motel na Torze Kielce – 798118230, www.automobilklub.kielce.pl

21.05.

7,30-8,30-Śniadanie.

9,00 -   Zbiórka i przejazd do Kostomłotów do  kamieniołomu Laskowa w którym odkryto najstarsze na świecie rafy koralowe-390 mln. lat.  Przypomnę, że wcześniej w pobliskim   Zachełmiu odkryto sprzed 395 mil lat  ślady wyjścia  z wody tetrapodów.

10,00Grodowa Góra- miejsce rytualne  plemion pogańskich.

10,40  -Chrusty koło Zagnańska- oceanarium www.ocanika.pl

             Zakończenie rajdu.  

 

Uwaga: wpisowe  w wysokości 20 zł od pojazdu  zostanie pobrane podczas imprezy. Uczestnicy płacą  indywidualnie za: konsumpcję, hotel,  bilety wstępu, ognisko, powyższe ceny mogą ulec niewielkim zmianom. Podaje przykładowe ceny. Bilet wstępu do muzeum       i synagogi w Pińczowie- 8 zł. Obiad w postaci zupy, filetu z kurczak i kompotu - 17 zł (Restauracja Kwadrans). Ośrodek Tradycji Garncarstwa- 4 zł, oceanarium- 21 zł. W  tym roku ognisko organizujemy sami. Na terenie kempingu –Tor Kielce mamy zabezpieczone drewno, resztę organizujemy sami, każdy według potrzeb. Dzieci i młodzież proszę                 o zabranie  ważnych legitymacji szkolnych. Jak co roku organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele niespodzianek.

Więcej informacji: Marek Krupa   509513300  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.kazimierzakos.pl

 

IV Kazimierski Bieg "Szlakiem Megalitów"
25.09.2016 r.
Bieg Główny 10 km
Zwycięzca Biegu
Kubiec Dawid /35:34/
II Miejsce      Rudziński Jacek /35:39/
III Miejsce     Augustyński Sylwester
 
Zwyciężczyni Biegu
Lisowska-Woś Agnieszka /46:47/
II Miejsce      Gąsienica-Rój Anna /47:07/
III Miejsce     Kozub Dorota /47:27/

