REKLAMA NOWA
1jpg 

Akceptujemy karty MultiSport, MultiSport Senior, Fit Profit, Fit Sport, Pakiet Medicover Sport


WYPOSAŻNIE SIŁOWNI

 1. Maszyna OLYMP G045 - klatka piersiowa
 2. Maszyna OLYMP G053/54 dwufunkcyjna – klatka piersiowa/barki
 3. Maszyna OLYMP G017 Hack maszyna – do przysiadów
 4. Maszyna OLYMP G025 suwnica – mięśnie czworogłowe uda
 5. Maszyna OLYMP G051 – mięśnie barków
 6. Maszyna OLYMP G034 – mięśnie ramion/tricepsów
 7. Maszyna OLYMP G038 – mięśnie prostownika grzbietu
 8. Maszyna OLYMP G013 – mięśnie brzucha
 9. Maszyna MATRIX G3 – wyciąg pionowy mięśnie pleców
 10. Maszyna TECHNOGYM – mięśnie dwugłowe uda
 11. Maszyna TECHNOGYM – mięśnie brzucha
 12. Maszyna NAUTILUS Nitro dwufunkcyjna– mięśnie nóg przywodziciele/odwodziciele
 13. Maszyna NAUTILUS – modlitewnik mięśnie bicepsów
 14. Maszyna MASTER SPORT - brama wielofunkcyjna
 15. Maszyna MASTER SPORT JP2- mięśnie czworo głowe uda
 16. Maszyna MASTER SPORT JP2 – mięśnie łydek
 17. Maszyna SMITHA/MASTER
 18. Bieżnia TECHNOGYM Excite 700
 19. Bieżnia StairMaster – 3 szt.
 20. Orbitrek JOHNSON - 2 szt.
 21. Rower Pionowy CYBEX 750C – 2 szt.
 22. Stojak do przysiadów HES
 23. Ławka pozioma SEWIM
 24. Ławka skos ujemny HES
 25. Ławka regulowana SEWIM – szt. 2
 26. Obciążniki talerzowe/gumowane HMS:
 • 25 kg - 4 szt.
 • 20kg  - 4 szt.
 • 15kg - 4 szt
 • 10kg - 4 szt
 • 5kg - 4 szt
 • 2,5kg -  2 szt.
 • 1,25kg -  2 szt
 1. Zestaw Hantli SEWIM od 3-45 kg
 2. Gryf Olimpijski 220cm – 2 szt.
 3. Gryf prosty 150cm – 1 szt.
 4. Gryf łamany – 1 szt.                    
 
 3jpg4jpg
5jpg6a
6jpg6m
7jpg
8jpg
9jpg10jpg
11jpg12jpg
13jpg14jpg
15jpg20jpg
16jpg17jpg
18jpg19jpg


 

 
 

Regulamin siłowni

Kazimierskiego Ośrodka Sportowego

 

 

 1. Siłownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 21: 00 oraz w soboty w godzinach 8.00 – 21.00, niedzielę od 14:00 – 20:00
 2. Każdy klient siłowni zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu siłowni.
 3. Przed wejściem na siłownię należy zgłosić się do sekretariatu celem okazania ważności karnetu lub zakupienia jednorazowego wejścia!!!
 4. Opłata za wstęp pobierana jest z góry według aktualnego cennika i nie podlega zwrotowi.
 5. Z siłowni mogą korzystać osoby pełnoletnie.
 6. Młodzież w wieku 16-18 lat, może korzystać z siłowni wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców/opiekunów prawnych. Warunkiem korzystania z siłowni jest złożenie prawidłowo wypełnionego oświadczenia.
 7. Osoby poniżej szesnastego roku życia mogą ćwiczyć tylko w obecności osoby za nie odpowiadającej – musi być to osoba dorosła ( min. 25 lat) !!!
 8. Użytkownicy siłowni powinni dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń. Użytkownicy nie posiadający zalecanych badań lekarskich wykonują ćwiczenia na własne ryzyko i własną odpowiedzialność!
 9. Użytkownicy siłowni za każdym razem zobligowani są posiadać:
 • jednorazowy bilet wstępu lub karnet
 • zmienny strój sportowy oraz czyste obuwie sportowe
 • ręcznik, przeznaczony wyłącznie do treningu, który ze względów higienicznych przed rozpoczęciem ćwiczeń należy rozkładać na urządzeniach.
 1. Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom nie posiadającym odpowiedniego stroju do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.
 2. W pomieszczeniu siłowni mogą przebywać wyłącznie osoby ćwiczące.
 3. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
 4. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować po sobie stanowisko i odłożyć sprzęt na miejsce jego usytuowania.
 5. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Zauważone usterki sprzętu należy natychmiast zgłaszać instruktorowi lub pracownikom obsługi. .
 6. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania porządku w siłowni szatni oraz pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych oraz poszanowania wyposażenia siłowni.
 8. Klient , który w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni .
 1. NA TERENIE SIŁOWNI ZABRANIA SIĘ:
 • używania wulgarnego języka,
 • agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do osób trzecich
 • używania urządzeń oraz sprzętu treningowego w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
 • wnoszenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników (w szczególności ostrych narzędzi, szklanych opakowań, puszek etc.),
 • wstępu osobom znajdującym się w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będących pod wpływem substancji odurzających czy psychotropowych,
 • niszczenia wszelkich elementów stanowiących wyposażenie siłowni,
 • zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń,
 • wprowadzania zwierząt,
 • wnoszenia przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie.
 • na siłowni obowiązuje zakaz przyprowadzania ze sobą dzieci !!!
 1. Karnety ważne są 1 miesiąc od daty zakupu i nie podlegają zwrotowi. Nie wykorzystane wejścia nie przechodzą na kolejny miesiąc Karnet uprawnia do wstępu na siłownię w godzinach jej otwarcia oraz w okresie jego ważności.
 2. Użytkownicy nieprzestrzegający postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów porządkowych zostaną wyproszeni z siłowni bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat.
 3. Kazimierski Ośrodek Sportowy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w siłowni lub w szatniach.
 4. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 5. Kazimierski Ośrodek Sportowy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu, a także powstałe wskutek winy użytkowników.
 6. Kazimierski Ośrodek Sportowy nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania ze sprzętu i urządzeń siłowni.