Relacje foto, video

Wyniki:
10 km Mężczyźni 16-34 lata
L.p Nazwisko i Imię Czas Miejsce
1 Kubiec Dawid - Starachowice 35:34 I
2 Rudziński Jacek - Kocmyrzów 35:39 II
3 Tytko Michał Kazimierza Wielka 40:24 III
4 Kotwica Kacper - Odonów 45:40 IV
5 Popiołek Grzegorz - Kraków 45:55 V
6 Wójcik Michał - Czarnocin 46:05 VI
7 Ziętara Marcin - Kazimierza Wielka 46:18 VII
8 Kwiecień Wojciech - Stradlice 47:13 VIII
9 Walkiewicz Paweł - Kazimierza Wielka 48:13 IX
10 Lotko Sebastian - Odonów 48:41 X
11 Jach Marcin - Kazimierza Mała 49:16 XI
12 Klimczyk Adam -Wojciechów 49:21 XII
13 Piotrowski Piotr - Kazimierza W. 52:38 XIII
14 Gołdyn Piotr - Jakuszowice 53:10 XIV
15 Parwa Michał - Dziekanowice 54:24 XV
16 Piątek Mateusz - Kazimierza Wielka 55:02 XVI
10 km Mężczyźni 35-49 lata
L.p Nazwisko i Imię Czas Miejsce
1 Augustyński Sylwester - Kraków 38:54 I
2 Okrajek Zbigniew - Posądza 40:56 II
3 Piątek Paweł - Kazimierza Wielka 56:50 III
10 km Mężczyźni 50-59 lata
L.p Nazwisko i Imię Czas Miejsce
1 Łabudzki Jacek - Sandomierz 42:05 I
2 Jackowski Zbigniew - Jędrzejów 46:25 II
10 km Mężczyźni 60 lat i pow.
L.p Nazwisko i Imię Czas Miejsce
1 Szczepanik Andrzej - Kazimierza Wielka 46:33 I
10 km Open Kobiety
L.p Nazwisko i Imię Czas Miejsce
1 Lisowska-Woś Agnieszka - Niepołomice 46:47 I
2 Gasienica-Roj Anna - Zakopane 47:07 II
3 Kozub Dorota - Opole 47:27 III
5 km Kobiety 16-34 lata
L.p Nazwisko i Imię Czas Miejsce
1 Karolina Gąsienica-Roj  - Zakopane 25:43 I
2 Ziętek Małgorzata - Kazimierza Wielka 29:28 II
3 Zapart Aleksandra - Wojciechów 29:46 III
4 Kowalska Karolina - Wojciechów 31:33 IV
5 Dzikowska Greta - Kazimierza Wielka NK  
5 km Kobiety 35-49 lata
L.p Nazwisko i Imię Czas Miejsce
1 Wojtaś Renata - Pińczów 27:41 I
2 Augustyńska Kinga - Kraków 29:44 II
5 km Mężczyźni 16-34 lata
L.p Nazwisko i Imię Czas Miejsce
1 Augustyn Marcin 22:13 I
2 Traczoń Tomasz - Kazimierza Wielka 27:46 II
3 Miszczyk Paweł - Kazimierza Wielka 29:04 III
4 Kapuśnik Krystian - Siedliska NK IV
5 km Mężczyźni 35-49 lata
L.p
Nazwisko i Imię
Czas
Miejsce
1
Sobczyk Piotr - Kielce
21:02
I
2
Stępień Marcin
23:42
II
3
Gąsienica-Roj Tomasz - Zakopane 24:52 III
4 Koper Adrian - Kazimierza Wielka 28:43 IV
5 km Mężczyźni 50 lat i pow
L.p Nazwisko i Imię Czas Miejsce
1 Kapa Andrzej 21:17 I
2 Matyjewicz Michał - Chruszczyna Wielka 31:07 II
5 km Kobiety “Nordic Walking”
L.p Nazwisko i Imię Czas Miejsce
1 Zygadło Agnieszka - Kraków 38:00 I
2 Wąsik Magdalena - Nowe Brzesko 38:33 II
3 Kot Edyta - Cieszkowy 40:41 III
4 Kot-Kądziela Joanna - Cieszkowy 40:12 IV
5 Świstak Lidia - Opatkowice 43:57 V
6 Fejgelson Anna - Kraków 50:15 VI
5 km Mężczyźni “Nordic Walking”
L.p Nazwisko i Imię Czas Miejsce
1 Świstak Władysław - Opatkowice 39:00 I
1 km Szkoły Podstawowe kl. I-III Dziewczęta
L.p
Nazwiski i Imię
Miejsce
1
Woś Milena
I
2
Paś Wiktoria
II
3
Szlęk Wiktoria
III
4
Pawłowska Anna
IV
5
Buczak Alina
V
6
Polanko Amelia
VI
1 km Szkoły Podstawowe kl. I-III Chłopcy
L.p
Nazwiski i Imię
Miejsce
1
Pawłowski Jakub
I
2
Bartos Eryk
II
3
Szlęk Kacper
III
4
Cieśla Jakub
IV
5
Trędowski Dominik
V
6
Chaber Mikołaj
VI
7
Dybał Franek
VII
1 km Szkoły Podstawowe kl. IV-VI Dziewczęta
L.p
Nazwiski i Imię
Miejsce
1
Jach Nikola
I
2
Gąsienica-Roj Marcelina
II
3
Nikola Zapart
III
4
Żwirek Julia
IV
5
Skowron Aleksandra
V
6
Wojtasik Gabriela
VI
7
Cieśla Anna
VII
8
Maderak Aleksandra
VIII
9 Szmigiel Roksana IX
10 Kulpa Wiktoria X
1 km Szkoły Podstawowe kl. IV-VI Chłopcy
L.p
Nazwiski i Imię
Miejsce
1
Coulibaly Lamine
I
2
Baran Bartłomiej
II
3
Paś Patryk
III
4
Swat Franciszek
IV
5
Coulibaly David
V
6
Klimczyk Szymon
VI
1 km Gimnazjum Dziewczęta
L.p
Nazwiski i Imię
Miejsce
1
Kocel Julia
I
2
Małek Liliana
II
3 Smutek Karina III
4 Wróbel Zuzanna IV
5 Podsiadło Natalia V
1 km Gimnazjum Chłopcy
L.p
Nazwiski i Imię
Miejsce
1
Hamuda Mateusz
I
2
Gąsienica-Roj Szymon
II
3
Piorunowicz Eryk
III
4 Zimnicki Mateusz IV
5 Dybał Filip V
 
200 m Przedszkolaki
L.p
Nazwiski i Imię
1
Wojtasik Karol
2
Krawczyk Franciszek
3
Adamek Zuzanna
4
Drabik Amelia
5
Radziszewska Victoria
6
Kwiecień Kamila
7
Kozioł Patryk
8
Curyło Malwina
9 Woś Sebastian
10 Hamuda Jakub
11 Perek Nikolas
12 Buczak Igor
13 Polanko Zuzanna
14 Lubera Stanisław
15 Stępień Hanna
16 Woźniak Weronika
 
 
Termin, miejsce i kategorie
· 25.09.2016 r., godz. 09.00 -11.30 przyjmowanie zgłoszeń
· 25.09.2016 r., start biegu dzieci /w zależności od ilości zgłoszeń/
ok. 0,2 km – godz. 12.15 /kategoria przedszkolaki i kasy „0”
· 25.09.2016 r., start biegu amatorów
ok. 1 km – godz. 12. 30 /kategoria:
- Szk. Podst. klasy I-III, kategoria K/M
- Szk. Podst. klasy IV-VI,   kategoria K/M
- Szk. Gimnazjalne,   kategoria K/M
· 25.09.2016 r., start biegu 5 km oraz “nordic walking”  5 km – godz. 13.00 - ul. Kościuszki, parku miejskiego okolic zbiornika retencyjnego w Kazimierzy Wielkiej
 -  Bieg  5kmkategoria
   -  K /M               - 16 – 34 lat
   -  K /M               - 35 – 49 lat
  - K /M               - 50 i pow.
· 25.09.2016 r., start biegu   10 km – godz. 13.15 - ul. Kościuszki , parku miejskiego okolic zbiornika retencyjnego w Kazimierzy Wielkiej
-  Bieg Główny 10km kategorie:
K /M               - 16 – 34 lat
K /M               - 35 – 49 lat
K /M               - 50 - 59 lat
K /M               - 60 i pow.
K/M                OPEN
·  25.09.2016 r., godz. 9.00 -11.30 przyjmowanie zgłoszeń
·  25.09.2016 r., start biegu dzieci /w zależności od ilości zgłoszeń/
ok. 0,2 km – godz. 12.15 /kategoria przedszkolaki i kasy „0”
· 25.09.2016 r., start biegu amatorów
ok. 1 km – godz. 12. 30 /kategoria:
- Szk. Podst. klasy I-III, kategoria K/M
- Szk. Podst. klasy IV-VI,   kategoria K/M
- Szk. Gimnazjalne,   kategoria K/M
· 25.09.2016 r., start biegu 5 km “nordic walking” – godz. 13.00 - ul. Kościuszki, parku miejskiego okolic zbiornika retencyjnego w Kazimierzy Wielkiej
-  kategoria          OPEN K/M
25.09.2016 r., start biegu  5 oraz 10 km – godz. 13.15 - ul. Kościuszki , parku miejskiego okolic zbiornika retencyjnego w Kazimierzy Wielkiej
-  Bieg Główny 10km kategorie:
K /M               - 16 – 34 lat
K /M               - 35 – 49 lat
K /M               - 50 - 59 lat
K /M               - 60 i pow.
K/M                OPEN
Organizator zastrzega sobie prawo w przypadku małej ilości uczestników zmiany regulaminu poszczególnych kategoriach.
 Zgłoszenia i opłaty
-  formularz zgłoszeniowy należy wysłać do dnia 22.09.2016 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  formularz do pobrania na stroniewww.kazimierzakos.pl
- w dniu biegu zgłoszenia przyjmowane będą ( w godzinach: 9:00 – 11:30)
Opłaty dotyczą biegu na 5 i 10 km
oplata wynosi 20 zł na konto do dnia 22.09.2016/czwartek/ :  Tytuł przelewu „Opłata startowa imię i nazwisko kategoria oraz rocznik” za każdą zgłaszaną osobę
 Bank Spółdzielczy O/ Kazimierza Wielka 94 849300040180013037370003,
 Kazimierski Ośrodek Sportowyul. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka,
- opłata w dniu zawodów w biurze 30 zł
- Pozostałe kategorie bezpłatne !
Formularz zgłoszeniowy do Biegu Szlakiem Megalitów 2016 powinien zawierć
Imię i nazwisko
 
Wiek / klasa dotyczy szkół/
 
Adres zamieszkania
 
E-mail
 
Telefon kontaktowy
 
Dystans:
 
 
      1km
      5 km
      10 km
(zakreślić/podkreślić właściwe pole)
 
Informuję, że znam regulamin Biegu organizowanego przez Kazimierski Ośrodek Sportowy i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora.
                                                                                                     
…………………………………………………..
                                                                                                  Podpis
 
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny (mój podopieczny jest zdolny/a) do udziału
w Biegu Ulicznym i uczestniczę w nim na własną odpowiedzialność ( podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dn. 12.09.01r. Dz.U. Nr 101, poz.1095).
 
…………………………………………………..
                                                                                                  Podpis
- Dane techniczne biegu
Bieg na 1000 m, trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości, co 100 m. Każdy może wziąć udział
w biegu amatorskim!
Bieg na 5 km trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości co 100 m..
Max. czas biegu- 40 min.       - typ biegu : uliczny
Bieg na 10km  trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości co 100 m..
Max. czas biegu- 1h 20 min.  - typ biegu : uliczny
Bieg na 5 km „nordic walking”  - trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze w oznakowanych kamizelkach, rozstawieni w odległości co 100 m..
Max. czas biegu- 40 min. - typ biegu : uliczny
Trasa biegu
- Start – Kazimierski Ośrodek Sportowy ul. Kościuszki 13
- Park Miejski
- ul. Kościuszki oraz tereny droga obok zbiornika retencyjnego
Meta: Kazimierski Ośrodek Sportowy ul. Kościuszki 13
-Warunki uczestnictwa
 • Wszystkie chętne osoby popierające ideę zdrowego trybu życia
 • Warunkiem dopuszczenia do biegu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • W biegu mogą brać udział tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych
  i lekarskich. Organizator zaleca startującym wykonanie badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu – o ile takowych nie posiadają.
· Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
· Osoby, którym organizator lub oznakowany przedstawiciel organizatora odmówi prawa uczestnictwa w biegu. Przedstawiciel organizatora nie musi podawać przyczyny, dla której odmówił udziału w biegu danej osobie.
·Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
Trasa Biegu z poprzedniej edycji może ulec małym zmianom

Lista Startowa:

BIEG GŁÓWNY Dystans 10 km
Kobiety- 16 – 34 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
 
2
 
3
 
4
 
Kobiety- 35 – 49 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
Kozub Dorota
2
Solarz Agnieszka
3
Anna Gąsienica-Roj
4
 
Kobiety- 50 - 59 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
 
2
 
3
 
4
 
Kobiety- 60 lat i pow.
L.p
Nazwisko i Imię
1
 
2
 
3
 
4
 
Mężczyźni- 16 – 34 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
Gołdyn Piotr
2
Wojciech Kwieciń
3
Mateusz Piątek
4
Ziętara Marcin
5 Parwa Michał
6 Walkiewicz Paweł
7 Wójcik Michał
8 Piotrowski Piotr
Mężczyźni- 35 – 49 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
Piątek Paweł
2
Solarz Grzegorz
3
Wątek Tomek
4
Okrajek Zbigniew
5 Augustyński Sylwester
   
Mężczyźni- 50 - 59 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
Jacek Łabudzki
2
 
3
 
4
 
5  
Mężczyźni- 60 lat i pow.
L.p
Nazwisko i Imię
1
Szczepanik Andrzej
2
 
3
 
4
 
5  
Dystans 5 km
Kobiety  -16 – 34 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
Zapart Aleksandra
2
Dzikowska Greta
3
Karolina Gąsienica-Roj
4
 
Kobiety - 35 – 49 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
Augustyńska Kinga
2
 
3
 
4
 
Kobiety - 50 i pow.
L.p
Nazwisko i Imię
1
 
2
 
3
 
4
 
Mężczyźni-16 – 34 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
 
2
 
3
 
4
 
Mężczyźni - 35 – 49 lat
L.p
Nazwisko i Imię
1
Tomasz Gąsienica-Roj
2
 
3
 
4
 
Mężczyźni - 50 i pow.
L.p
Nazwisko i Imię
1
Matyjewicz Michał
2
 
3
 
4
 
Dystans 5 km Nordic Walking
Kobiety
L.p
Nazwisko i Imię
1 Wasik Magdalena
2 Fejgelson Anna
3 Kądziela- Kot Joanna
4 Kot Edyta
5 Zygadło Agnieszka
 
 

Wkrótce więcej informacji.

Podkategorie

V KAZIMIERSKI RAJD SAMOCHODÓW TERENOWYCH
26-27 MAJ 2012

AKTUALNA LISTA STARTOWA


ZOBACZ JAK BYŁO W UBIEGŁYM ROKU !!!http://www.youtube.com/watch?v=WjR_M7eKgngZAPRASZAMY!!!

ZGŁOSZENIA ZAŁÓG ORAZ WPISOWE W KWOCIE
2 DNI         - 350 ZŁ (SOBOTA, NIEDZIELA)
 PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 21.05.2012
I POWINNO ZAWIERAĆ: NAZWISKO I IMIĘ KIEROWCY ORAZ PILOTA, ADRES ZAMIESZKANIA, TEL. KONTAKTOWY, MARKĘ, TYP SAMOCHODU ORAZ NR REJESTRACYJNY. OSTATECZNYM POTWIERDZENIEM UCZESTNICTWA JEST WPŁYW  KWOTY NA KONTO W WYZNACZONYM TERMINIE. W PRZYPADKU BRAKU MIEJSC POWYŻSZA KWOTA BĘDZIE ZWRACANA POMNIEJSZONA O KOSZT PRZELEWU. PO TYM TERMINIE W WYPADKU WOLNYCH MIEJSC KWOTA WPISOWEGO WZRASTA DO 400 ZŁ OD ZAŁOGI. KOLEJNOŚĆ WPŁYWU KWOTY NA KONTO DECYDOWAĆ BĘDZIE O UCZESTNICTWIE W RAJDZIE

ZGŁOSZENIE POWINNO BYĆ PRZESŁANE FAKSEM NA NUMER 0413501022 LUB E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KAZIMIERSKI OŚRODEK SPORTOWY
ul. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka, tel. (041) 3501020, tel. fax. (041) 3501022
 www.kazimierzakos.plRegon: 292828617                         NIP: 662-17-36-373

KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy O/ Kazimierza Wielka 94 849300040180013037370003

·         WYCZYN-  Kazimierza Mała start na lotnisku, jeździmy na czas pętla ok. 8 km trasy,  oczywiście zaliczanie po trasie "PK-ów" do klasyfikacji rajdu liczy się jak największa liczba zaliczonych okrążeń. W niedzielę odcinek specjalny za halą KOS jeździmy na czas,  oczywiście zaliczanie po trasie "PK-ów" do klasyfikacji rajdu liczy się jak największa liczba zaliczonych okrążeń.

·         SPORT-  podobnie jak WYCZYN start w sobotę Kazimierza Mała  (klasa najtrudniejsza) + oczywiście zaliczanie po trasie "PK-ów" + odcinek specjalny w niedzielę za halą KOS do klasyfikacji rajdu liczy się jak największa liczba zaliczonych okrążeń.

WKRÓTCE WIĘCEJ INFORMACJI

MIEJSCA NOCLEGOWE W KAZIMIERZY I OKOLICACH
rezerwacja we własnym zakresie!

MOŻLIWOŚĆ NOCLEGU RÓWNIEŻ NA HALI SPORTOWEJ
TAK JAK W ROKU UBIEGŁYM GRATIS!!!

HARMONOGRAM IMPREZY:
przyjmowanie załóg od 11:00 do 13:30 (SPORT i WYCZYN)
Wyjazd na trasę godzina 13:30

·     26.05.12      GODZ. 12.00 – 14.00     ZLOT SAMOCHODÓW TERENOWYCH ORAZ
                                                            SUV'ÓW  (PARKING PRZED HALĄ KOS)
·    26.05.12      GODZ. 14.00 – 14.30     ODPRAWA TECHNICZNA
·    26.05.12      GODZ. 15.00                 START ROLMET      
·    27.05.12      GODZ. 8.30-9.00           ODPRAWA TECHNICZNA PRZED OS
·    27.05.12      GODZ. 9.00                   START PIERWSZEJ ZAŁOGI HALA KOS,
                                                                „ZBIORNIK MAŁOSZÓWKA”
·     27.05.12      GODZ. 15.00                 ZAKOŃCZENIE RAJDU

ORGANIZATOR ZAPEWNIA DLA ZAŁOGI (KIEROWCA + PILOT):
·       KOLACJA Z SOBOTY NA NIEDZIELĘ
·       NIEDZIELA ŚNIADANIE
·       2 DANIA GORĄCE + KAWA LUB HERBATA
·       DARMOWY GODZINNY POBYT NA BASENIE W KAZIMIERZY WIELKIEJ DLA DWÓCH OSÓB
·       DYPLOMY, UPOMINKI, PUCHARY ZA I, II, III MIEJSCA W TRZECH KATEGORIACH,
·       BUFET, GRILL ORAZ MIŁĄ ATMOSFERĘ

WYMOGI TECHNICZNE

·       SAMOCHÓD SPRAWNY TECHNICZNIE, DO 3,5 TONY, ZAREJESTROWANY, POSIADAJĄCY WAŻNE BADANIA TECHNICZNE, OC ORAZ OBOWIĄZKOWO NW
·       KIEROWCA I PILOT MUSZĄ BYĆ OSOBAMI PEŁNOLETNIMI
·       KIEROWCA POSIADA UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI DANEGO TYPU
·       KIEROWCA I PILOT STARTUJĄ W  KASKACH
·       ZAŁOGA OBOWIĄZKOWO PODPISUJE OŚWIADCZENIE…
·       WYPOSAŻENIE POJAZDU – PASY BEZPIECZEŃSTWA, SPRAWNA GAŚNICA, STABILNIE ZAMOCOWANY AKUMULATOR, APTECZKA
·       OBOWIĄZKOWO WYPOSAŻENIE POJAZDU TO: HAKI Z TYŁU I Z PRZODU POJAZDU O WYSTARCZAJĄCEJ WYTRZYMAŁOŚCI, PAŁĄK BEZPIECZEŃSTWA LUB ZAMKNIĘTE NADWOZIE, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA
·       ZAŁOGA PODCZAS ZAWODÓW NIE MOŻE BYĆ POD WYPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
·       W POJEŹDZIE PODCZAS UDZIAŁU W ZAWODACH MOŻE PRZEBYWAĆ TYLKO KIEROWCA I PILOT
·       ZAŁOGA BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGA ZASAD REGULAMINU ORAZ PODPORZĄDKOWUJE SIĘ POLECENIOM ORGANIZATORÓW
·       ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STAN ZDROWIA UCZESTNIKÓW ORAZ SZKODY WYRZĄDZONE W SPRZĘCIE I OSOBACH.
·       UCZESTNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWĄ ZA EWENTUALNIE WYRZĄDZONE SZKODY.
·       UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO PORUSZANIA SIĘ PO ŚCIŚLE WYZNACZONYCH TRASACH

LISTA STARTOWA
AKTUALNA LISTA STARTOWA NA DZIEŃ 20.04.2012

  Kierowca Pilot Samochód   Klasa
1 WTOREK SŁAWOMIR PLUTA RADOSŁAW CZARNY    
2 BOMBA PAWEŁ   MITSUBISHI BRONISZÓW  
3 RYSZARD LAMPA JERZY ROGALA SUZUKI SAMURAI JASTRZĘBIA  
4 PIOTR KOPEĆ DAREK DOPIERAŁA ŁADA NIWA ZAGÓRZYCE  
5 JANUSZ RUSEK   JOŃCZYK PAWEŁ  SUZUKI BULOWICE SPORT
6 SZARAWARA MARIUSZ   MATUSZKIEWICZ MARCIN TOYOTA  KRAKÓW SPORT
7 WOJTCZAK PAWEŁ   SUZUKI SAMURAI KRAKÓW SPORT
8 MARCIN CZAJA   UAZ 469\B   SPORT
9 BŁAUT GRZEGORZ   SUZUKI SAMURAI KRAKÓW  
10 SKRZELA PIOTR KOPEĆ MATEUSZ SUZUKI SANTANA    
11 PIĄTEK RYSZARD   SUZUKI SAMURAI KADZICE SPORT
12 SKÓRA ADAM   Land Rover KRAKÓW  
13 GICAL ANDRZEJ   SAM EV 1 BOCHNIA  
14 KONEFAL KAMIL PAWEŁ ASSMAN   MIELEC  
15 JANUSZ DURBAS RAFAŁ DURBAS SUZUKI SAMURAI PROSZOWICE  
16 ŁYSOŃ DARIUSZ      JEEP WRANGLER     SPORT
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
 

IV Kazimierski Rajd samochodów terenowych zobacz więcej>>

III Kazimierski Rajd samochodów terenowych zobacz więcej>>

II Kazimierski Rajd samochodów terenowych zobacz więcej>>

I Kazimierski Rajd samochodów terenowych zobacz więcej >>

 

Powiatowa Letnia Liga Piłki Nożnej